Regisztráljon domain nevet!

Részletes keresés Hogyan válasszunk domaint?

Glamour.hu - új gazdája lehet

Eljárás során a glamour.hu domain átruházásáról döntött az Infomediátor

az ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. (székhely: New York, New York, One World Trade Center 10007 – U.S.A., továbbiakban: Kérelmező), mint Kérelmező által a 3J96 Kft. (székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 16., a továbbiakban: Kérelmezett) mint Kérelmezett ellen a „glamour.hu” domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi


Döntést


A Regisztrációs Döntnök a „glamour.hu” domain nevet a 3J96 Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt az ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. Kérelmezőre átruházza.


A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a „glamour.hu” domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ.) 7.1. a) és c) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.


INDOKOLÁS


1. A kérelem


Kérelmező előadta, hogy 1922-ben az USA-ban alapított cég, amely magazinokat publikál a divat, az életmód, a lakberendezés, a szépség, a show-business, az utazás területén. A Kérelmező által publikált számos magazin egyike a „Glamour”. 


Kérelmező kizárólagos jogosultja több nemzeti és európai uniós, a „GLAMOUR” megjelölést tartalmazó szóvédjegynek. 


Kérelmező kizárólagos jogosultja a Magyarországon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által 132356 lajstromszám alatt, a 16. áruosztályba bejegyzett „GLAMOUR” szóvédjegynek. A bejelentés napja 1990. június 7.


Kérelmező kizárólagos jogosultja a 000183640 lajstromszám alatt, a 9., 14., 16., 18., 25., 41. áruosztályokba bejegyzett európai uniós, 1999.12.01. napján regisztrált „GLAMOUR” szóvédjegynek. 


Kérelmező kizárólagos jogosultja továbbá a 009056681 lajstromszám alatt a 9., 35., 38., 45. áruosztályokba bejegyzett, európai uniós, 2010.11.12. napján regisztrált „GLAMOUR” szóvédjegynek. 


Kérelmező 1994. május 17. napján regisztrálta a „glamour.com” domain nevet a who is weboldal adatai alapján.


Kérelmező részletesen előadta, hogy a „GLAMOUR” védjegy mind nemzetközi, mind nemzeti szinten ismert és jó hírnévnek örvend. 


A „GLAMOUR” védjegy hazai és nemzetközi ismertségének az igazolására előadta, hogy a „GLAMOUR” elnevezésű magazin 1939. óta jelenik meg az USA-ban. A magazin jelenleg 17 országban kerül kiadásra, és 11,4 millió emberhez jut el. Magyarországon 2004. óta jelenik meg a divatmagazin havi rendszerességgel.


Kérelmező a papír alapú kiadások mellett online, digitális megjelenéssel is jelen van világszerte, a magazin magyar nyelvű online változata (glamouronline.hu) 2008. óta érhető el, havonta átlag 141.741 fő látogatottsággal. 

Állandó jelenléttel bír ezenkívül a legnagyobb közösségi oldalakon, mint a Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Snapchat, - sok millió követővel.


A GLAMOUR névhez számos, Kérelmező által szervezett közösségi esemény is kapcsolódik, mint például a „GLAMOUR Napok” elnevezésű esemény, a Glamour Woman of the Year Díj, a Glamour Shopping Party.


A fentiek alapján, Kérelmező álláspontja szerint a „GLAMOUR” szó Magyarországon egyértelműen Kérelmező termékeihez, eseményeihez, megjelenéséhez kapcsolódik.Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett által használt „glamour.hu” domain név azonos Kérelmező szóvédjegyeivel. 


A „glamour.hu” domain nevet Kérelmezett 1998. március 20. napján regisztráltatta a DotRoll Kft. regisztrátoron keresztül. 


Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezettnek nem fűződik joga vagy jogos érdeke a „glamour.hu” domain névhez.

Előadta, hogy Kérelmezettnek nincs védjegyjogosultsága a „GLAMOUR” szóra vonatkozóan, ennek bizonyítására csatolta az e területen végzett kutatását (HIPO, EUIPO, WIPO adatbázisok). 

