A "T-" csoport bíróságra megy egy domainért

A "T-" csoport bíróságra megy egy domainért

A t-aruhaz.hu domain ügyében már döntött a Tanácsadó Testület, azonban a domainért tovább harcol a Deutsche Telekom.

A tavasz folyamán a Deutsche Telekom által tulajdonolt T-csoport minden "t-" karakterlánccal kedődő .hu domain bejegyzését meg akarta akadályozni, hivatkozva arra, hogy a „t-" kezdetű azonosítók kapcsán a cégcsoportra asszociálnak a fogyasztók és egy ilyen internetes azonosító külső kézbe kerülése a fogyasztók megtévesztését is eredményezheti. A Szabadalmi Hivatal adatbázisa szerint jelenleg több tucat „t-„-lel kezdődő védjegy van olyan cégek, személyek birtokában, akik nem a T- csoporthoz tartoznak. A telefonos multi a legtöbb „t-„-es webcím ügyében a bejegyzési igénnyel kapcsolatban panaszt nyújtott be a vitás ügyekben döntési jogkörrel felhatalmazott ISzT Tanácsadó Testülethez (TT). Az igénylők a legtöbb esetben nem vállalták a domainenként 50000 Ft-os eljárási díj letétként való megfizetését*, így ezek a webcímek automatikusa elutasításra kerültek. Azon domainek esetén, ahol az igénylő vállalta az anyagi kockázatot és a TT elé került az ügy, ott kivéltel nélkül minden esetekben a grémium elutasította telefonos multinak vagy leányvállalata beadványát. A t-elefon.hu, a t-lap.hu, a t-aruhaz.hu, a t-udakozo.hu és további 5 webcím esetében is sikertelen volt a bejegyzési kérelem elutasítására vonatkozó kérelem.
Úgy tűnik, hogy a 9 elvesztett ügyből 8 esetén a döntésbe beletörődött a cég, azonban a t-aruhaz.hu esetén további jogi eljárást kezdeményezett a Deutsche Telekom. A webcím jelenleg Persik György számára van bejegyezve, aki – az oldal tanúsága szerint – egy télisporttal kapcsolatos áruház üzemeltetéséhez foglalta le a címet. A lapunk birtokába jutott – hiteles forrásból származó – információk szerint a bonni székhelyű Deutsche Telekom a "T-Mart" közösségi védjegy birtoklására alapozva kéri a domain bejegyzésére vonatkozó rosszhiszeműség megállapítását és a webcím használati jogának átadását. A felperes jogi képviselője a Volksbank – Népbank ügyet hivatkozza meg: 1999-ben a Legfelsőbb Bíróság úgy határozott, hogy azonos jelentésű, eltérő nyelvű szavak esetén megállja a helyét az „összetéveszthetőségig hasonló” jelző. Az ügyben eljáró bírónak nem lesz egyszerű dolga, mivel a Mart szó az országh-féle: angol-magyar nagyszótár szerinti jelentése: árverési csarnok, kereskedelmi központ, kereskedés, üzlet, piactér, így ha autentikusnak tekintjük a leggyakrabban használt hazai szótárt, akkor a tükörfordítás nem biztos, hogy megállja a helyét…

Több százezer forintnyi veszteség?

"Továbbra sem tartom jogsértőnek a vitatott webcím bejegyzését és használatát. Tucatnyi hazai vállalkozás, üzlet neve és érvényes védjegy is kezdődik >>t-<<-lel." – mondta lapunk kérdésére Persik György. "Amennyiben számomra kedvezőtlen döntés születik az ügyben az több százezer forintnyi terhet is róhat rám. A felperes szeretné elérni, hogy elmarasztalásom esetén – a per- és ügyvédi költségeken túl – a bíróság kötelezzen a megszületendő jogi határozat közzétételére több országos napilapban, azonban bízom -az általam megbízott >>Dr. Izsák Orsolya Ügyvédi Iroda<< szakértelmében. Ők látták el a képviseletemet a TT eljárás során is. Továbbá szeretném leszögezni, hogy a keresetben >>zsaroló<< jelző meglehetősen bántó számomra. Egyetlen "t-"-lel kezdődő webcím eladása vagy bérlete kapcsán sem kerestem meg a felperest vagy leányvállalatait…"

Az eset érdekessége, hogy a t-mart.hu webcím a T-Mart Betéti Társaság számára van bejegyezve. Információink szerint ennek a címnek a használatára vonatkozóan egyelőre nem indult jogi eljárás.

A Deutsche Telekom által indított per első tárgyalása október elején lesz, a fejleményekről igyekszünk beszámolni.

* A TT elé utalt ügyek esetén mindkét érdekelt fél befizeti az 50 – 50000 Ft-os eljárási díjat és a nyertes fél visszakapja, a vesztes fél pedig nem kapja vissza a díjat.

menu
menu