5 hét után közszemlén a TT döntése

5 hét után közszemlén a TT döntése

A tavaly év végén a hazai domain regisztációs rendszerben végbemenő generális változások miatt bizonyára elkerülte a domain.hu oldalt karbantartók figyelmét, hogy az év utolsó napjaiban még egy alkalommal ülésezett az ISZT Tanácsadó Testülete. Valószínűleg ez az oka annak, hogy csak most hozták nyilvánosságra a vitás ügyekről szóló állásfoglalásokat, döntéseket, melyek december 28-án születtek.

Az alábbi ügyekben határozott a grémium:

Kendahl Consulting Kft. a takarekszovetkezet.hu, az M11 Invest Kft. pedig a takarekszovetkezetek.hu domainre nyújtotta be igényét. A névhasználati jogosultságot igazolni egyik cég sem tudta ezért a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben szerplő alábbi részletre hivatkozva a nevek kiadását nem javasolta a Testület.

"Cégnevében, hirdetésében vagy bármilyen más módon a "hitelintézet", "bank", "takarék", "takarékszövetkezet" vagy "hitelszövetkezet" elnevezést, e fogalmak összetételeit, jelzős alakját, továbbá rokonértelmű, vagy idegen nyelvű megfelelőjét csak a törvényben előírtaknak megfelelően engedélyezett hitelintézet vagy bankképviselet szerepeltetheti."

A döntés és indoklása >>>

A htm.hu domain üggyel kapcsolatosan hozott állásfogalásból az tűnik ki, hogy létezik priritásos és prioritásosabb igény is.
A névvel kapcsolatos határozatból kiderül, hogy a HTM Hungary Kereskedelmi Kft. 2000. március 16-án, a HTM Nemzetközi Kereskedelmi Kft. pedig április 5-én adta be kérelmét a kérdéses doaminre. Azonban hiába igényelte hamarabb a nevet a HTM Hungary Kft., a tesület mégis a másik cég javára döntött.

A döntés és indoklása >>>

Hiába kívánta a Lax-Lex Kft.megszerezni a
diakhitel.hu,
hallgatoihitel.hu,
hallgatoi-hitel.hu,
dhi.hu,
diakhitelintezet.hu,
diakhitel-intezet.hu,
dhk.hu,
diakhitelkozpont.hu,
diakhitel-kozpont.hu domaineket. Erre nincs lehetősége, a döntés végén található néhány sor hűen tükrözi a Testület szemléletét:

"Jelen esetben a TT úgy látja, hogy a névigénylés …. sem a jog társadalmi rendeltetésével, sem a tisztességes joggyakorlás követelményével nem egyeztethető össze, hogy a magyar felsőoktatás finanszírozási reformjával kapcsolatos, később létrehozandó pénzintézet sajátos nevét a Lax-Lex Kft. pusztán azért regisztráltathassa a maga számára domain névként, mert a változásokat bejelentő sajtótájékoztató másnapján ezekre másoknál előbb nyújtott be igénylést."

A nevek ezek után az Oktatási Minisztérium kezelésébe kerülhetnek.
A döntés érdekessége, hogy a jelen lévő 4 tag közül az egyik a döntés ellen szavazott.

A döntés és indoklása >>>

A közel egy éve lezajlott domainliberalizáció során egyik legnépszerűbb név a bux.hu volt. Mivel a BUX a Budapesti Értéktőzsde számára lajstromzott védjegy és a névre várakozó 26 cég vagy személy egyike sem tudott bizonyságot adni arról, hogy a magyar börze a név domainnévkénti használatához hozzájárul ezért a domain bejegyzére nem kerülhet sor a várakozók részére.

A döntés és indoklása >>>

A Forma 3000 Kft. kívánta bejegyeztetni a budataxi.hu nevet, A Budataxi megnevezés a Buda Fuvarozó Kft. védjegye, nem járult hozzá a név ilyen irányú használatához ezért a budataxi.hu nem jegyezehető be a Forma 3000 Kft. részére. – olvasható az állásfoglalásban.

A döntés és indoklása >>>

A F1 Computer Számítástechnikai és Elektronikai Kereskedelmi Bt.f1.hu domain iránti prioritásos igénye nem megalapozott, mivel a cég nevében a "computer" nem szervezeti formára vagy szakmai ágra vonatkozik.- összegezhető a f1.hu-val kapcsolatos döntés.

A döntés és indoklása >>>

Bízom benne, hogy a jövőben a Testület határozatainak nyilvánosságra hozatalára nem kell közel 5 hetet várni, ennek tükrében a Testület minden tagjának és munkatársának kíván szerkesztőségünk – a szokásnál maradva, kissé megkésve – boldog új esztendőt és jó reggelt !

menu
menu