Regisztráljon domain nevet!

Részletes keresés Hogyan válasszunk domaint?

Olasz-német vita egy magyar domainért

Egy olasz és német gumis cég ment perre egy .hu domain névért.

A Pirelli & C. S.p.A. (székhely: Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milánó Olaszország, továbbiakban: Kérelmező), mint Kérelmező által Dunlopillo GMBH (székhely: Brentanostrasse 7-8, 63755 Alzenau Németország, továbbiakban: Kérelmezett) mint Kérelmezett ellen a pirellibedding.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi 


Döntést


A Regisztrációs Döntnök a pirellibedding.hu domain nevet Dunlopillo GMBH Kérelmezettől visszavonja, és azt Pirelli & C. S.p.A. Kérelmezőre átruházza.


A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a pirellibedding.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.


INDOKOLÁS


1. Kérelem


Kérelmező előadta, hogy a Pirelli & C. S.p.a., egy milánói központú multinacionális cégcsoport, mely gumiabroncsok tervezésével, fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. Ehhez tartozó ismeretterjesztő anyagokat mellékletként csatolt a Kérelmező. Kérelmező előadta továbbá, hogy termékkínálata kiterjed a személygépkocsikra, könnyű haszonjárművekre és motorkerékpárokra, illetve buszokra, teherautókra, mezőgazdasági és földmunkagépekre, valamint acélszálak gyártására és forgalmazására. 


Kérelmező hivatkozik arra, hogy a cég neve a világ szinte minden országában jelen van és több, mint 160 országot lefedő kereskedelmi hálózattal rendelkezik. A Kérelmező céget 1872-ben alapították és 1929 óta matracokat, illetve párnákat is gyárt és forgalmaz a Pirelli márkanév alatt. Ennek bemutatására mellékleteket csatolt.


Kérelmező hivatkozik továbbá arra, hogy a cégét a fogyasztók a kiváló minőségű termékeivel és a márkanév jóhírével azonosítják. 2002 óta a Kérelmező piacvezető szerepét tovább erősíti a PZero, mely ruházati termékek tervezésével és forgalmazásával foglalkozik, valamint a Formula-1-ben betöltött szerepe, aminek 2011 óta kizárólagos beszállítója. A piaci vezető pozíciójának köszönhetően a Pirelli védjegy világszerte közismertté vált. 2008-ban Pirellit a világ 10 legrangosabb olasz márkája közé sorolták. 


A Kérelmező felsorolta számottevő védjegyeit, melyek hatálya Magyarországra is kiterjed, valamint hivatkozott arra, hogy a kérelmezett domain névnél korábbi elsőbbségű, cégneve vezérszavából képzett nemzetközi és közösségi védjegy jogosultja. Ennek igazolására mellékletet is csatolt.


