A myvip üzemeltetőjének kezéből újabb domain csúszott ki

A myvip üzemeltetőjének kezéből újabb domain csúszott ki

A lover.hu domain bejegyzése ellen benyújtott panaszt vizsgálta az ISZT Tanácsadó Testület.

A lover.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 782/2008. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2009. január 19.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A domain név Szilágyi Csaba részére delegálandó.

 

Indokolás:
 

A lover.hu domain név iránt a Szilágyi Csaba 2008. október 25. napján nyújtott be prioritás nélküli igénylést. Az igényléssel szemben a Virtual Playground Információszolgáltató és Kommunikációs Kft, regisztrátora a General Média Kft útján élt ellentmondással, melyben az alábbiakat fejtette ki.

A panaszos love.hu oldala 2005-ben indult el, körülbelül 260 000 regisztrált taggal rendelkezik, Magyarország egyik legnagyobb társkereső oldala. Véleménye szerint a felhasználó véletlenül, az oldalt elírva juthat a tárgyi domain alatt szereplő tartalomhoz. Ez a tény a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.c. pontjában foglalt megtévesztő jelleg megállapítása körében értékelhető.

Válaszában az igénylő továbbra is kérte a domain részére történő bejegyzését, mivel

– védjegykutatást végzett, de sem a Virtual Playground Információszolgáltató és Kommunikációs Kft, sem más részére, a „lover” megjelölés nem került lajstromozásra,

– a .hu domain térben a „first come-first serve” elv érvényesül,

– a domain név +1 karaktert tartalmaz, mind angol nyelvű jelentésében mind formájában eltér a panaszos domain nevétől, a Google keresőbe beírva pedig a lover karakterláncot, a Lővérrel (hegyvidék a Nyugat-Dunántúlon) kapcsolatos találatok jelennek meg.

A tárgybeli ügyben a Tanácsadó Testület abból kiindulva, hogy a megtévesztés fogalmilag más szándékos tévedésbe ejtése megjegyzi, hogy véleménye szerint a szóban forgó domain név egy olyan, még az angolul nem beszélő nagyközönség számára is széles körben ismert kifejezés, amely a fennálló karakter különbségen túl, más jelentése miatt sem alkalmas az internet felhasználók szándékos tévedésbe ejtésére. Értékelte a Tanácsadó Testület azt is, hogy a két domain név kifejezés kiejtése is – valószínűsíthetően köztudomásúan – jelentősen eltérő.

Az internet használat során valószínűleg valóban gyakorta, gépelés során elkövetett elütés, gépelési hiba önmagában még nem alkalmas a megtévesztés vagy ennek lehetősége megállapítására, hiszen ez jelen esetben nem hozható összefüggésbe az igénylő szándékával, magatartásával. Ha a betű elütés ilyen védelmet igényelne, akkor a domain nevek túlontúl nagy száma lenne megtévesztőnek minősíthető, amely sem a való élet követelményeivel, sem pedig a megtévesztő jelleg ellen nyújtani kívánt jogi védelem céljával, lehetőségével és hasznával sincs összhangban. Ilyen védelmet ugyanis a puszta elgépelés lehetőségén túl fennálló más körülmények – pl: védjegy, versenytársi helyzet – alapozhat meg, amelyekre a panaszos sem hivatkozott és a tényállásban sem voltak ilyen körülmények fellelhetők.

Fentiekre tekintettel, a megtévesztő jelleget a Tanácsadó Testület valószínűsíteni sem tudta ezért a tárgyi ügyben álláspontja szerint az időbeni elsőbbség elvének kell érvényesülnie (Domainregisztrációs Szabályzat 1.3.2).

Forrás: ISZT TT hivatalos honlap

menu
menu