A szellemesség kevés egy domain megvédéséhez

A szellemesség kevés egy domain megvédéséhez

A hazai domain vitarendezési eljárásban szereplő legszellemesebb indoklások gyűjteménye.

A hazai domain nevek vitarendezésben az Internet Szolgáltatók Tanácsa mellett működő Jogi Tanácsadó Testület (TT) fontos szerepet lát el. A .hu domain nevek bejegyzési folyamatában a 14 napos meghirdetési időszakban, amennyiben valaki kifogást emel egy-egy webcím bejegyzése ellen, abban az esetben ez a szervezet jogosult határozatot hozni arról, hogy az igénylő számára kiadható-e a név vagy a kifogás megalapozott és a domain név bejegyzésének elutasítása mellett dönt.
A panaszosok többségében védjegy birtokosok, akik igyekeznek márkaneveikkel azonos vagy ahhoz hasonló webcímek rosszhiszemű bejegyzését és használatát megakadályozni.
A TT eljárása szerint először a kifogást emelő félnek kell indoklást benyújtania a TT részére, ezt a TT megküldi az igénylő számára, arra válaszolhat a TT-n keresztül a panaszosnak, azonban a panaszos a választ megkapja, amire viszontválasz lehetőségével élhet. Amennyiben a három lépcsőn túljutott a folyamat a TT a beadványok alapján határoz a domain odaítéléséről.
A kérelmezők a legkülönfélébb indoklásokat terjesztik a Tanácsadó Testület elé annak érdekében, hogy a domain regisztrációs kérelmük pozitív elbírálásban részesüljön.
Egy korábbi cikkünkben a TT által elfogadott beadványokból ollóztunk. Most azokat vesszük sorra, amelyeket nem tartott megfelelően megalapozottnak a Testület.

mszp-web.hu
igénylő: Szabó Tibor
kifogást emelő: Nyilvántartó
A domain bejegyzése ellen a Nyilvántartó emelt kifogást azzal az indoklással, hogy a Magyar Szocialista Párt közismert rövidítése az MSZP, így a domain bejegyzésével egy megtévesztő helyzet jöhet létre. A kérelmező a TT megkeresésére azt a felvilágosítást adta, hogy a domaint a „Magyar Szőlőfajták Portálja a Web”-en tartalommal kívánja megtölteni és ennek rövidítése a domain. A domain bejegyzési kérelméhez a Tanácsadó Testület nem járult hozzá.

fidesz-web.hu
igénylő: Szabó Tibor
panaszos: Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
A domain bejegyzése ellen a magyar politikai élet meghatározó pártja, a FIDESZ emelt kifogást azzal az indoklással, hogy a párt – egyébként védjegyként is lajtromba vett – nevéhez. A kérelmező – talán a hazai domain történelem legötletesebb névalkotási indoklásaként – azt adta elő, hogy a név a „finom italok déli gyümölcsökből, egyszerűen, szabadon a web”-en rövidítése. A TT a domain bejegyzését a magánszemély részére nem engedélyezte.

nesklikk.hu, nesclick.hu
igénylő: Alattyán Sándor
panaszos: Société des Produits Nestlé S.A.
A panaszos a NESQUIK védjegyével való hasonlóság miatt kérte a címek bejegyzésének elutasítását. A kérelmező a tájékoztatása szerint a ‘ingyeNES KLIKK/KLIK’ szókapcsolatból alkotta. Az élelmiszeripari cég beadványát elfogadva a TT a domain nevek Alattyán Sándor részére történő bejegyzését elutasította.

otpltp.hu
igénylő: Simon József
panaszos: Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.
A hazai bank az OTP és az OTP Lakástakarék védjegyeire hivatkozva kérte a domain delegálásának elutasítását. A kérelmező az Országos Thermo Park lakóteleppel kapcsolatos szolgáltatások nyilvánosságra hozatala érdekében kívánta használni a domaint, azonban a két fél beadványainak mérlegelése után a TT úgy határozott, hogy a domain nem jegyezhető be a magánszemély számára.

Dunasport.hu
igénylő: Napház Kft.
panaszos: DunaTv zRt.
A panaszos beadványában kifogásolta, hogy a DunaSport nevű műsorának nevével megegyező nevet egy másik gazdasági társaság használja. Az igénylő előadta, hogy a duna(i)sport szóösszetételt több, mint száz éve használják, a Duna Sport Club (DSC) kapcsán, amely országos hírnévre tett szert a dunai és kárpát-medencei versenyeken elért sikereivel. Ezért szeretett volna az igénylő a klubról és a duna(i)sportról egy weboldalt indítani az igényelt címen. A TT a televíziós cég kérelmét jóváhagyva a hajós cég kérelmét elutasította.

Mammuth.hu
igénylő: AionNet Kft.
panaszos: Sheraldo Ventures Limited (Ciprus)
A panaszos a TT-hez eljuttatott dokumentumban igazolta, hogy a több áruosztályban számára bejegyzett MAMUT karakterlánccal megegyező védjegyhez hasonlít a kérelmezett domain név. Az igénylő válaszában előadta, hogy a webcímet a társaság egyik tulajdonosa „nick névként” használja, több mint 10 éve. Ennek igazolásaként hivatkozott egy internetes levelezéstöredékre 1997-ből, amelyet linkként csatolt. A ciprusi cég beadványát elfogadva a TT úgy határozott, hogy a magyar vállalkozás számára a domain nem jegyezhető be.

Startalap.hu
Igénylő: Virtual Playground Kft.
Panaszos: Sanoma Budapest Kiadó Rt.
A panaszos az általa üzemeltetett egyik legnépszerűbb hazai portál a startlap.hu-hoz hasonlóság és a távközlés és a nevelés nizzai áruosztályban részére lajstromozott „startlap” védjegyhez való hasonlóság miatt kérte a TT elutasítását. Az igénylő a TT-hez eljuttatott indoklásában előadta, hogy a Sanoma védjegy védettsége alá nem eső tevékenységi körben „a kockázati tőke megszerzésével kapcsolatos információs oldal indítása” kívánja az oldalt üzemeltetni. A Virtual Playground Kft. delegálási kérelmét így elutasítandónak ítélte a TT.

Kapcsolódó cikk:
A legjobb kifogás egy domain elvétele ellen

menu
menu