Nemzetközi védjegyei:• 217011 lajstromszámú PIRELLI nemzetközi szóvédjegy 1., 2., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. és 34. Áruosztályban (bejelentés napja: 1958. 12. 12.) (mellékletet csatolta);• 657502 lajstromszámú PIRELLI nemzetközi ábrás védjegy, 9. és 12. Áruosztályban (bejelentés napja: 1996. 02. 26.) (mellékletet csatolta); • 683057 lajstromszámú PIRELLI nemzetközi ábrás védjegy, 18., 25. és 28. Áruosztályban (bejelentés napja: 1997. 10. 15.) (mellékletet csatolta);• 248473 lajstromszámú PIRELLI nemzetközi ábrás védjegy (első lajstromszám l25997), 1., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 24., 25., 26., 27., 28. és 34. Áruosztályban (bejelentés napja: 1921. 05. 31.) (mellékletet csatolta).Közösségi védjegyei:• 003218435 lajstromszámú PIRELLI közösségi szóvédjegy, 35. és 36. Áruosztályban (bejelentés napja: 2004. 06. 19.) (mellékletként csatolta);• 003733136 lajstromszámú PIRELLI közösségi szóvédjegy, 1-45. Áruosztályban (bejelentés napja: 2004. 03. 31.) (melléklet csatolta);• 009483173 lajstromszámú PIRELLI közösségi szóvédjegy, 1-45. Áruosztályban (bejelentés napja: 2010. 10. 29.) (mellékletként csatolta);• 000319319 lajstromszámú PIRELLI közösségi ábrás védjegy, 1-42. Áruosztályban (bejelentés napja: 1996. 06. 05.) (mellékletként csatolta);• 000319434 lajstromszámú PIRELLI közösségi ábrás védjegy, 9., 12., 17., 35. és 36. Áruosztályban (bejelentés napja: 1996. 06. 05.) (mellékletként csatolta);• 003218443 lajstromszámú PIRELLI közösségi ábrás védjegy 35. és 35. Áruosztályban (bejelentés napja: 2003. 06. 19.) (mellékletként csatolta);• 003733086 lajstromszámú PIRELLI közösségi ábrás védjegy, 1-45. Áruosztályban (bejelentés napja: 2004. 03. 31.) (mellékletként csatolta);• 007037435 lajstromszámú PIRELLI közösségi ábrás védjegy, 9. és 28. Áruosztályban (bejelentés napja: 2008. 07. 04.) (mellékletként csatolta);• 009483389 lajstromszámú PIRELLI közösségi ábrás védjegy, 1-45. Áruosztályban (bejelentés napja: 2010. 10. 29.) (mellékletként csatolta);• 006124069 lajstromszámú PIRELLI közösségi ábrás védjegy, 12., 35. És 37. Áruosztályban (bejelentés napja: 2007. 07. 23.) (mellékletként csatolta);• 009573361 lajstromszámú PIRELLI BEDDING közösségi ábrás védjegy, 10., 17., 20. és 24. Áruosztályban (bejelentés napja: 2004. 02. 10.) (mellékletként csatolta).


A Kérelmező előadta, hogy a "PIRELLI" kereskedelmi név 1872 óta van használatban gazdasági tevékenység folytatására és magyarországi leányvállalattal is rendelkezik, mely a Pirelli Hungary Kft. (mellékletként csatolta a dokumentumot). 


Kérelmező számos domain név jogosultja, melyek közül a következőket emelte ki:• pirelli.com (regisztráció időpontja: 1995. 01. 11.);• pirellibedding.com (regisztráció időpontja: 2007. 06. 28.);• pirellibedding.it (regisztráció időpontja: 2007. 06. 28.).


A Kérelmező a domain név igénye kapcsán hivatkozott a Védjegyek és fölrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvényre, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. Évi V. Törvényre, valamint a Tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. Évi LVII. Törvényre.


A kérelmező kifejtette kérelmében, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. Évi V. Törvény ("Ptk.") 2:42. §-a szerint a személyhez fűződő jogokat – melyek a jogi személyeket is megilletik – mindenki köteles tiszteletben tartani. A Ptk. 2:43. § f) pontja alapján a személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen a névviseléshez – különösen a cégnév - való jog megsértése. A Kérelmező világszerte ismert kereskedelmi neve, valamint a magyarországi leányvállalatának cégneve, tehát jogszabály védi.


A Kérelmező szerint a kérelmezett domain név megtévesztően hasonlít a Kérelmező védjegyeihez, kereskedelmi nevéhez és domain neveihez, mivel teljes egészében magában foglalja a közismert PIRELLI Védjegy, kereskedelmi név és domain nevek vezérszavát: a "PIRELLI" szót. A PIRELLI Védjegyhez kapcsolt "bedding" szó (magyar jelentése ágynemű), melyet az általános nyelvhasználatban, illetve az üzleti kapcsolatokban állandóan és szokásosan alkalmaznak a matrac- és ágynemű termékek leírására, nem bír megkülönböztető erővel és nem ad a védjegyhez többletjelentést sem (a Regisztrációs Döntnöki Eljárás egy korábbi döntésére is hivatkozik a Kérelmező: "nespressokapszula.hu" döntés). Tekintve, hogy a Kérelmező matrac-termékek valamint ágynemű termékek gyártásával is foglalkozik, a "bedding" szó használata még inkább növeli a megtéveszthetőség esélyét. Kérelmező szerint a kérelmezett domain név azonos a Kérelmező Védjegyével (Pirelli Bedding), valamint a Kérelmező regisztrált domain neveivel (pirellibedding.com, pirellibedding.it). Kérelmező előadta, hogy mivel a ".hu" legfelső szintű tartomány a regisztráció technikai feltétele, ezért a ".hu" tartományt nem kell figyelembe venni az azonosság és/vagy megtévesztő hasonlóság vizsgálatánál.


