Az Express a teljes netes apróhirdetési piacra hajt?

Az Express a teljes netes apróhirdetési piacra hajt?

A webaprohirdetes.hu webcím kapcsán benyújtott panaszt vizsgálta meg az ISZT Tanácsadó Testület a augusztus 24-én megtartott ülésnapján.

A webaprohirdetes.hu domain nevet a Webrendszer Info Bt. igényelte prioritás nélkül 2007. június 16-án.

Az igénylés ellen az Expressz Magyarország Zrt. nyújtott be kifogást. Kifogásában az Expressz Magyarország Zrt. arra hivatkozik, hogy az „aprohirdetes.hu” illetőleg az „aprohird.hu” és „aprohirdetok.hu” domain névvel a társaság rendelkezik. E domain neveket 2004 márciusa óta használja és népszerű szolgáltatást nyújt. Álláspontja szerint a „webaprohirdetes.hu” domain név delegálása más társaság számára nyilvánvalóan megtévesztő lenne; különös tekintettel arra, hogy a „web” szócska nem jelent szignifikáns különbséget a két domain név között. Álláspontja szerint „a fogyasztók azt feltételezhetik, hogy a webaprohirdetes.hu és az aprohirdetes.hu azonos üzemeltetőkhöz, az Expressz Magyarország Zrt.-hez vagy az Expressz cégcsoporthoz tartoznak, illetve a fogyasztók a webaprohirdetes.hu domainről az aprohirdetes.hu domainhez hasonlóan az Expresszre asszociálhatnak”. Az Expressz Magyarország Zrt. nem kérte saját részére delegálni a domain nevet.

Az igénylő észrevételeket tett a panaszra, amelyben arra hivatkozik, hogy a domain név megválasztásakor figyelembe vette, hogy társasága a „web”-es szolgáltatások köré épül assziociálásként a „webrendszer”-re. Előadta, hogy számtalan olyan domain név van, amely esetében web előtaggal és web előtag nélkül is bejegyzésre került a domain név. Álláspontja szerint a két domain név nem téveszthető össze, továbbá az „aprohirdetes.hu” domain név nem áll szerzői jogi jogvédelem alatt sem. A Webrendszer Info Bt. továbbra is a domain név delegálását kérte. Az igénylő arra is hivatkozik, hogy az „aprohirdetes.hu” weblapon nem található fizetett hirdetés, így tevékenységével nem okozhat kárt a panaszosnak.

A TT elsősorban azt vizsgálta, hogy az „apróhirdetés” szó milyen kapcsolatban áll a panaszossal. E tekintetben nyilvánvalóan megállapítható, hogy az egy köznév, amely nem kapcsolódik kizárólagosan a panaszoshoz, ezen nem változtat az sem, hogy egyes rövidített formáját vagy ragozott változatát (aprohird.hu illetve aprohirdetok.hu) is az igénylő használja. Ebből következően annak bármely formáját vagy fantázianévvé alakított változatát bejegyezheti bárki a Delegálási Szabályzatnak megfelelően.

Ezt követően a TT azt vizsgálta, hogy megtévesztő lehet-e a hasonlóság az „aprohirdetes.hu” illetve a „webaprohirdetes.hu” domain nevek között. A Delegálási Szabályzat 2.2.c pontja ugyanis kifejezetten tiltja az olyan név delegálását, amely jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan megtévesztő. E tekintetben a TT nem fogadta el a panaszos álláspontját, miszerint a fogyasztók feltehetően azonosítanák az „apróhirdetés” szóval a panaszos cégcsoportjának szolgáltatásait. A TT álláspontja szerint a „webaprohirdetes” egy olyan fantázianév, amely arra utal, hogy a domain név alatt feltehetően elektronikus hirdetések lesznek elérhetőek, e tekintetben a névválasztás önmagában nem megtévesztő.

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület nem talált az elutasításra okot adó körülményt.

menu
menu