A carryboy.hu domain vitája lezárva

A carryboy.hu domain vitája lezárva

A carryboy.hu domain bejegyzésével kapcsolatosan foglalt állást az ISZT TT.

A carryboy.hu domain nevet az Outlander Kft. meghatalmazásával az Outlander Kft. ügyvezetője, Bócsi Levente igényelte prioritás nélkül 2007. szeptember 2-án.

Az igénylés ellen a Maxliner Hungary Kft. nyújtott be panaszt egyúttal saját részére is igényelve a domain nevet. A panaszos arra hivatkozott, hogy több mint két éve forgalmaz carryboy termékeket, ezek „kizárólagos importőre”, és álláspontja szerint megtévesztő lenne, ha a domain nevet más használná. Állításai alátámasztására csatolt egy szerződést, amely szerint meghatározott ideig Magyarország területére vonatkozóan kizárólagosan forgalmazhatja a „carryboy” termékeket.

A kifogásra az igénylő azzal válaszolt, hogy meghatalmazója is forgalmazói szerződést kötött a „carryboy márkanév jogtulajdonosával.” Az angol nyelvű szerződés másolatát csatolta.

A TT megállapította, hogy mind a panaszos, mind az igénylő által csatolt szerződések ugyanattól a társaságtól származnak, kizárólag arról szólnak, hogy a carryboy termékek forgalmazója kifejezi szándékát, amely szerint az igénylő, illetőleg a panaszos meghatározott ideig forgalmazhatják a carryboy termékeket. A TT nem foglalt állást a tekintetben, hogy hogyan viszonyul a két szerződés egymáshoz, ugyanakkor megállapította, hogy egyik társaság sem tekinthető a jogosult magyarországi hivatalos disztribútorának továbbá egyik társaság sem kapott felhatalmazást arra vonatkozóan, hogy bejegyezze a domain nevet vagy egyéb lépéseket tegyen a carryboy márkanévvel kapcsolatban. Ennek következtében a TT azt állapította meg, hogy a panaszos nem jogosult kifogásolni az igénylést, és nem rendelkezik meghatalmazással a carryboy márkanév jogosultjától.

A fentiek alapján a TT azt vizsgálta, hogy a nem prioritással benyújtott igénylés teljesíthető-e. A TT álláspontja szerint mindaddig, amíg az igénylő jogosult a carryboy termékek forgalmazására és ameddig a jogosult nem tiltakozik az ellen, hogy az igénylő használja a termékek népszerűsítése érdekében a carryboy márkanevet, addig nem valószínűsíthető, hogy a domain név használata jogellenes lenne. A TT ugyanakkor külön felhívja az igénylő figyelmét arra, hogy a jogosult felhívása esetén le kell mondania a domain név használatáról akár a jogosult, akár az általa megjelölt harmadik személy javára.

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület az igénylést nem találta sem jogellenesnek, sem megtévesztőnek. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint nem vélelmezhető, hogy a domain név delegálása és annak az igénylő általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igény teljesíthető. Felhívja ugyanakkor igénylő figyelmét arra, hogy a vonatkozó jogszabályok és a Domainregisztrációs Szabályzat 2.3. alpontja értelmében felelősséggel tartozik a domain használat jogszerűségéért és a domain név használattal harmadik személynek okozott kárért.

Forrás: ISZT TT hivatalos honlap

menu
menu