Kérelmező előadta továbbá, hogy a Kérelmezett és közte semmilyen gazdasági kapcsolat nem áll fenn. Kérelmező nem engedélyezte, hogy a Kérelmezett a PIRELLI Védjegyet vagy a Pirelli kereskedelmi nevet használja és nem járult hozzá, hogy bármilyen domain nevet regisztráljon, mely tartalmazza a PIRELLI Védjegyet vagy a Pirelli kereskedelmi nevet. 


Kérelmező szerint Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne. Továbbá a domain név nem a Kérelmezett (Dunlopillo GMBH) közismert elnevezése. A kérelmezett domain pedig átirányít a Kérelmező "pirellibedding.com" domain nevére, melyen korábban a Kérelmező a matrac és ágynemű termékeivel kapcsolatos tartalom volt megtalálható, de a domain név alatt jelenleg nem érhető el tartalom. Kérelmező szerint az átirányítás révén Kérelmezett tisztességtelenül használja a "pirellibedding.hu" domain nevet és a felhasználók megtévesztésére törekszik, mivel azt a téves benyomást kelti, hogy kapcsolat áll fenn Kérelmező és Kérelmezett között, valójában azonban közvetlen versenytársaknak minősülnek. A Kérelmezett ugyanis szintén matrac és ágynemű termékek gyártásával és/vagy forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. Ennek fényében kizárható, hogy a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult. 


Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett a használatában lévő domain nevet rosszhiszeműen igényelte és annak felhasználása rosszhiszeműen történik a RDSZ 31. Pont a) b) c) d) és e) pontja alapján. Tekintettel arra, hogy a Kérelmezett tevékenységi köre hasonló a Kérelmezőéhez, egyértelműen kizárható, hogy a Kérelmezett ne ismerte volna a Kérelmezőt, annak tevékenységét, valamint védjegyeit és egyéb megkülönböztető jelzéseit és azok használata révén ne akart volna tisztességtelen előnyhöz jutni. Ennek alátámasztására mellékleteket csatolt a Kérelmező.


Kérelmező szerint valószínűsíthető, hogy a Kérelmezett a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelte:• hogy az adott név használatára jogosult személynek, Kérelmezőnek, ellenérték fejében átruházza, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsa (RDSZ 31. a) pontja); vagy• hogy megakadályozza, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja (RDSZ 31. b) pontja),• Kérelmezett rosszhiszeműségét támasztja alá továbbá az, hogy a Kérelmezett, akinek tevékenységi köre szintén a matrac- és ágynemű termékek gyártása és/vagy forgalmazása, azzal, hogy regisztrálta, használta és használja a “pirellibedding.hu” nevet, egy versenytárs (a Kérelmező) szakmai tevékenységét megzavarta és megzavarja (RDESZ 31. c) pontja),• A RDSZ 31. Pont d) bekezdése alapján a Kérelmezett egyértelműen rosszhiszeműen jár el, hiszen a domain nevet szándékosan arra használta és használja fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmező honlapjára irányítsa azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg. Amennyiben az Internet-felhasználó beírja valamely keresőmotorba a “pirellibedding.hu” nevet, az átirányítja a felhasználót a „pirellibedding.com” hivatalos honlapjára. Ez az átirányítás egyértelműen megtéveszti az Internetes-felhasználókat, hiszen azt a hamis látszatot kelti, hogy a Kérelmező és a Kérelmezett között valamiféle megállapodás vagy kapcsolat áll fent• a bejegyzett domain név központi eleme (PIRELLI) egy közismert kereskedelmi név (cégnév), amely tekintetében a Kérelmezett és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat (RDSZ 31. Pont e) bekezdése). A Kérelmezett és a Kérelmező versenytársak a piacon. 