Kérelmező nem adott engedélyt Kérelmezettnek a „GLAMOUR” szóvédjegy használatára.

Kérelmező hivatkozott a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 29. pontjára, amelynek értelmében a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne.

Hivatkozott tovább a DRSZ 2.2.1. és 2.2.2 pontjaira, melyek értelmében a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait ne sértse, illetőleg, hogy a domain név nem lehet megtévesztő.

Kérelmező előadta továbbá, hogy álláspontja szerint Kérelmezett domain név igénylése rosszhiszemű volt, mivel abból a célból igényelte, hogy megakadályozza a név használatára jogosultat annak használatában. Kérelmező kifejtette, hogy valószínűtlennek tartja, hogy Kérelmezett ne lett volna tudatában a bejegyzett „GLAMOUR” védjegynek, valamint, hogy ne tudott volna a „GLAMOUR” magazin nemzetközi ismertségéről, piaci elterjedtségéről.Előadta, hogy a kérelmezett domain név regisztrálására nyolc évvel a „GLAMOUR” szóvédjegy SZTNH-nál történt bejegyzését követően került sor, vagyis Kérelmezettnek tudnia kellett a bejegyzett védjegyről.

Kérelmező előadta továbbá, hogy a kérelmezett domain név alatt jelenleg nem érhető el tartalom, ennek igazolására különböző időpontokból (2014, 2015 és 2016. évből) származó „az oldal fejlesztés alatt” tájékoztatást nyújtó oldalképet csatolt.

Mindezek alapján álláspontja szerint, tekintettel arra, hogy legalább két éve nem használja Kérelmezett megfelelő módon a domain nevet, így megállapítható a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. b) ii) alpontjában foglaltak megvalósulása.

Kérelmező a kérelméhez a következő dokumentumokat csatolta: ügyvédi meghatalmazás; az SZTNH oldaláról 2016.07.21. napján a „GLAMOUR” védjegy lekérdezett adatlapja; SZTNH végzése Kérelmezett megváltozott székhelye bejegyzéséről; 2 db EUIPO lekérdezési adatlap a „GLAMOUR” nemzetközi védjegyre vonatkozóan; kimutatás a Glamour Napok eladási adatairól; a Galmour Hungary bemutatását tartalmazó anyag, a „glamour.com” whois rekordja; HIPO-, EUIPO-, WIPO- kutatási ereményt igazoló kivonat, melyek értelmében a Kérelmezett cég nem rendelkezik bejegyzett védjeggyel; 2db screenshot a Kérelmezett domain név alatti tartalomról; az eljárási díj befizetésének igazolása; a kérelmezett „glamour.hu” whois rekordja.

Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő átruházását kérte.Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

2. Kérelmezett érdemi védekezése 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit azzal a figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezettnek, hogy az RDSZ 22. pontja szerint, amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló adatok alapján dönt.

Kérelmezett érdemi védekezést a rendelkezésére álló időn belül, a figyelmeztetés ellenére nem nyújtott be.

3. A Regisztrációs Döntnök álláspontja 

A Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és a Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint az Interneten található és nyilvánosan elérhető adatok alapján a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) szabályai alapján hozta meg a döntését.

Az RDSZ 29. pontja alapján: „A Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy van-e a Kérelmezőnek hazai vagy nemzetközi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.

Megállapította, hogy Kérelmezőnek védjegyjogosultsága áll fenn a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által jóváhagyott oltalom alapján, a 132356 lajstromszámú „GLAMOUR” szóösszetételre az SZTNH adatbázisa szerint. Az oltalom bejelentésének napja 1990. június 7. 

A Regisztrációs Döntnök megállapította az EUIPO adatbázisa alapján, hogy Kérelmezőnek a közösségi jog alapján védjegyjogosultsága áll fenn a 000183640 lajstromszám alatt, 1996.04.01. napján bejelentett és 1999.12.01. napján regisztrált „GLAMOUR” szóvédjegyre, valamint a 009056681 lajstromszám alatt, 2010. 04.26. napján bejelentett, és 2010.11.12. napján regisztrált „GLAMOUR” szóvédjegyre. 

