A Danon.hu és Startlapom.hu ügy végére került pont

A Danon.hu és Startlapom.hu ügy végére került pont

A TT legutóbbi ülésnapján a danon.hu és a startlapom.hu ügyében hozott döntést.

A bejegyzés alatt álló .hu domain nevek vitás ügyeiben eljárni jogosult intézmény, az ISZT Tanácsadó Testület február 9-i ülésnapján két domain ügyében foglalt állást.

A danon.hu-n nem tejtermék lesz

A danon.hu domain bejegyzésére HTK-Horizonte Kft. nyújtott be igényt. A Compagnie Gervais Danone nevű tejtermékeket gyártó és forgalmazó cég kifogást nyújtott be a Tanácsadó Testülethez a webcím bejegyzésével kapcsolatban. A cég jogi képviselője az előkészítő dokumentumban előadta, hogy a cég "DANONE" védjegyére összetéveszthetőségig hasonlít a bejegyezni kívánt domain név és rosszhiszeműségre hivatkozva kérte a domain bejegyzésének elutasítását. A domain igényét továbbra is fenntartó gazdasági társaság a TT-hez eljuttatott beadványában előadta, hogy a DANON márkanév alatt 1976 óta készülnek divatékszerek. A megnevezés azonos a készítő Danon Ltd. izraeli székhelyű társaság cégnevével, amelynek névadója Josef Danon a társaság tulajdonosa. Előadta továbbá, hogy ő a nevezett termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója és jogosult a vitatott kifejezés használatára. Nyilatkozatában elutasította a rosszhiszeműséget és hangsúlyozta, hogy mivel tevékenységi körük kizárólag ruházati cikkek, ehhez kapcsolódóan kiegészítő, divatcikkek forgalmazására terjed ki, a domain a fogyasztók számára a „DANONE” élelmiszeripari termékekkel való összetévesztést nem okozhat. Beadványához mellékelten csatolta a társaság cégkivonatát. Benyújtott két, a Danon Ltd. által készített, és vezetőjük, Josef Danon által aláírt dokumentumot a kizárólagos forgalmazói jogok igénylő részére történő biztosításáról, valamint egy felhatalmazást a vita tárgyát képező domain név regisztrációjára.

A TT a két fél álláspontjának vizsgálata után megállapította, hogy a „danon” megnevezés bizonyítottan tulajdonnév, az izraeli gyártó megnevezése, így a márkanév használata nem ütközik a védjegyjogba. Josef Danon a nevét szabadon használhatja, ugyanez vonatkozik a „DANON” márkanevű termékek feljogosított magyarországi forgalmazójára.

A Startlap kiadója fél éven belül másodszor nyer

Szemenyei Zsolt Gábor 2005. december 19-én nyújtott be igényt a startlapom.hu domainre. A gyaníthatóan megtévesztő igénylésre hivatkozva a Startlap nevű ismert internetes portált működtető cég, a Sanoma Budapest Kiadói Rt. regisztrátora 2005. december 29-én a .hu domainek zárt nyilvántartási rendszerében a bejegyzés elleni panaszt jelezte a nyilvántartó irányába.

A tanácsadó testülethez eljuttatott panaszában a Sanoma Budapest Rt. egyrészt arra hivatkozott, hogy a „startlap” védjegyjogi oltalmat élvez, másrészt pedig arra, hogy az igénylés teljesítése több szempontból sértené tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény rendelkezéseit.
Válaszában az igénylő eljárási kifogást emelt, arra hivatkozással, hogy a jogosult nem a közzététel 14 napja alatt tiltakozott.
Az igénylő érdemi védekezésében kijelentette, hogy „nem lesz az oldalnak köze a startlap szolgáltatáshoz”. Védekezését azzal támasztotta alá, hogy nem lehet félregépeléssel a „startlap” helyett a „startlapom” oldalra jutni, továbbá, hogy „primposta” és „startlapja.hu” domain nevek is léteznek.
A TT álláspontja szerint a .hu domain nyilvántartási rendszer adataiból megállapítható, hogy a regisztrátor közvetlenül fordult a TT-hez a megfelelő határidőn belül. A TT ezért megállapította a saját hatáskörét az ügyben.
Második lépésként a TT azt vizsgálta, hogy megtévesztő-e, illetve védjegybitorlást valósíthat-e meg a „startlapom.hu” igénylés.
A TT arra az álláspontra helyezkedett, hogy a „startlap” szó, olyan különleges összetételű kifejezés, amely kizárólag a panaszos által üzemeltetett és népszerű oldalra utal, önálló jelentése nincs. Ebből következően nem képzelhető el olyan szolgáltatás amely ne utalna a népszerű portálra, ezért az igénylés önmagában megtévesztő, így a regisztrációs szabályzat vonatkozó pontja szerint a domain nem adható ki Szemenyei Zsolt Gábor számára.

A Sanoma Budapest Rt. szeptemberben egy másik hasonló domain ügyben is a TT véleményét kérte, akkor a startalap.hu cím bejegyzése ellen tiltakozott. Akkor szintén a lapkiadó cég javára döntött a TT.
Lapunk információja szerint a Sanoma Budapest Rt. egyéb domainek ügyében is panasszal élt az elmúlt időszakban. Többek között a startportal.hu-ra vonatkozó delegálási igénnyel kapcsolatosan is panasszal élt. Ezen webcím kapcsán várhatóan a következő ülésnapján foglal állást a TT.

menu
menu