A T-mobil elbukta a t-klub.hu-t is

A T-mobil elbukta a t-klub.hu-t is

A vitás .hu domainügyekben döntési jogkörrel felhatalmazott grémium, az ISZT mellett működő Tanácsadó Testület augusztus 27-én ülésezett. A bizottság 5 ügyben hozott határozatot. Mindegyik esetnél elutasította a panaszosok beadványát és a korábbi igénylő kérelmét hagyta jóvá.

A vitás .hu domainügyekben döntési jogkörrel felhatalmazott grémium, az ISZT mellett működő Tanácsadó Testület augusztus 27-én ülésezett. Az 5 tagot számláló bizottság 5 ügyben – amely összesen 6 webcímet érintett – hozott döntést. Mindegyik ügyben elutasította a TT a panaszosok beadványát és a korábbi igénylő kérelmét hagyta jóvá.
A T-mobil Rt. újra vesztesként hagyta el a "küzdőteret", a t-klub.hu domain iránti küzdelemben maradt alul, így a t-pont.hu után ismét kénytelen 50000 Ft eljárási befizetni a regisztrátori jogköröket is gyakorló T-mobile az ISZT felé. A domainabc.hu-hoz eljutott információk szerint további 3 t-* domain gazdája vár arra, hogy kimondja a TT a verdiktet az üggyel kapcsolatban. A gyakorlat szerint feltételezhető, hogy ismét újabb 150000 Ft-tal lesz "szegényebb" a mobilszolgáltató…
A hungarospa.hu és a hungaro-spa.hu domaineket egy magánszemély kívánta bejegyezni, de a névváltozás alatt álló Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő Rt. (új nevén Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Rt.) hiába rendelkezik folyamatban lévő védjegy kérelemmel az adott karakterláncra, a védjegy még nincs bejegyezve és a az igénylés időpontjában a cégnév változási kérelmét sem hagyta jóvá a cégbíróság, így a vállalkozás prioritásos regisztrációra a magánszemély igénylésének időpontjában nem volt jogosult, a két domain így a magánszemély számára lett bejegyezve.
A harmadik testület elé terjesztett ügy az ellabank.hu volt. Az Euromarknet Kft nyújtott be igényt a webcímre, amelyen egy ingatlan adatbázis létrehozását tervezi. A panaszos fél, az ELLA Első Lakáshitel Szolgáltató Kft. beadványában arra hivatkozott, hogy egy új cég, az Ella Bank Rt. létrehozását kezdeményezte és a bejegyzési kérelmet 2004. május 3-án (azaz az EuromarkNet igénylését megelőző napon) a cégbíróságra benyújtotta. A domain név bejegyzésére vonatkozó elutasítási kérelmet a TT 2 szempont alapján vizsgálta. Az egyik a bank karakterlánc vizsgálata a domain névben. Az 1996. évi CXII. tv. szerint a „cégnevében, hirdetésében vagy bármilyen más módon …a „bank”, " takarékszövetkezet" … fogalmak összetételeit, jelzős alakját, továbbá rokonértelmű vagy idegen nyelvű megfelelőjét csak a törvényben előírtaknak megfelelően engedélyezett hitelintézet vagy bankképviselet szerepeltetheti. …” ….a jogszabály hivatkozott bekezdései "nem vonatkoznak arra az esetre, ha cégnevében, hirdetésében vagy bármilyen más módon valamely személy a „bank” kifejezést olyan összefüggésben használja, amely kizárja azt a látszatot, hogy pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytat." Így tehát a TT a bank karakterlánc használatát jelen esetben nem találta jogsértőnek. A domain név bejegyzésére vonatkozó vizsgálat a bejegyzés alatt álló Ella Bank Rt. esetleges prioritásos igényére irányult, azonban a Testület számára egyértelműen megállapítható volt, hogy a cég bejegyzés alatt áll, így annak prioritásra vonatkozó joga nem érvényesíthető.
A negyeik eset az újbudáért.hu domain bejegyzésére irányuló kérelem volt. A nevet egy magánszemély kívánta bejegyezni, azonban a XI. került a név megtévesztő voltára való hivatkozással kérte a név bejegyzésének megakadolyozását és a név bejegyzését az Önkormányzat számára. Az igénylő magánszemély a név irátni kérelmének fenntartása mellett tájékoztatta a TT-t, hogy a nevet az általa is alapított Újbudáért Polgári Kör számára kívánja bejegyezni. Az igénylést a TT nem találta szabályba ütközőnek, ezért úgy határozott, hogy az újbudáért.hu a magánszemély számára delegálandó. A domainabc.hu információi szerint a "nyertes" magánszemély a panaszos kerület korábbi polgármestere. Megbízható forrásból azt is megtudtuk, hogy az "újbuda.hu" webcím első számú várományosa az expolgármester jelenlegi élettársa, és hamarosan a TT asztalára kerül az újbuda.hu ügye is, mivel a XI. kerületi Önkormányzat ezen webcím delegálása ellen is panasszal élt. A két ügyben további pikantériát jelent, hogy a két magánszemély igénylő a XI. kerület jobboldali önkormányzati képviselője.
Az ötödik eset, amelyet TT 27-én tárgyalt a Vérgáz.hu domain delegálási kérelme. A legtöbb tanulságot ebből az ügyből lehet levonni.
A domaint elsőként a WIP Kft. igényelte 2004. május 13-án, elsőbbségi eljárás keretében tette ezt, mivel a cég a vergaz.hu webcím kezelője is egyben. A cég a regisztrátor számára a regisztrációs díjat nem fizette meg, így a regisztrátor a regisztrációs folyamatot leállította. A Lotimex-Plus Rt. a domain iránti igényét csak nem prioritásos, nem elsőbbségi formában adhatta be. A regisztrátora az igényt el is indította, így az Rt. a név első várományosaként került a várólistára 2004. május 16-án. A WIP Kft. tulajdonosának a fia, a május 28-án bejegyzett Vérgáz Bt. ügyvezetőjeként június 4-én nyújtott be prioritásos igényt a névre vonatkozóan, ekkora azonban már a Lotimex Plus Rt. 14 napos várakozási ideje lejárt.
A TT megállapította, hogy a Vérgáz Bt. prioritásos igénye nem volt a kérelem időpontjában teljesíthető. A WIP Kft. kérelmét, mely szerint "a vérgáz, mint kereskedelmi név 2004. évig technikai okok miatt csak ékezet nélküli formájában jelenhetett meg az Interneten. Ehhez a kereskedelmi névhez fűződő érdek a jelen esetben már jelentős anyagi érdeket képvisel. Joggal feltételezhetjük tehát, hogy az igénylő a vérgáz.hu domain nevet azért választotta, hogy más piaci szereplővel összetéveszthető legyen." megfogalmazásban előadott panaszát a TT elutasította, mivel a "a Testület szerint az internet-felhasználók számára – abból a tényből, hogy a kezdetektől 2004-ig nem volt mód ékezetes domain regisztrálására, és abból, hogy az ékezetes domainek használatának új lehetősége nagy nyilvánosságot kapott – nem okoz megtévesztő helyzetet önmagában az, ha valamely domain ékezetes és ékezet nélküli változatán más társaság vagy személy tartalma érhető el. (Ha így volna, akkor a Szabályzatban az ékezet nélküli/ékezetes domainnal történő rendelkezést önmagában a másik típusú domain regisztrálására való prioritás jogcímeként kellene szabályozni.)"

menu
menu