A Facebook egy magyar domainért szállt harcba

A Facebook egy magyar domainért szállt harcba

A facebookszallas.hu domain név bejegyzése ellen szólalt fel a Facebook.

A facebookszallas.hu domain nevet Forró Tamás Attila igényelte, amely ellen a Facebook Inc (Panaszos) élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását. A Facebook kifogásában előadta, hogy a Védjegytörvény 12. § szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

A Facebook hivatkozott a 2006. december 22-én nyilvántartásba vett közösségi védjegyre, amely különböző áruosztályokra került bejelentésre, valamint arra, hogy a védjegy Magyarországon is jó hírnévnek örvend. 
Továbbá hivatkozott a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjára, amely értelmében nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes. Álláspontja szerint a Panaszolt megsértette a hivatkozott jogszabályokat, és ezekre építve kifogásolta, hogy Forró Tamás Attila olyan domain nevet választott, amely nagymértékben összetéveszthető saját közösségi védjegyével és cégnevével. Panaszos ugyancsak kérte a Domainregisztrációs Szabályzat 9. pontja alapján a domainregisztrációk haladéktalan felfüggesztését. Forró Tamás egyrészt kifogásolta Facebook jogi képviselője meghatalmazása érvényességét, másrészt érdemi nyilatkozatában előadta, hogy más domain nevek is érvényesen működnek „facebook” megjelölést tartalmazva, valamint rögzíti, hogy az általa igényelt domain név sem színvilágában és külalakjában, sem betűkészletében nem hasonlít a „facebook.com” domain névre. A Tanácsadó Testület eljárása során a delegálás esetleges jogellenességét és a kérdéses domain név megtévesztő voltát vizsgálta. A testület a facebookszallas.hu domain név Forró Tamás részére történő delegálását gyaníthatóan jogellenesnek találta.

A jogellenesség a Versenytörvény. 12.§ (2) bekezdésére alapozott megállapításának feltétele, hogy a Panaszolt a Panaszos engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ olyan megjelölést (facebookszallas.hu), amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy hasonlósága miatt. A Testület a védjegybitorlásra történő hivatkozást megalapozottnak találta, mert a facebookszallas.hu domain név hangsúlyosabb eleme a Panaszos védjegyével azonos „facebook” megjelölés. A Panaszosnak pedig mint védjegyjogosultnak kizárólagos joga van „facebook” védjegye használatára. A TT figyelembe vette, továbbá, hogy bár az igénylő magánszemély, az érdemi védekezésében előadottakból nyilvánvaló, hogy üzleti céllal kívánta volna használni a domain nevet. A fentiekre tekintettel a Tanácsadó

Testület állásfoglalása, hogy a Forró Tamás által választott facebookszallas.hu domain név részére nem kerülhet delegálásra.

Forrás: Alternatív Vitarendező Fórum INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda Tanácsadó Testület hivatalos honlap.

menu
menu