A jogi trükk is kevés volt a suzuki-bonto.hu megszerzéséhez

A jogi trükk is kevés volt a suzuki-bonto.hu megszerzéséhez

A suzuki-bonto.hu webcím kapcsán benyújtott panaszt vizsgálta meg az ISZT Tanácsadó Testület a augusztus 24-én megtartott ülésnapján.

A Nyilvántartó a suzuki-bonto.hu domain vonatkozásában 2007. április 20-án három nem prioritásos igényt vett nyilvántartásba: ezek a nyilvántartásba vétel sorrendjében a Bixerver Webhosting Kft., egy magánszemély és a SuzuKing Kft. igénylései voltak.

A SuzuKing Kft. tulajdonosainak másik cége ezt követően alapította meg a Suzuki Bontó Bt-t, „annak érdekében, hogy már meglévő igényünket prioritásos igényre változtathassuk”. A létesítő okirat kelte 2007. április 25., a cég bejegyzésének kelte 2007. május 8.

A Nyilvántartó a Suzuki Bontó Bt. prioritásos igénylését nem teljesítette arra hivatkozással, hogy az igény prioritásos kezelésre nem jogosult, mert a cégbejegyzés dátuma, és ezzel összefüggésben a Domainregisztrációs Szabályzat szerinti jogosultság későbbi dátumú, mint az azonos domain névre várakozó nem prioritásos igények nyilvántartásba vételi időpontja, „így azokkal szemben ez az igény a sorrendiséget nem kerülheti meg”.

Ezt követően kérte a panaszos a Tanácsadó Testület eljárását. Álláspontja szerint „a társaság az előtársasági szakaszban is jogképes, az iratok cégbíróságra történő benyújtása után pedig gazdasági tevékenységet is folytathat”.

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1.3.2. pontja szerint „[a]z egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. Kivétel, hogy a nem prioritásos igény teljesítését más, ugyanazon domain névre vonatkozó, de később nyilvántartásba vett igény teljesítése megelőzi, ha ez utóbbi igény

a) prioritásos eljárással kerül feldolgozásra és

b) a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelőző és

c) nyilvántartásba vétele a prioritással nem rendelkező igény nyilvántartásba vételét követő 14. nap végéig megtörtént.”

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a fentiek alapján megállapítható, hogy a Suzuki Bontó Bt. igénylése a Szabályzat 1.3.2. pontjának b) alpontjában foglalt követelménynek nem felel meg, mivel a prioritás alapja nem előzi meg a sorrendben első igénylő igénylésének nyilvántartásba vételét. Ez még abban az esetben sem lenne így, ha a prioritás alapjához rendelt időpont a létesítő okirat kelte volna, nem a cégbejegyzés időpontja; a Testület azonban már 1/2000. (IV. 5.) Elvi Állásfoglalásában kimondta, hogy „prioritásos igényt csak már ténylegesen bejegyzett cégnévre lehet alapozni”, és a hatályos Szabályzat 1.4.1 a) pontját a 2006. évi IV. törvény szabályozását is tekintetbe véve továbbra is így értelmezi.

menu
menu