A Deutsche Telekom bepanaszoltként is nyer

A Deutsche Telekom bepanaszoltként is nyer

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa mellett működő Tanácsadó Testület 2007. március 12-én megtartott ülésnapján az my-faves.hu domain ügyében foglalt állást.

A Deutsche Telekom az utóbbi időben panaszosként több ízben fordult az Internet Szolgáltatók Tanácsa mellett működő Tanácsadó Testülethez. A multi szemszögéből mindannyiszor sikerrel zárult az ügy. Most bepanaszoltként került a cég ügye a TT elé.

A Deutsche Telekom AG 2006. december 4-én prioritás nélkül igényelte a my-faves.hu domain nevet. A LAD-Alk Center Kft. kifogást emelt a delegálás ellen, mert véleménye szerint a domain névnek az igénylő általi használata, gyaníthatóan megtévesztő lenne.
A panaszos előadta, hogy tulajdonában van a myfaves.hu domain, ezért a my-faves. hu domain delegálását magának kérte biztosítani. Erre vonatkozóan 2006. december 17-én igénylést is nyújtott be. A panaszos álláspontja szerint a domain név kötőjeles változatának használata miatt hátrányos helyzetbe kerülne, és domain nevük a keresőben pozíció hátrányba kerülhet, ami részére anyagi hátrányt is jelenthet.
Az igénylő Deutsche Telekom AG, jogi képviselője útján előadta, hogy nem prioritásos igények esetén az „érkezési sorrend” alapelve szerint az igényét korábban bejelentő fél számára kell az igényelt domaint regisztrálni. Hivatkozott arra, hogy a myfaves.hu domain tényleges használatát az igénylő nem kezdte meg, megtévesztésről pedig csak tényleges használat esetén lehetne szó.
Állítása szerint a panaszos rosszhiszeműen járt el, mivel a myfaves márkanevet a Deutsche Telekom AG használta először, amerikai leányvállalata útján. Állítása szerint a panaszos tudomást szerzett arról, hogy a társaság a myfaves márkanév európai bevezetése előtt áll és ezért rosszhiszeműen igényelte a myfaves.hu domaint. A panaszos csalárd szándékára utal, hogy a panaszos jogosultja a t-center.hu, t-informatika.hu és t-it.hu domain neveknek, amelyek sértik az igénylő társaság szellemi alkotáshoz fűződő jogait. Álláspontja szerint a Deutsche Telekom AG használta világszerte először a myfaves márkanevet, amelyet domain név formájában kíván jogszerűen használni Magyarországon is. Véleménye szerint az általa előadottak valószínűsítik, hogy a Deutsche Telekom AG a panaszosnál korábban kezdte meg a megjelölés használatát. Mivel a panaszos közleményekből értesült a márkanév közelgő magyarországi bevezetéséről saját nevében igényelte meg a myfaves domain nevet, abból a célból, hogy a Deutsche Telekom AG-t, amellyel a panaszos amúgy is jogvitában áll, jogtalanul megakadályozza a márkanév magyarországi internetes használatában.

Az előadottakra tekintettel a panasz elutasítása mellett az igénylő kérte my-faves.hu domain név delegálását a Deutsche Telekom AG részére. Az igénylő az iratában előadottakkal kapcsolatban iratokat is csatolt.
A Tanácsadó Testület (TT) megállapította, hogy az Deutsche Telekom AG által benyújtott az igénylés a rendelkezésre álló adatok szerint nem minősül prioritásosnak.
A TT ezt követően azt vizsgálta, teljesíthető-e a Deutsche Telekom AG igénylése.

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.”

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltő, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő minőség vizsgálandó. A TT állandó gyakorlata szerint a megtévesztés lehetőségét minden egyedi esetben külön, az eset összes körülményére tekintettel kell vizsgálni.
A jogellenesség vizsgálata körében a TT megállapította, hogy a panaszosnak nincs joga a „my faves” megjelölés kizárólagos használatához illetőleg ahhoz, hogy mást ezen megjelölés használatától eltiltson, ezt a panaszos sem állította, panaszát csak arra alapozta, hogy a kötőjeles változat az internetes keresőkben pozíció hátrányba hozza a nem kötőjeles változatát, ez részére anyagi hátrányt jelent, illetve, hogy a kötőjeles változat igénylő általi használata megtévesztő. Megtévesztés mikéntjét a panaszos nem részletezte.
A TT álláspontja szerint a kötőjeles domain név változat igénylő általi használatából nem következik a Szabályzat 2.2.2. c) pontja szerinti helyzet, az igénylő a my-faves.hu domain használatával, olyan, tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást végezhet, amely az átlagos internet használó számára nem kelti azt a látszatot, hogy a panaszos honlapját böngészi. Mivel a panaszos a részére delegált myfaves.hu domain felhasználásának módját, területét nem ismertette, a TT által megismert adatokból nem vonható le olyan következtetés, hogy az igényelt domain használata megtévesztő lenne.
A Testület szerint abban az esetben, ha az oldal tartalmából, megvalósításából az átlagos felhasználó számára érzékelhető, hogy az nem a panaszos honlapja, akkor a megtévesztő jelleg nem áll fenn, mert a my-faves karaktersorozat domain névként való használata önmagában nem alkalmas megtévesztésre.
A fentiek alapján a benyújtott igénylés, illetőleg a domain név annak jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan nem jogellenes illetőleg megtévesztő, ezért a Deutsche Telekom AG által benyújtott igénylés teljesíthető.

menu
menu