Vitana.eu, Eurostar.eu és Barcelona.eu ügyben döntött az ADR

Vitana.eu, Eurostar.eu és Barcelona.eu ügyben döntött az ADR

Újabb három .eu végű vitás domainügy végkifejletéről számolhatunk be portálunk jogász szakértőjének köszönhetően.

A Cseh Köztársaság Választottbírósága mellett működő ADR (alternatív vitarendezési fórum) foglalkozik a .eu-s domainekkel kapcsolatos jogviták rendezésével. A jövőben szakportálunk beszámol a vitatott .eu végű domainekkel kapcsolatos döntésekről.

ADR 000143 – Vitana.eu (2006. 05. 10.)

A Vitana nevű cseh cég megtámadta az EURid azon döntését, mellyel a vitana.eu domaint Jean Pierre Suffert számára jegyezte be. A francia úriember hamarabb nyújtotta be regisztrációs igényét a domain-re, mint a felperes cég, a Vitana azonban keresetében arra hivatkozott, hogy jogosultsága a domainre hamarabb keletkezett: a cég jogosultsága 1963. óta áll fenn, míg Jean Pierre Suffert-é csak 1989. óta. Az ügy érdekessége, hogy a választottbírósági eljárást még a regisztrációs folyamat lezárulta előtt megindították, így a Bíróság számára nem állt rendelkezésre olyan regisztrációs döntés, amelyet megváltoztathatott volna. A teljesség kedvéért azonban a domain bejegyzése után a bejegyzés időpontjában fennálló körülmények figyelembevételével lefolytatták az eljárást. Végül az ADR elutasította a felperes keresetét, mivel a "first come, first serve" alapján nincs jelentősége annak, hogy a Vitana joga a vitatott domainre régebben keletkezett, mint Jean Pierre Suffert-é, csak a valós jogosultságon alapuló regisztrációs kérelem beérkezésének időpontja mérvadó.

ADR 00012 – Eurostar.eu (2006. 05. 12.)

Az Egyesült Királyság, Franciaország és Belgium közötti légi és vasúti közlekedés jelentős részét lebonyolító EUROSTAR utazási vállalat megtámadta az EURid azon döntését, mellyel az eurostar.eu domaint a belga Eurostar Diamond Traders NV (EDT) számára jegyezte be.
A gyémántmetszéssel foglalkozó belga cég regisztrációs igénye a „sunrise” periódus első napján néhány perccel előzte csak meg a felperes regisztrációs kérelmét.
Az angol cég az EUROSTAR szóra vonatkozóan 65 bejegyzett védjeggyel rendelkezik, s még ennél is többel az EUROSTAR logó tekintetében.
A felperes keresetében az EDT rosszhiszeműségére hivatkozott, mivel a felek között 1994-ben létrejött megállapodás szerint az EDT önmagában az „eurostar” kifejezést nem használhatná, ráadásul az EDT csak olyan védjegyjogosultsággal rendelkezik, ahol a védett kifejezésben csak az EUROSTAR szó csak az egyik elem.
Az EURid válaszában kifejtette, hogy az EDT előzetes jogosultsága nem a kifejezéshez kapcsolódó védjegyen alapult, hanem egy emblémán, amelyen az EUROSTAR kifejezés mellett egy csiszolt gyémánt képe látható. A Szabályzat 19. cikk 2. pontja szerint egy adott névre vonatkozó elsőbbségi jog elfogadható, amennyiben a szöveges elem dominál, és egyértelműen elkülöníthető vagy megkülönböztethető a képes elemtől, valamint a jelben található összes alfanumerikus karakter kérelmezett Domainnévben is megtalálható, ugyanabban a sorrendben, mint a jelben láthatók.
Az EURid okfejtését elfogadva az ADR elutasította a felperes keresetét, mivel a "first come, first serve" rendszerben az előzetes jogosultság a mérvadó, és nincs jelentősége az EDT-t elvben korlátozó, a felek közötti külön szerződésnek, és EURidnek nincs is hatásköre arra, hogy az ilyen típusú szerződéseket ellenőrizze.
A közlekedési cég januárban rendes bíróság útján kívánta a név használati jogát megszerezni a gyémánt üzletben érdekelt cégtől, azonban az akkor eljáró Párizsi Bíróság hatáskörén kívülinek minősítette az ügyet és nem hozott döntést.

ADR 00398 Barcelona.eu (2006. 05. 18)

Az EURid 2005. december 7-én jegyezte be a barcelona.eu domaint a Traffic Web Holdingnak egy benelux bejegyzésű embléma alapján, amelyen a BARC&ELONA kifejezés szerepel.
Barcelona Városi Tanácsa megtámadta ezt a döntést, és keresetében a .eu felső szintű domainre vonatkozó szabályokat rögzítő 874/2004/EK bizottsági rendelet 11. cikkére hivatkozott, mely szerint: „Amennyiben az a név, amelyre korábbi jog alapján támasztanak igényt, különleges karaktereket, vagy szóközöket vagy központozást tartalmaz, azokat az ennek megfelelő domain névből teljes egészében el kell hagyni, kötőjellel kell pótolni, vagy – ha lehetséges – át kell írni.”
A Barcelonai Tanács amellett érvelt, hogy a BARC&ELONA átirata lehetséges, ezért a Traffic helyesen a barcendelona.eu domain bejegyzésére lett volna jogosult. Emelett kérte a rosszhiszeműség megállapítását is, mivel a Traffic gyorsított eljárásban, éppen november végén jegyeztette be a védjegyet, ráadásul ezzel egy időben 131 másik esetben is jegyeztetett be olyan védjegyeket, amelyeknek így vagy úgy közük van valamely neves város vagy állam nevéhez (pl. AMST&ERDAM).
Az EURid válaszában kifejtette, hogy az idézett rendelkezés véleményük szerint választási lehetőséget ad a különböző megoldások között, így a Regisztrátornak nem feladata, hogy vizsgálja a domain-képzés megfelelőségét.
Az ügyben eljáró döntnök elismerte, hogy a hivatkozott rendelkezés nem egyértelmű, azonban úgy látta, hogy a szabályozás szellemiségéből következően ezt a mondatot megszorítóan kell értelmezni, tehát minden esetben, amikor az átírás lehetséges, ezzel a megoldással kell élni. Ennek megfelelően megszüntette az EURid döntése alapján született bejegyzést, és a „barcelona.eu” domain átruházta a Barcelonai Városi Tanácsra.
Az eset jó előjel lehet Budapest számára, mivel a várost megelőzve a most vesztes fél szintén hamarabb adott be igénylést a budapest.eu névre.

menu
menu