Amerikai és német cég vitája egy magyar domainért

Amerikai és német cég vitája egy magyar domainért

A mattelshopping.hu domain ügyében az ISZT TT döntés.

A mattelshopping.hu domain nevet a Mistelberger Strada Gmbh. (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2010. január 7-én. Az igénylés ellen a Mattel Inc. meghatalmazott ügyvéd útján („Panaszos”) élt kifogással, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

Panaszos kifogásában előadta, hogy a DRSZ 2.2.2. pontján nem választható olyan név, amely jelentéstartamára nézve és/vagy használatára vonatkozóan gyaníthatóan jogellenes megbotránkozást vagy félelmet kelto, továbbá megtévesztő.

előadta, és okirattal bizonyította, hogy a „Mattel” kifejezés szóvédjegyként védelmet élvez a Panaszos javára, a 9. 16. 28-as áruosztályokban.

előadta továbbá, hogy álláspontja szerint a „mattelshopping” kifejezés alapján az átlagos fogyasztó ”arra a téves következtetésre juthat, hogy a domain név illetve az ahhoz tartozó tartalom” a Mattel Inc.-hez kötodik.

A Panaszolt a panaszra nem reagált.

A Tanácsadó Testület eljárása során azt vizsgálta, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) alapján gyaníthatóan jogellenes-e vagy megtévesztő-e a vitatott domain név annak jelentéstartalmára, illetve használatára nézve, illetve hogy jogellenesség esetében mennyiben sértené a delegálás a Panaszos védjegyjogait.  

E vizsgálódás során a Tanácsadó Testület az alábbi álláspontra jutott:

A vitatott domain név elso tagja, az „mattel” szó valóban védjegy oltalmat élvez.

Az igényelt domain második tagja a „shopping” vásárlásra, webáruházra utal, amely már a domain lehívásakor keltheti azt a képzetet a fogyasztókban, hogy a Mattel cég azonos vagy potenciális szolgáltatását találja majd a weboldalon.

A TT álláspontja szerint az „mattelshopping” nem a panaszos általi használata nagy valószínuséggel megtévesztő lenne. E mellett a Versenytörvény (a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény) 6.§-a kifejezetten tiltja az alábbi magatartást:

„Tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsovel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel eloállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzot használni, amelyrol a versenytársat, illetoleg annak áruját szokták felismerni”.

 

A TT álláspontja szerint –függetlenül a késobbi tartalomtól– a mattel-bol képzett és „shopping” utótaggal kiegészített kifejezés, különösen arra is figyelemmel, hogy a magyar köznyelvben a webáruházak kifejezésre a „webshop”, „shop”, „shopping” kifejezések is elterjedtek, már a domain választása is jogszabálysértő (illetoleg megtévesztő) lehet.

 

Forrás: ISZT TT honlap

menu
menu