A Magyar Kormány szállt harcba egy domainért.

A Magyar Kormány szállt harcba egy domainért.

A kormanyablak.hu a Magyar Kormánynak és egy magánszemélynek is kellett volna. Győzött az állam...

A .hu domaintérben megigényelt, azonban egy másik fél által jogsértőnek tartott domain nevek ügyében az ISZT Tanácsadó Testület jogosult dönteni.

A testület havi gyakorisággal 2-3 ügyben hoz állásfoglalást, a legtöbb esetben egyetértésben hozzák meg határozataikat a tagok. A kormanyablak.hu kapcsán beadott panasz megítélésével kapcsolatban a december 16-án megtartott ülésen azonban nem volt teljes összhang a tagok körében.

A kormanyablak.hu domaint Seres Zoltán („Panaszolt”) igényelte 2010. szeptember 6-án. Az igénylés ellen a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium („Panaszos”) élt kifogással és kérte a domain delegálásának megtagadását, valamint annak a részére történő delegálását.

A Minisztérium kifogásában előadta, hogy a területi közigazgatásban létrehozandó integrált ügyfélszolgálatok egységes és közérthető elnevezése a „kormányablak” lesz ezért szeptember 20-án kerte a kormanyablak.hu domain regisztrálását saját regisztrátoránál. Az eljárás során derült fény arra, hogy egy magánszemély, – a Panaszos véleménye szerint – vélhetően rosszhiszeműen, szeptember 6-án igényelte ugyanezen domain regisztrálását.    

A Minisztérium panasza

A Panaszos előadta, hogy Dr. Navracsics Tibor Közigazgatás és Igazságügyi Miniszter a kormányzati stratégia keretében már szeptember 1-jén a Magyar Televízió „Az Este” című műsorában, a későbbiekben 2010. szeptember 5-én a Hír Tv „Kontraszt” című műsorában hivatkozott arra, hogy a „kormányablak” kifejezés a kormányhivatalok integrált ügyfélszolgálatainak elektronikus ügyintézési helye lesz. A kormanyablak.hu delegálásának kérdése kiemelten fontos eleme a Kormány terveinek, a közigazgatás átalakítása, az állami szolgáltatások „polgárbaráttá” tétele érdekében. Az integrált ügyfélszolgálatok létrehozásával a Kormány új, egységes kormányzati ügyfélszolgálati rendszert kíván létrehozni, ahol a polgárok egy helyen, egy „ablaknál” intézhetik különböző ügyeiket. A minisztérium véleménye szerint a domain regisztrálását kérő magánszemély – a Kormány szándékát korábban megismerve – rosszhiszeműen kezdeményezte az intézkedést. Panaszos álláspontja szerint a domainek használatához jogos érdeke fűződik, ezért  kifogásában kéri, hogy a Tanácsadó Testület a vitatatott domainek részére történő delegálás mellett foglaljon állást.

Az igénylő védekezése

Seres Zoltán válaszában kifejtette, hogy a vitás domain a Mátrix Közhasznú Alapítvány 2007. október 15-én az alapítvány tagsága által elfogadott, valamint jegyzőkönyvezett közlekedésbiztonsági programról, Kormányablak –„ablak a közlekedésre” elnevezésű programról kapta a nevét. A programnak az a célja, hogy a fiatalkorúakat felelős tájékoztatással lássa el, valamint baleset-megelőzési és közlekedésbiztonsági programokat szervezzen, ennek megfelelően a vitatott domain névhez tartozó internetes portálra a fentiekkel kapcsolatos releváns tartalmakat szándékozik feltölteni. A Seres Zoltán által benyújtott válasz szerint a Minisztérium részéről többször megkeresték őt a domain ellenszolgáltatás fejében való átruházásával kapcsolatban, azonban ő ezeket a megkereséseket visszautasította, arra hivatkozva, hogy a domaint nem haszonszerzési célból kívánja regisztrálni. Megítélése szerint a rosszhiszeműség „semmilyen megfogalmazásban és nézőpontban” nem helytálló, tekintettel arra, hogy jelenleg több mint tíz valós tartalmú, közérdeket szolgáló weboldalt üzemeltet, valamint nem kereste meg a Minisztériumot eladási szándékkal, továbbá a vételi ajánlatot is elutasította.

