Oscar.eu, Bingo.eu, Bpw.eu és Merak.eu ügyben született döntés

Oscar.eu, Bingo.eu, Bpw.eu és Merak.eu ügyben született döntés

Újabb három .eu végű vitás domainügy végkifejletéről számolhatunk be portálunk jogász szakértőjének köszönhetően.

A Cseh Köztársaság Választottbírósága mellett működő ADR (alternatív vitarendezési fórum) foglalkozik a .eu-s domainekkel kapcsolatos jogviták rendezésével. A legutóbbi döntések összegzése:

Oscar.eu – 2006. 05. 18. – ügyszám: 00181

Az igencsak hosszú nevű „SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE KIWIFRUITS DE FRANCE” francia mezőgazdasági vállalkozás 2005. december 7-én nyújtott be regisztrációs kérelmet az „oscar.eu” domain bejegyzésére, amelyhez kapcsolódóan érvényes közösségi védjegyjogosultságát is csatolta.
A Regisztrációs szabályzat előírja, hogy a kérelemben szerepelnie kell a kérelmező nevének, az automatizált regisztrációs rendszerben azonban abba az adatmezőbe, ahová a bejegyzést kérő nevét kell beírni, maximum 30 karaktert lehet begépelni.
Mivel a kérelmező neve ennél hosszabb volt, a beérkezett regisztrációs kérelemben mindössze a név eleje szerepelt: „SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D”, így az EURid elutasította a bejegyzési kérelmet arra hivatkozva, hogy a kérelem nem tartalmazza a kérelmező teljes nevét.
Az ADR-hez a felperes francia vállalat tagja, J. Pinel terjesztett be keresetet, amelyben arra hivatkozott, hogy a hibás adatszolgáltatás rajtuk kívül álló technikai okok miatt következett be, emellett rámutatott, hogy a társaság teljes neve megállapítható lett volna a védjegyjogosultság dokumentációjából is, és kérte annak megállapítását, hogy az elutasított regisztrációs kérelem megfelelt a .eu bejegyzésére vonatkozó szabályoknak.
Az EURid elismerte a hibákat, és egy erőtlen ellentámadást is indított, mely szerint Pinel úrnak nincs képviseleti jogosultsága, így nem is indíthatott volna eljárást a vállalat ügyében.
A bíróság megállapította, hogy a felperes valójában a mezőgazdasági vállalat, és nem Pinel úr, de az ADR végül – a .eu ügyek történetében először – az EURid ellen ítélt: megszüntette a bejegyzési kérelmet elutasító döntést, és elrendelte, hogy az „oscar.eu” domain kerüljön bejegyzésre a francia cég javára.

Bingo.eu – 2005. május 19. – ügyszám: 00210

A bingo.eu domain a német Dentikon cég kérésére került bejegyzésre egy, a BINGO szót tartalmazó ábrára vonatkozó védjegyjogosultság alapján.
A regisztráció ellen keresetet nyújtott be egy német magánszemély, Bernd Single, aki 2005-ben jegyeztette be a német védjegyhivatalnál a „bin GO” kifejezést.
Keresetében az elsődleges jogosultság hiányára és rosszhiszeműségre hivatkozott. Álláspontja szerint a Dentikon bejegyzését megalapozó ábrán a BINGO kifejezés nem domináns, így a Sunrise szabályzat 19. cikke szerint nem is lehetett volna bejegyezni. A rosszhiszeműség kérdésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Dentikon 21 hasonló ábravédjegyet jegyeztetett be közvetlenül a regisztrációs periódus megnyílása előtt.
Az ADR elutasította a felperes keresetét, a mivel a Bíróság megítélése szerint a Dentikon regisztrációs kérelmét alátámasztó ábrán egyértelműen a szöveges elem dominál, amely jól elkülöníthető a képes elemektől, így az EURid a szabályosan járt el, amikor erre alapozva bejegyezte a domaint. A rosszhiseműséggel kapcsolatban a Bíróság leszögezte, hogy az ügyben az EURid a felperes, és nem a Dentikon. A .eu bevezetésével kapcsolatos szabályok szerint a rosszhiszeműségről akkor lehetne szó, ha a domain név birtokosa a nevet anélkül jegyeztette volna be, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, márpedig ez a Dentikon esetében nem áll fenn.

bpw.eu – 2006. május 22. – ügyszám: 000127

A német BPW Bergische Achsen vállalat 2005 December 7-én nyújtott be regisztrációs kérelmet a „bpw.eu” domain bejegyzése iránt, amelyet az EURid elutasított a elsőbbségi jogosultság nem megfelelő tanúsítása miatt.
A BPW keresetet nyújtott be, amelyben megtámadta az elutasító döntést. Álláspontja szerint a német jog szerint csak a védjegy jogosultja mutathatja be a védjegy-bizonyítványt harmadik félnek, ha pedig az EURidnek kételye támadt volna, ki kellett volna vizsgálnia az esetet.
Az ADR megállapította, hogy a „BPW”kifejezésre vonatkozó védjegy-bizonyítvány,a melyet a regisztrációhoz benyújtottak, nem bizonyította a cég jogosultságát, a felperes egyoldalú nyilatkozata nem elégséges bizonyíték a Sunrise szabályzat szerint.
ADR a felperes keresetét elutasította, és megállapította, hogy az EURid szabályosan járt el, mivel a BPW az elsőbbségi joga igazolására nem a .eu bejegyzésre vonatkozó szabályoknak megfelelő tanúsító okiratot melléklet a jelentkezéséhez.
Arra vonatkozóan, hogy az EURid miért nem vizsgálta meg alaposabban a jogosultság hátterét, a Bíróság utalt a Sunrise szabályzat 21.3 pontjára, amely egyértelműen kimondja, hogy a Regisztrátor nem köteles vizsgálni a körülményeket.

Merak.eu – 2006. május 23. – ügyszám: 00207

A belga Merak nevű vállalat a „merak.eu” domain bejegyzésére irányuló kérelmét az EURid elutasította, ezért a fordult a cég az ADR-hez.
A Merak az elsőbbségi jogosultág igazolására három különböző védjegyjogosultságra is hivatkozott, amelyek olyan emblémákra vonatkoztak, amelyeken jól elkülöníthető és a domináns a szöveges felirat: MERAK.
A három védjegy jogosultság közül az egyiknek a bejegyzése körül még voltak vitatott kérdések, ez a védjegy tehát jogerősen még nem került a Merak tulajdonába. Az EURid arra hivatkozva, hogy a benyújtott védjegy jogosultság nem érvényes, elutasította a bejegyzési kérelmet.
Keresetében a Merak elismerte, hogy az egyik védjegy problémás volt, azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a másik két jogosultság jogilag teljesen szabályos volt, márpedig egy jogosultság megléte is megalapozza a Sunrise időszakban a bejegyzéshez szükséges előzetes jogosultságot. Az EURid elfogadta a cég érvelését, és válaszában javasolta, hogy az ADR a korábbi EURid döntést szüntesse meg. A Bíróság helyt adott a felperes kérésének, és megszűntette a bejegyzési kérelmet elutasító EURid döntést.

menu
menu