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező által csatolt dokumentumok, valamint az Interneten elérhető adatok alapján megállapította, hogy a Kérelmező a „GLAMOUR” nevet aktívan és folyamatosan használja. A „GLAMOUR” név egyértelműen kapcsolódik mind a divatmagazin, mind az ehhez kapcsolódó szolgáltatások és események beazonosítására.

A fent kifejtettek alapján Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a kérelmezett domain név azonos Kérelmező javára a hatályos magyar és közösségi jog által védett névvel, így Kérelmező a magyar jogszabályok alapján jogosult a kérelmezett domain név használatára. 

Mindezekre figyelemmel az RDSZ 29. pont törzsszövegében írt feltétel teljesült, következésképpen a továbbiakban a Regisztrációs Döntnök azt vizsgálta, hogy Kérelmezett vonatkozásában a RDSZ 29. a) vagy b) pontjaiban írt névhez fűződő jog jogos érdek, illetőleg rosszhiszemű igénylés vagy rosszhiszemű felhasználás bekövetkezése illetve fennállása az RDSZ 30. és 31. pontjai alapján megállapítható-e.

Az RDSZ 30. pontja értelmében: „Az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagyb) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagyc) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.”

Regisztrációs Döntnök a becsatolt dokumentumok, az archiv.org weboldalon végzett kutatás eredményeképpen megállapította, hogy Kérelmezett jelenleg nem használja a kérelmezett domain nevet. A domain név alatt jelenleg nem érhető el tartalom, mindössze „az oldal fejlesztés alatt” tájékoztatást nyújtó oldalkép látható.”

Regisztrációs Döntnök az archive.org adatai alapján megállapította, hogy Kérelmezett a kérelmezett domain nevet, annak igénylése óta nem használja.

Regisztrációs Döntnöknek nem áll rendelkezésére bizonyíték arra vonatkozólag, hogy Kérelmezett a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett volna.

Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a Kérelmezett cégneve, a 3J96 Kft. nem hozható egyértelmű összefüggésbe a kérelmezett domain névvel, az nem kérelmezett közismert elnevezése. 

Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmezett javára a domain névvel összefüggésben védjegy nincs bejegyezve.

Mindezek alapján Regisztrációs Döntnök nem látja megállapíthatónak, hogy a Kérelmezettnek joga vagy jogos érdeke fűződne a kérelmezett domain névhez.

Az RDSZ. 31. pontja értelmében:A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:• a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy• b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:o i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagyo ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy• c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy• d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy• e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

Regisztrációs Döntnök a rosszhiszeműség vizsgálatánál figyelembe vette, hogy a kérelmezett domain név regisztrálására nyolc évvel Kérelmező hazai védjegyének bejegyzését követően került sor, illetőleg azt a tényt, hogy Kérelmezett elmulasztotta az DRSZ 2.2.1. és 2.2.2 pontjaiban foglaltakat, miszerint a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait ne sértse, illetőleg, hogy a domain név nem lehet megtévesztő. 

Regisztrációs Döntnök az archive.org weboldal adatbázisa alapján megállapította, hogy az elmúlt két évben Kérelmezett a kérelmezett domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használta megfelelő módon.

Mindezek alapján Regisztrációs Döntnök a Kérelmezett rosszhiszeműségét az RDSZ 31. b) pont ii) alpont értelmében bizonyítottnak látja a domain név használatával kapcsolatosan.A Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelmet alaposnak találta, és a RDSZ 29. a) és b) pontjai, valamint a 31. b) pont ii) alpont alapján elrendeli a „glamour.hu” domain név visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 34. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

A kérelmezett domain név átruházásához a jelen döntés alapján is a DRSZ 7.1. a) pontjának megfelelően a Kérelmezőnek, mint domain igénylőnek a delegálás Domainregisztrációs Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálási-igénylési és fenntartási szerződést kell kötnie valamelyik Regisztrátorral, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást.

Forrás: infomediator.hu

Tetszett a cikk? Megér egy lájkot?
Tetszett a cikk? Ossza meg ismerőseivel « vissza az előző oldalra
nyomtatás küldés
Keresés szakértőink válaszai között

Kérdezzen Ön is szakértőnktől!