A telefonkönyv a telefonkönyvkiadóé

A telefonkönyv a telefonkönyvkiadóé

A genfi székhelyű Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) a telefonkonyv.org tartománynévről hozott döntése szerint e domain név használatára a jövőben az MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft. jogosult.

A WHOIS adatbázis szerint a telefonkonyv.org domain név használója egy Seychelle-szigeteki magánszemély volt. Az MTT panaszában arra hivatkozott, hogy ez valószínűsíthetően egy fiktív név, ugyanis a használó címeként az egyik nagy amerikai domain név regisztrátor vállalat címe volt megadva. Az MTT azt is kifejtette, hogy 2006-ben védjegybitorlási pert kezdeményezett egy magyar cég és egy magánszemély ellen; ideiglenes intézkedés iránti kérelmének, amely arra irányult, hogy a bíróság tiltsa el az alpereseket a TELEFONKONYV védjegyei használatától, első fokon a Fővárosi Bíróság, másodfokon pedig a Fővárosi Ítélőtábla is helyt adott.

Az alternatív vitarendező fórum által rendelkezésre bocsátott adatok szerint az MTT arra hivatkozott, hogy a telefonkonyv.org domain nevet egy olyan cég jegyeztette be, amely nem volt fél a fenti bitorlási perben, de amelynek címe megegyezett per alperesét képviselő ügyvédi iroda címével. Mindemellett a tartománynév egy olyan oldalra mutatott, amelyen az MTT „Telefonkönyv” védjegyével az MTT versenytársait és azok termékeit reklámozták.

Mivel a tartománynév használója nem terjesztett elő védekezést, az eljáró döntnök a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapította a rosszhiszemű regisztráció, illetve használat tényét a bepanaszolt oldalán. Erre tekintettel úgy rendelkezett, hogy a telefonkonyv.org kerüljön átjegyzésre az MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft. javára.
 
(A cikk szerzője ügyvéd)

menu
menu