A webcímek 2/3-át elperelte a Deutsche Telekom

A webcímek 2/3-át elperelte a Deutsche Telekom

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa mellett működő Tanácsadó Testület 2006. július 10-én megtartott ülésnapján a teemobil.hu, tee-mobil.hu, tee-online.hu, teeonline.hu, ton-line.hu, tonlany.hu, t-onlany, temobil.hu, teonline.hu, te-online.hu, tea-mobil.hu, tea-online.hu, teamobil.hu, teaonline.hu domain ügyében foglalt állást.

A felsorolt domainek delegálását Alattyán Sándor kérelmező 2006. áprilisában igényelte, prioritás nélkül. Az igényléseket a Deutsche Telekom AG kifogása alapján a Microware Hungary Kft. regisztrátor küldte a TT elé.

A Deutsche Telekom AG kifogásait valamennyi esetben az alábbiakra alapozta. Álláspontja szerint a felsorolt domain nevek az összetéveszthetőségig hasonlóak a kifogást tevő tulajdonában lévő nemzetközi és közösségi T-ONLINE vagy T-MOBILE szóvédjegyekhez. Ezáltal azok, véleménye szerint alkalmasak arra, hogy a fogyasztókat a szolgáltatást nyújtó személye tekintetében megtévesszék. A domain nevek használata ezért védjegybitorlásnak minősül. Megjegyezte továbbá, hogy nézete szerint kérelmező rosszhiszeműségét igyekezett palástolni a számos regisztrálni kívánt domain név között szereplő „tee”, illetve „tea” előtagú, valamint „tonlany” és t-onlany”nevekkel.

A domain nevek kérelmezők részére való delegálásának elutasítását a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2, valamint a Vt. 12. § (2) bekezdés b) pontja alapján kérte. Védjegyjogosultságának igazolásaként a panaszt előterjesztő a védjegyek lenyomatát mellékelten csatolta.

Alattyán Sándor nyilatkozatában előadta, hogy a tea-mobil.hu, teamobil.hu, tea-online.hu, teaonline.hu, teemobil.hu, tee-mobil.hu, tee-online.hu, teeonline.hu neveket teázással, teaszertartással kapcsolatos termékek és szolgáltatások népszerűsítésére, illetve azok online kereskedelmének támogatására kívánja felhasználni. E körben utalt a tea kifejezés angol és német nyelvű megfelelőire, mint a fogyasztói asszociáció lehetséges alapjára (angol „tea”; német „Tee” szavak). A ton-line.hu, valamint a tonlany.hu nevek alatt tonhal termékekkel és azok kereskedelmével kapcsolatos internetes felületet kíván üzemeltetni, míg nyilatkozata szerint a t-onlany portál lányoknak szóló tartalmat hordozna. A beadványában foglaltak szerint, a temobil.hu, teonline.hu, valamint a te-online.hu domaineket fiataloknak készülő portálok megnevezéséül kívánja használni. Valamennyi domain névvel kapcsolatban hivatkozott arra, hogy azok védjegyoltalom alatt nem állnak és álláspontja szerint a felperes termékeivel kapcsolatban nem alkalmasak megtévesztésre.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a kifogást tevő által felhozott védjegyek Magyarországra kiterjedő érvényes oltalommal bíró megjelölések.

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.

A kérelmező által előadottak alapján, a domainek használatára gazdasági tevékenységgel összefüggésben kerül sor, ezért a Vt. szabályainak alkalmazása a jogellenesség megítélése során indokolt.

A teemobil.hu, tee-mobil.hu, tee-online.hu, teeonline.hu, ton-line.hu, tonlany.hu, t-onlany, temobil.hu, teonline.hu, valamint a te-online.hu domain nevek kiejtésükben azonosak, írásmódjukban pedig hasonlóak a kifogást tevő által felhozott védjegyekhez, amelyek jó hírnevűnek, közismertnek tekinthetők. A védjegyekkel védett megjelöléseket, a kifogást tevő által kifejtett marketing tevékenységnek köszönhetően a fogyasztók a Deutsche Telekom AG és vállalatai szolgáltatásaihoz kötik. A Tanácsadó Testület mindezek alapján úgy találta, hogy ezen domainek vonatkozásában az összetéveszthetőség veszélye fennáll, illetve a kérelmező által megjelölt kereskedelmi területen is védelmet élvez a védjegy.

A tea előtagú domainek esetében a Tanácsadó Testület sem a jogellenességre, sem az összetéveszthetőségre utaló körülményt nem talált. A domain nevek két azonos súlyú elemből álló kifejezésekből épülnek fel. A tea előtagra tekintettel a hasonlóság a kifogást tevő védjegyeivel csekély. A tea önmagában is értelmes, általánosan használt magyar kifejezés, amely a kifogást tevő szolgáltatásaitól eltérő termékekre és azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokra utal. Ez kizárja a téves fogyasztói asszociáció lehetőségét.

Fentiek alapján a Tanácsadó Testület úgy határozott, hogy a teemobil.hu, tee-mobil.hu, tee-online.hu, teeonline.hu, ton-line.hu, tonlany.hu, t-onlany, temobil.hu, teonline.hu, valamint a te-online.hu domain nevek a kérelmező számára nem delegálhatók, a teamobil.hu, tea-mobil.hu, teaonline.hu, valamint tea-online.hu nevek kérelmező részére delegálandók.

menu
menu