Kérelmező hivatkozik a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontjára mely kimondja, hogy a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal köteles eljárni a domain név megválasztása során, azzal, hogy annak igénylése, használata más személy vagy szervezet jogait – így névkizárólagossághoz fűződő jogát, szellemi tulajdonához fűződő jogát stb. – ne sértse. A Kérelmezett a domain név megválasztása előtt rosszhiszeműen elmulasztotta ellenőrizni a (Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. Évi V. Törvény II. Fejezet 5. Címe értelmében) közhiteles cégjegyzéket, illetve a nyilvános védjegy adatbázisokat, amelyek tartalmazzák a Pirelli cégre vonatkozó információt, illetve a Kérelmező által birtokolt és használt valamennyi védjegyet. 


A Kérelmezett anélkül igényelte a domain nevet, hogy ahhoz jogos érdeke fűződne és ezáltal a Kérelmező jogait sérti.


Kérelmező hivatkozik továbbá a Domainregisztrációs Szabályzat 2.3.1. és 2.3.2. pontjaira, melyek alapján egyedül a domain-igénylő, illetve domain-használó felelős a domain név megválasztásáért, a jogellenes magatartás következményeiért ő felel, illetve őt terheli a harmadik személynek okozott károk megtérítése. A Kérelmezett nem tanúsított megfelelő gondosságot a domain név megválasztása során, hiszen a fent említett valamennyi közhiteles nyilvántartás tartalmazza a Kérelmezőre vonatkozó valamennyi adatot, az igénylést megelőzően az adatokat kellő gondossággal ellenőrizhette volna.


Kérelmező csatolta az ügyvédi maghatalmazását, a közösségi és nemzetközi védjegyek jogosultságát igazoló dokumentumokat, a gazdasági tevékenységével összefüggő ismeretanyagot, a további a Kérelmező javára bejegyzett domain nevek listáját, a Kérelmező leányvállalatának cégkivonatát, a Kérelmezett tevékenységi körére utaló képernyő fotókat, valamint a kérelmezett domain whois recordját.


Kérelmező a domain névnek a kérelmezettől történő átruházását kérte.


Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.


2. Kérelmezett érdemi védekezése


A Regisztrációs Döntnök a Kérelmet és annak mellékleteit azzal a figyelmeztetéssel küldte meg a Kérelmezettnek, hogy az RDSZ 22. pontja szerint amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.


Kérelmezett érdemi védekezést a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő. 


3. A Döntés indokolása


A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (a továbbiakban: RDSZ) 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli előterjesztései, az Interneten található és nyilvánosan elérhető, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok és a RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését. 


A RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben: a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”


A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: DRSZ) 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.


A Döntnök elsősorban azt vizsgálja, hogy a kérelem alapján - a kérelmezett domain név vonatkozásában - a Kérelmező, vagy a Kérelmezett javára állapítható meg a névhasználati jogosultság. Kérelmező esetében a „Pirelli” mint cégnév, továbbá a bizonyítékként csatolt védjegykivonatok megalapozzák a kérelmezői jogosultságot.


Döntök megállapította, hogy a Kérelmező számos közösségi és nemzetközi védjeggyel rendelkezik, jelen esetben kiemelendő a „PIRELLI BEDDING” ábrás közösségi védjegy (lajstromszám: 009573361), melyet 2011. évi április hónap 21. napján regisztráltak az EUIPO (Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala) rendszerében, az euipo.europa.eu weboldalon elérhető adatbázisa alapján.


