48000 Ft a meg nem kapott chippendale-ért

48000 Ft a meg nem kapott chippendale-ért

A chippendale.hu webcím kapcsán benyújtott panaszt vizsgálta meg az ISZT Tanácsadó Testület a július 31-én megtartott ülésnapján.

Chippendales USA, LLC 2007. május 14-én jogi képviselője útján kifogást terjesztett elő Kolcsár Károly 2007. május 5-én kezdeményezett chippendale.hu domain név „.hu” top level domain név részére történő delegálása ellen. Kifogásában előadta, hogy ő a jogosultja a Magyar Szabadalmi Hivatalnál 133.613 lajstromszámon nyilvántartott CHIPPENDALES szóvédjegynek 1991. április 26-ai elsőbbséggel a 16. és a 41. áruosztályba tartozó áruk és szolgáltatások, különösen „szórakoztató szolgáltatások, diszkó programok, táncos bemutatók, művészeti bemutatók” tekintetében. Kifogásában hivatkozik a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.2. pontjára, valamint a védjegyek és földrajzi árujelzők védelméről szóló 1997. évi XI. törvény 12 § (1) valamint (2) b bekezdéseire és pontjára. Mindezek alapján megítélése szerint Kolcsár Károly részére nem lenne delegálható a nevezett domain név, mert az használata esetén jogellenes lenne, hiszen védjegybitorlást valósítana meg, tekintve hogy álláspontja szerint a bejelentett „chippendale.hu” domain név az összetéveszthetőségig hasonlít a CHIPPENDALES védjegyhez, attól mindösszesen az angol egyesszám/többesszám jelében tér el. Továbbá előadta, hogy meglátása szerint a csekély különbség miatt az átlagos fogyasztó a chippendale.hu domain nevet látva arra a téves következtetésre juthat, hogy az, illetve az ahhoz a tartozó tartalom közvetlenül a Chippendales USA, LLC-hez tartozna, ezáltal Kolcsár Károly a Chippendales USA, LLC által a név marketingjére és márkaépítésre fordított erőfeszítéseit kívánja tisztességtelenül kihasználni. A Chippendales USA, LLC Kolcsár Károly részére a CHIPPENDALES védjegy használatára engedélyt nem adott, ezért megítélése szerint a domain regisztrálása esetén Kolcsár Károly gyaníthatóan védjegybitorlást követne el, így a domain bejelentés gyaníthatóan jogellenes, és a DRSZ 2.2.2. a) pontjába ütközik.

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Chippendales USA, LLC által felhozott CHIPPENDALE hazai védjegy a 16. és 41. áruosztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében Magyarországra kiterjedő érvényes oltalommal bíró megjelölés.

Feltételezhető, hogy abban az esetben, ha Kolcsár Károly a nevezett „chippendale.hu” domain nevet a 16. és 41. áruosztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében kívánja használni, védjegybitorlást követne el. Kolcsár Károly írásbeli felhívásra sem nyilatkozott, hogy nevezett domain nevet milyen áruk illetve szolgáltatások vonatkozásában kívánná használni. Az utóbbi időben a „chippendale” szó erősen kötődik a szórakoztató szolgáltatásokhoz. Nyilatkozat híján feltételezhető, hogy Kolcsár Károly a nevezett domain nevet adott esetben gazdasági tevékenység, így a vitatott megjelöléshez kötődő szórakoztató szolgáltatások nyújtásának elősegítésére kívánná többek között felhasználni, mellyel gyaníthatóan védjegybitorlást követne el. Ezért megállapítható, hogy megvalósul a DRSZ 2.2.2. a) pontjában megjelölt feltétel, azaz a nevezett domain név használata gyaníthatóan jogellenes lenne.

menu
menu