A TT rendet vágott a regisztrátorok között

A TT rendet vágott a regisztrátorok között

Három olyan ügyben hozott döntést a TT, amelyben a panaszos és az igénylõ is egy-egy regisztrátor volt.

A vitás domainügyekben döntési jogkörrel felhatalmazott ISZT Tanácsadó Testület július 23-án három olyan webcím ügyében hozott határozatot, melyekben mind a kifogásolt név igénylõje, mind a panaszos egy-egy regisztrátor volt. A Port Kft. sms-web.hu, sms-net.hu valamit free-web.hu domain iránti igényét támadta meg az SWI Kommunikációs Kft. Mindhárom domain bejegyzése elleni panasz alapja az volt, hogy a panaszos már korábban bejegyeztetett a szóban forgó nevekhez hasonló hangzású vagy jelentésû domaineket.
A free-web.hu esetén a beadványt a TT megalapozottnak vélte, mivel a panaszos freeweb.hu címen közismert és népszerû szolgáltatást nyújt az internetes közösség számára és a kérdéses domain delegálása megtévesztõ volna. Azonban hiába kezeli az SWI az smsweb.hu és az smsnet.hu domaineket, azon tartalmat nem szolgáltat, így az sms-web.hu és az sms-net.hu domainek Port részére történõ bejegyzését nem látta kifogásolandónak.
Az ügy messzebb mutat egy egyszerû konkurencia-harcnál, mivel megfogalmazódik a kérdés, hogy a regisztrátorok, akik elsõ kézbõl kell, hogy tájékoztassák a – gyakran hozzá nem értõ – ügyfeleket, milyen felkészültséggel és alapokkal tudják klienseiket hitelesen tájékoztatni ha a most lezárt ügyben például a szabályokkal ellentétesen igényeltek domaint illetve megalapozatlan kérelmet nyújtottak be a TT elé…

menu
menu