A Kérelmező hivatkozott a Ptk. 2:42. §-ára, illetve a 2:43. § f) pontjára, melyek a személyhez fűződő jogokra és a névviseléshez való jogra vonatkoznak. Ez alapján a Döntnök megállapította, hogy a Kérelmező névhasználati jogosultsága a Ptk. alapján jelenleg is fennáll. A Ptk. 3:1. § (1) bekezdése a jogi személyek jogképességét rögzíti, ugyanezen szakasz (3) bekezdése pedig kimondja, hogy a jogi személy személyhez fűződő jogaira a személyiségi jogokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ennek értelmében a jogi személyeket is megilleti a Ptk. 2:43. § f) pontja alapján védett névviseléshez való jog azáltal, hogy a személyiségi jogok sértése körében külön nevesíti a névviseléshez való jog megsértését. A jogi személy névviselési jogának sérelmét jelenti például a Ptk. 3:6. § (1) bekezdése által megfogalmazott névegyediség, névkülönbözőség elvének sérelme („A jogi személy nevének olyan mértékben kell különböznie a korábban nyilvántartásba vett más jogi személy elnevezésétől, hogy azzal ne legyen összetéveszthető.”). A Kérelmező közismert kereskedelmi neve az, amit a Kérelmezett a kérelmezett domain regisztrálásával megsértett. 


Sérelmezett érdemi védekezése hiányában a Kérelmezett esetleges névhasználati jogát vagy jogos érdekét a Döntnök a rendelkezésre álló adatok alapján vizsgálta, melyek szerint sem névhasználati jogot sem a domain név használata tekintetében jogos érdeket megállapítani nem tudott. 


Az esetleges rosszhiszemű felhasználás kereteit a 31. cikk adja meg az alábbiak szerint:31. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagyb) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagyii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagyc) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagyd) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagye) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.A 31. cikk d) pontja ebben az ügyben nem releváns.


Döntnök Kérelmezett rosszhiszeműségével kapcsolatban a következő megállapításokra jutott:


A RDSZ 31. a) pontja alapján a rosszhiszeműség egyértelműen megállapítható. A kérelmezett domaint, a whois recordja szerint 2016. január 13-án regisztráltatta Kérelmezett. Döntnök megvizsgálta a kérelmezett domain nevet, mely kattintás után átirányítja az Internet-felhasználót a Kérelmező tulajdonában álló www.pirellibedding.com holnapra. Ez alkalmas az Internet-felhasználókat megtévesztésére.


A rosszhiszemű eljárás az RDSZ 31. b) pontja szerint is megállapítható, mely szerint a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható. A Kérelmezett nem használta érdemi tartalom megjelenítésére, illetőleg gazdasági tevékenység folytatására a kérelmezett domaint, ezzel megalapozza az említett szabályzati pont alapján a rosszhiszeműség megállapítását.


A Kérelmező és Kérelmezett is hasonló tevékenységi körben folytat gazdasági tevékenységet, így a szabályzat 31. c) pontja alapján és a körülményekből az is megállapítható, hogy a bejegyzés a versenytárs szakmai tevékenységének megzavarására is irányult.


A rosszhiszeműség a RDSZ 31. e) pontja alapján is megállapítható, miszerint a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a Kérelmezett és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat. Kérelmezettnek nem áll fenn védjegy jogosultsága a domain névvel kapcsolatban, illetve a cég elnevezése „Dunlopillo GMBH” sem tartalmazza a „pirellibedding” szót, mely megalapozná a Kérelmezett névhasználati jogosultságát, illetve a Kérelmezettnek egyértelműen nem a közismert elnevezése. Ezzel ellentétben a Kérelmezőnek egyértelműen megállapítható a névhasználati jogosultsága, mind a védjegy jogosultsági, mind a cég közismert elnevezése szempontjából.

Fentiek értelmében, és tekintettel arra, hogy a 29-31 pontok együttes feltételei fennállnak, valamint a Kérelmező által a kérelemben foglaltakat elfogadva, az RDSZ 31. b) pont i) alpontja, c) és d) és e) pontjai alapján Döntnök megállapíthatónak találta Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát is. Mindezek alapján a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a Kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.


A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


A kérelmezett domain név átruházásához a jelen döntés alapján is a DRSZ 7.1. a) pontjának megfelelően a Kérelmezőnek, mint domain igénylőnek a delegálás Domainregisztrációs Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálási-igénylési és fenntartási szerződést kell kötnie valamelyik Regisztrátorral, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást.

Forrás: infomediator.hu

Tetszett a cikk? Megér egy lájkot?
Tetszett a cikk? Ossza meg ismerőseivel « vissza az előző oldalra
nyomtatás küldés
Keresés szakértőink válaszai között

Kérdezzen Ön is szakértőnktől!