A Felsőoktatás nem tartozhat az OM-hez

A Felsőoktatás nem tartozhat az OM-hez

A vitás .hu domain ügyekben döntési jogkörrel felhatalmazott ISZT Tanácsadó Testület az október 10-i ülésnapján két webcím ügyét tűzte napirendjére.

A 2000-ben történt domain liberalizáció során a felsooktatas.hu webcímre vonatkozóan több cég is igényt nyújott be. A szerencse a Hevesi Tanácsadó Bt.-nek kedvezett. A webcím sorsa ezt követően elég kalandos volt, mivel többször is tulajdonost váltott az azonosító. A webcím végül idén májusban került törlésre, vélhetően azért mert az utolsó tulajdonos, az BudaEstate Kft. nem kívánta tovább fizetni a cím fenntartási költségeit. Ezzel egy új regisztrációs folyamat vehette kezdetét.

A felsooktatas.hu nem a Minisztériumé

A webcímre – meglepő módon – egyedüli igénylőként a Pókháló Internetszolgáltató Kft. nyújtott be igényt, azonban az Oktatási Minisztérium kifogással élt a domain bejegyzésével szemben. Az OM beaványában arra hivatkozott, hogy Pókháló Kft. tevékenységi körei „elektronikai, illetve informatikai kereskedelmi szolgáltatást és profilt” tartalmaznak, azonban a domain használata „azt a látszatot keltheti, hogy a domain név mögött a felsőoktatásra, mint országos intézményrendszerre vonatkozó, teljes körű információt, tájékoztatást kap a látogató”. Az OM szerint hazánkban csak két olyan szervezet létezik, amely a felsőoktatásról „az egész országra kiterjedő illetékességgel információt gyűjt és szolgáltat: az egyik az Oktatási Minisztérium, a másik az Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK)”. A Minisztérium szerint „Van tehát olyan szervezet, amely valóban teljes körűen informálja az érdekélődőket a magyar felsőoktatásról, és ez nem a Pókháló Internetszolgáltató Kft.”. Az OM beadványában kifejtette abbéli aggodalmát is, hogy a cím kiadása esetén az üzleti tisztességet az OFIK vonatkozásában, és így jogellenes is, mivel sérti a tisztességes piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény egyes rendelkezéseit.
A Tanácsadó Testület az ügyet megvizsgálva úgy határozott, hogy a Regisztrációs Szabályzatba nem ütközik az igénylés, továbbá vizsgálta a panaszos által előterjesztett jogszabály sértés fennállását is. A Testület szerint a jogellenesség sem állapítható meg, mivel a panaszos által hivatkozott jogszabályok nem a felsőoktatással kapcsolatos adatok teljes körére, hanem csak ezen adatok egy halmazára és csak egyes műveletek tekintetében ír elő kizárólagosságot az Országos Felsőoktatási Felvételi Központ számára. A Tanácsadó Testület utalt arra, hogy a felsőoktatással kapcsolatba hozható adatok bizonyos része közérdekű adatnak minősül, amelyek kezelése, további, akár másodlagos célokból történő felhasználása bármely személy által jogszerű, azzal kapcsolatban általában kizárólagosság nem állapítható meg. Mindez azzal a következménnyel jár, hogy az igénylés teljesítésével kapcsolatban nem vetődik fel a törvénysértés gyanúja sem.

Az Oktatási Minisztérium felsooktatas.hu domain bejegyzésével kapcsolatos panaszát a Tanácsadó Tesület elutasította és a domain bejegyzését a Pókháló Kft. számára engedélyezte.

h v s v = hódmezővásárhelyi sakkverseny

A másik eset a hvsv.hu domain ügye volt. A címet az a Virtual Playground Kft. kívánta bejegyezni, amelynek másik igénylésével kapcsolatosan a Tanácsadó Testület egy hónapja foglalt állást. A cég akkor a startalap.hu címet szerette volna bejegyezni, azonban a TT megtévesztőnek ítélte a kérelmet és a domain bejegyzését nem engedélyezte. Most ismét egy olyan címet választott a cég, amelyhez egy egy nagyon hasonló címen egy nagy látogatottságú oldal működik. (A HWSW.hu Magyarország egyik vezető informatikai témájú hír- és közösségi portálja.) A magazint működtető gazdasági társaság emelt kifogást a hvsv.hu domain bejegyzésével kapcsolatban hivatkozva arra, hogy „a névhasonlóság és kiejtésből adódó egyezőség” jelentős hátrány érheti. A bepanaszolt fél a TT-hez eljuttatott beadványában kifejtette, hogy „a hvsv elnevezésre sem védjegye nincs a panaszosnak, sem kereskedelmi neve nem azonos a kért címmel”. Az igénylő tájékoztatása szerint az oldalon a hódmezővásárhelyi sakkversenyek számára kíván fórumot teremteni.

A Tanácsadó Testület az ügyet megvizsgálva úgy határozott, hogy a webcím bejegyzését engedélyezi a Virtual Playground Kft. részére, mivel az igénylés a Regisztrációs Szabályzat egyetlen pontját sem sérti.

Ejtésmód szerinti domaint is le kell fogalni!

Egy másik hasonló ügyben a Zwack Unicum Rt. az unikum.hu webcím megszerzéséért indított harcban maradt alul. A hasonló kellemetlenségek elkerülésére érdekében érdemes azokat a címeket is lefoglalni, amelyek a kiejtés szerinti írásmóddal azonosak, mert a hvsv.hu és az unikum.hu esete bizonyította hogy megtévesztésig hasonló védjegy birtoklás ellenére is idegen kézbe kerülhet egy-egy webcím.

menu
menu