redbullsucks.com: a csaló ´megszívta´

redbullsucks.com: a csaló ´megszívta´

Carl Gamelt, egy amerikai férfit arra utasítottak, hogy adja át a tulajdonában lévő redbullsucks.com domaint a Red Bull vállalatnak, mivel törvénysértő módon kezelte azt.

A férfi azzal védekezett, hogy a redbullsucks.com (kb. ‘a Red Bull egy nagy szívás’) címen olyan oldalt üzemeltet, amely felhívja a figyelmet az energiaitalok fogyasztásának veszélyeire, azonban a vizsgálat során kiderült, hogy valójában egy rivális energiaitalgyár termékeinek népszerűsítésére használta azt. Így bizonyítást nyert, hogy Carl Gamel megsértette a Red Bull vállalat szabadalmi jogait, mivel a jól ismert márkanevet jogosulatlanul, saját céljaira használta fel.

A Szellemi Tulajdon Világszervezet (WIPO) az ilyen domainviták esetében alkalmazott egységes szabályrendszer alapján járt el, amikor nem kívánatosnak minősítette a kérdéses domaint. Ezek a szabályok a védett márkák jogtulajdonosait védik a rosszhiszemű felhasználók ellen, akik védett márkanevek használatával, vagy azokra megtévesztően hasonlító nevekkel súlyos károkat okozhatnak.

A vizsgálóbizottság úgy találta, hogy mivel a domainnévben szereplő ‘sucks/szívás’ sértő kifejezés olyannyira széles körben ismert, hogy hétköznapi kifejezésnek vehetjük, így tartalmilag semmit nem ad hozzá a domainnévhez, tehát a Red Bull név megmarad a domainnév fő elemének. A bizottság azonban arra a megállapításra jutott, hogy a hasonló domainviták során vizsgált köznapi kifejezésekkel (pl. -online, -olcsó, -vásárlás, stb.) ellentétben a ‘szívás’ esetében más megoldást kell keresni arra, hogy a jogsértő magatartás bizonyítható legyen. Ezért a bizottság a Wal-Mart ügyben hozott döntést vette elő, mely eset hasonló volt a jelenlegihez. Ennek értelmében a védett márkanévvel azonos, vagy ahhoz megtévesztően hasonló nevek minden esetben nagyobb súllyal esnek latba ilyen és ehhez hasonló vitás esetekben, mint a domainnév részeinek összessége. Ez a gyakorlat a ‘domainelgépelés’ néven ismert módszer kivédése érdekében került bevezetésre. Ebben az esetben a bizottság úgy határozott, hogy a vitás domain „azonos, illetve megtévesztően hasonlít” a védjegybirtokos termékének nevére, mivel tartalmazza a ‘red bull’ márkanevet és ez a hozzá társított kifejezéstől függetlenül zavaró lehet a felhasználók számára, ha találkoznak vele.

Bár a döntés jogosságát nem igazán lehet megkérdőjelezni, egyesek szerint veszélybe kerülhet a ténylegesen valami, vagy valaki ellen tiltakozó, illetve kritikus hangvételű oldalak léte, melyek sokszor használnak nyíltan védjegyeket, hogy azonosíthassák bírálatuk tárgyát. A bizottság szerint ez a veszély nem fenyeget, mivel ha az ilyen tüntető célzattal létrejövő oldalak nem üzleti, illetve reklámozási céllal jönnek létre, minden kétséget kizáróan bizonyítani tudják létjogosultságukat.

A jogsértő magatartással vádolt személy kitartott azon állítása mellett, hogy a redbullsucks.com oldal a Red Bull vállalat termékét kritizálandó jött létre, mivel a kérdéses energiaital állítólag az egészségre ártalmas anyagokat tartalmaz. A panaszos azonban azt állítja, hogy az oldal valójában egy rivális cég termékét reklámozza. Ez az állítás a vizsgálat során bizonyítást is nyert, s ezután Gamel már nem is tagadta a tényt. Egyértelműen kiderült tehát, hogy Gamel jogtalan haszonszerzés céljára akarta felhasználni a megtévesztő domaint.

A bizottság a vizsgálat végére úgy találta, hogy a domainnév rosszhiszeműen került regisztrálásra. Ha Gamel úr ténylegesen a Red Bull vállalat termékét kritizáló tartalommal töltötte volna fel oldalát, abban az esetben talán lett volna oka a kérdéses domain regisztrálására. A Red Bull termékből esetlegesen kiábránduló és emiatt az állítólagos kritikus hangvételű oldal iránt érdeklődést tanúsító felhasználók azonban ehelyett a rivális energiaitalhoz kapcsolódó hirdetéseket találhattak a szóban forgó címen.

 

menu
menu