Véleménye szerint a Panaszos túllépte a panasz előadására rendelkéezésre álló 14 napos határidőt, mivel Panaszolt 2010. szeptember 3-án, kettő óra ötvenhat perckor nyújtotta be megrendelését a regisztrátorán keresztül, míg a Panaszos csak szeptember 20-án nyújtotta be delegálási igényét. Seres Zoltán véleménye szerint nem áll fenn olyan helyzet, amely esetleg ezzel a névvel érintett szervezetek jogait vagy érdekeit sértené, vagy megtévesztő lenne. A „kormányablak” kitalált szókapcsolat, amelynek kitalálása véleménye szerint hozzá fűzhető, korábbi időpontban, mint ahogyan a Kormány a szóösszetétel használatát bejelentette volna.

A Vizsgálat

A Tanácsadó Testület a Panaszolt azon állítását megvizsgálta, miszerint a Panaszos elmulasztotta a Domainregisztrációs Szabályzat 9.1-es pontjában meghatározott határidőt, azonban azt nem találta megalapozottnak. A Panaszolt előadása szerint ő 2010. szeptember 3-án kezdeményezte a Regisztrátornál a domainek delegálását, azonban a Panaszos csak 2010. szeptember 20-án jelentett be kifogást.

A Domainregisztrációs Szabályzat vonatkozó része szerint a „Panaszos a kifogását, annak okának megjelölve bármely általa választott Regisztrátornál előterjesztheti olyan határidővel, hogy a Regisztrátor az eljárás kezdeményezését a kifogásolt igény nyilvántartásba vételétől számított 14 napon belül Nyilvántartásban rögzíteni tudja”. A Panaszolt igénye 2010. szeptember 6-án került nyilvántartásba, tehát a Panaszos kifogása időben került előterjesztésre.

Mivel a Panaszos kifejezetten nem hivatkozott a Dománregisztrációs Szabályzat szerinti jogcímekre, a Tanácsadó Testület a névválasztás és használat esetleges megtévesztő jellegét vizsgálta a rendelkezésre álló adatok alapján.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a „kormanyablak.hu” domain Panaszoltnak való delegálása alkalmas lehet arra, hogy jelentéstartalmára tekintettel megtévesztő legyen. A szóösszetételből, a szolgáltatásokat igénybe vevő átlagos fogyasztó elsősorban a Kormány, mint közigazgatási szerv egy szolgáltatására asszociálhat. Ezzel szemben a Panaszolt által regisztráltatni igényelt „kormányablak” megjelölést így, önmagában állóan, az „ablak a közlekedésre” magyarázat nélkül vizsgálva, nyilvánvalóvá válik, hogy az nem utal egyértelműen a mögöttes tartalomra, vagyis a fiataloknak nyújtandó közlekedésbiztonsági programokra.

A megtévesztő jelentéstartalmat erősíti, hogy Dr. Navracsics Tibor Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter országos nyilvánosság előtt elhangzott nyilatkozataiban ismertette, hogy a közigazgatásban létrehozandó integrált ügyfélszolgálatok egységes és közérthető elnevezése a „kormányablak” lesz. A regisztrációra közvetlenül ezután került sor. Az említtettek alapján a Tanácsadó Testület arra a megállapításra jutott, hogy a felhasználók a „kormanyablak.hu” oldalra látogatva joggal számíthatnak arra, hogy ott egy kormányzati szolgáltatást, illetve ahhoz kapcsolódó információkat találnak.  

A döntés

Az ISZT TT jelen lévő tagjainak 4 „igen”, 1 „nem” szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a kormanyablak.hu domain delegálása Seres Zoltán számára nem teljesíthető.

menu
menu