Az era.hu kiadható

Az era.hu kiadható

Az era.hu domain ügyében hozott döntést az ISZT Tanácsadó Testület.

Az era.hu domain név delegálását Szilágyi Csaba prioritás nélküli igényelte, igénye 2008. január 28-án került nyilvántartásba vételre. Az igénylés ellen a ITSecure Informatikai Tanácsadó Kft panaszos élt kifogással, és kérte a domain részére történő delegálását. Kifogásában ITSecure Kft előadta, hogy jelentős szerepet tölt be az egészségügyi informatika területén. A jogszabályban előírt u.n. vényjelentési kötelezettségüknek ugyanis az érintett magánorvosok – körülbelül 2500 aktív felhasználó -, az ITSecure Kft ingyenesen használható programjának, az ERA-nak (Egyszerűsített Recept Adminisztrátor) felhasználásával tesznek eleget.

Mivel a cég www.itsecure.hu honlapján elsősorban informatikai tanácsadással, illetve rendszerkarbantartással foglakoznak, előfordul, hogy a programot használni kívánó orvosok nem találják meg a program letöltési helyét. Mivel az ITSecure Kft tervezi az ERA program funkcionalitásának bővítését, a szélesebb igények kielégítése érdekében is szükséges az era.hu domain részükre történő delegálása.

Szilágyi Csaba beadványában hivatkozott arra, hogy a panaszosnak nincs védjegye az „era” karakterláncra, az ERA számos egyéb termék és szolgáltatás mozaikszava lehet, az era szó az Erika keresztnév becézett változata, kisajátítása indokolatlan. A panaszos szolgáltatási köre csak egy szűk csoportot érint, akiknek száma elenyésző az internetet használó hazai lakosság számához képest, illetve a szolgáltatás nagy közismertségéről ebben az esetben nem lehet beszélni.

Hivatkozott a regisztrációs szabályzat „first come-first serve” elvére, továbbá kijelentette, hogy a domain nevet személyes jellegű használat céljából kívánja regisztrálni, és a panaszos érdekkörén kívül fogja használni.

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1.3.2. pontja szerint „[a]z egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. Kivétel, hogy a nem prioritásos igény teljesítését más, ugyanazon domain névre vonatkozó, de később nyilvántartásba vett igény teljesítése megelőzi, ha ez utóbbi igény

a) prioritásos eljárással kerül feldolgozásra és
b) a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelőző és
c) nyilvántartásba vétele a prioritással nem rendelkező igény nyilvántartásba vételét követő 14. nap végéig megtörtént.”

A Tanácsadó Testület (TT) megállapította, hogy jelen ügyben nincs olyan körülmény, amely a felek igénylésének a Szabályzat 1.4.1. pontja szerinti prioritására utalna, ilyen körülményre maguk a felek sem hivatkoztak.

A TT ezt követően azt vizsgálta, teljesíthető-e Szilágyi Csaba igénylése.
A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan
a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.”

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltő, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő minőség vizsgálandó. A megállapított és itt ismertetett tényállás alapján a TT az igénylést nem találta jogellenesnek illetve a megtévesztés lehetőségét sem tartotta valószínűsíthetőnek.

A TT álláspontja szerint erre utaló körülmény hiányában a jelen regisztrációs eljárásban nem vélelmezhető, hogy az era.hu domain név delegálása és annak az igénylő általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint a delegálás teljesíthető.

 

Forrás: ISZT TT honlap

 

menu
menu