A Jobbmintszallas.hu vita

A Jobbmintszallas.hu vita

A jobbmintszallas.hu domain ügyében született döntés és háttere

A Norta Kft. 2012. október 12-én igényelte a „jobbmintszallas.hu” domain nevet. Az igénylés ellen a Szallas.hu Kft. („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

A Panaszos előadta, hogy álláspontja szerint az igénylés „megtévesztő és jogellenes”. Előadta, hogy korábban Bt. formájában működött, és 2009 óta népszerűsíti a szallas.hu szolgáltatást. Sikere abban is mérhető, hogy jelenleg már a Sanoma-csoporthoz tartozik. Népszerűségét bizonyítandó bemutatta kampányait, szponzorálásait és azt a tényt, hogy 300.000-t meghaladó kedvelője van a facebook közösségi oldalon. Bemutatott és csatolt továbbá egy piackutatást is, amely szintén alátámasztja, hogy népszerű a szolgáltatása. Előadta, hogy a szállás.hu már védjegyoltalmat is élvez a szallas.hu védjegyoltalma pedig folyamatban van, állításait okiratokkal bizonyította. Jogi érvelésében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény („Versenytörvény”) rendelkezéseire hivatkozással kifejtette, hogy álláspontja szerint a felhasználók a szállás.hu kifejezésről őt azonosítják, ezért a delegálás megtévesztő/jogellenes lenne.

Az Igénylő részletes ellenkérelmet terjesztett elő. Kifejtette, hogy álláspontja szerint az igényelt domain név nem téveszthető össze a „szállás.hu” kifejezéssel. Üzleti titokra hivatkozással nem kívánt részletesen beszámolni arról, hogy mi a célja a domain névvel, azonban utalt arra, hogy egy négy csillagos szálloda tulajdonosa és szójátékot kíván használni a névvel. Válaszában erőfölénnyel visszaélésre is utalt, amit nem fejtett ki részletesen.

A TT előzetesen leszögezi, hogy sem a panaszos sem az igénylő nem fejtettek ki jogi érveket és magából a panaszból nem lehet megállapítani, hogy miért tartja megtévesztőnek a panaszos az igénylést. A TT osztotta az igénylő álláspontját miszerint a „jobbmintszallas” kifejezés esetében a panaszos társaságát vagy tevékenységét lehetne azonosítani. Bár a panaszos erre nem hivatkozott a TT azt vizsgálta, hogy jogellenes összehasonlító reklám lehetősége felmerül-e a névválasztás alapján. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 13. §-a ugyanis tilt egyes összehasonlító reklámokat. A Grt. 13. § szerint:

„a) nem sértheti más vállalkozás vagy annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése jó hírnevét,

b) nem vezethet összetévesztésre a reklámozó és az azonos vagy hasonló tevékenységet folytató más vállalkozás, illetve annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése

c) nem vezethet más vállalkozás vagy annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése jó hírnevéből adódó tisztességtelen előnyszerzésre, és

d) nem sértheti más vállalkozás áruja, illetve annak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 6. §-ában rögzített jellemzői utánzásának tilalmát”.

Panaszos bizonyította a TT előtt, hogy a „szallas.hu” „szállás.hu” kifejezések esetében ismert, a TT bizonyítékként fogadja el a csatolt közvélemény kutatást arra vonatkozóan, hogy a magyar internetes felhasználók (akik szállást keresnek) ismerik a szallas.hu szolgáltatást.

A Panaszos azonban semmilyen szinten nem valószínűsítette, hogy maga a „szállás” kifejezés is egyértelműen a Panaszost azonosítaná az internetezők körében, sőt, még ha ez a bizonyítás megtörténne, még ebben az esetben sem lehetne azt állítani, hogy a „jobbmintszállás” kifejezés összehasonlítást tartalmaz.

A TT nem zárja ki annak elméleti lehetőségét, hogy egy domain név lehet olyan, ami önmagában megvalósíthatja a fenti tilalmat, azonban a jelen ügyben úgy ítélte meg, hogy a „jobbmintszallas” kifejezés nem utal a szallas.hu szolgáltatásra.

A TT felhívja az igénylő figyelmét, hogy amennyiben a domain név alatt azonban olyan tartalmaz helyez el, amely már utal a szallas.hu szolgáltatásra, abban az esetben a névválasztás is jogsértővé válik. A TT azonban a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján magát a névválasztást nem tartja kifogásolhatónak.

A jobbmintszallas.hu a Norta Kft. részére delegálható.

 

 

Forrás: ISZT TT hivatalos honlap

menu
menu