Magyar személy nyert egy német domain perben

Magyar személy nyert egy német domain perben

A német szövetségi legfelsőbb bíróság döntése értelmében Észak-Rajna-Vesztfália tartomány végleg elvesztette azt a pert, amelyet a <mahngericht.de> tartománynév visszaszerzéséért indított. A felperes tartomány egy – a neve alapján magyar vagy magyar származású - magánszemély ellen indított keresetének az elsőfokú bíróság helyt adott, azonban a másodfokú bíróság az alperes fellebbezését alaposnak találta, ezért elutasította a felperes keresetét, és egyúttal kizárta a felülvizsgálati eljárás lehetőségét. Észak-Rajna-Vesztfália ezen ítéleti rendelkezés miatt benyújtott panaszát a szövetségi legfelsőbb bíróság elutasította.

Előzmények

A tartománynév – amely Németországban az erre kijelölt elsőfokú bíróságok azon részlegeire utal, amelyek a fizetési meghagyásokat bocsátják ki – 2000. szeptembere óta Bréma városának a használatában állt. Később több szövetségi tartomány a domain név alatt egy olyan közös portált kívánt létrehozni, amelyen a fizetési meghagyásokat kibocsátó bíróságokkal kapcsolatos információk és szolgáltatások lettek volna hozzáférhetők. Ezért elindították a domain névre vonatkozó használati jog átruházását Észak-Rajna-Vesztfália tartományra, egy formai hiba miatt azonban a tranzakció meghiúsult és a tartománynév szabaddá vált. Az alperes magánszemély ekkor regisztrálta azt, és azóta sem volt hajlandó tőle megválni.

Az elsőfokú döntés

Észak-Rajna-Vesztfália a névviselési jogának sérelmére hivatkozással pert indított magánszemély ellen, amelyet a kölni helyi bíróság előtt meg is nyert. Az elsőfokú bíróság határozatának indokolásában kifejtette, hogy a „Mahngericht” szó nem egy általános kifejezés, hanem olyan, amelyet a közfelfogás a helyi igazságszolgáltatás egy funkciójával kapcsol össze, és amely ezért megkülönböztető jelleggel bír.

A másodfokú döntés

Az alperes fellebbezéssel élt a döntés ellen, amelyet a kölni tartományi legfelsőbb bíróság alaposnak talált, ezért megváltoztatta az elsőfokú fórum döntését és elutasította a német tartomány keresetét. A másodfokú bíróság szerint a felperes igénye sem a német polgári törvénykönyv névviselésre vonatkozó, sem pedig annak a kártérítésre vonatkozó szabályai alapján nem áll meg. A „Mahngericht” megjelölés vonatkozásában a felperes Észak-Rajna-Vesztfália azért nem élvez védelmet a névviselésre vonatkozó szabályok alapján, mert a kifejezés nem bír megkülönböztető funkcióval, hiszen csak az elsőfokú bíróságok egy meghatározott funkcióját jelenti, és nem meghatározott bíróságokat jelöl.

Ezen túl a kölni tartományi legfelsőbb bíróság sem a joggal való visszaélés, sem az ún. tisztességtelen akadályoztatás más jogcímeit nem találta megalapozottnak ahhoz, hogy az alperest elmarasztalja visszaélésszerű domain brókerkedés miatt. Ilyen igények a másodfokú fórum szerint ugyanis csak akkor alaposak, ha megállapítható, hogy az alperes rosszhiszemű, a tartománynak szándékosan kárt okozó magatartást tanúsított. Ugyanakkor a bíróság szerint egy általános kifejezés domain névkénti regisztrációja önmagában nem tisztességtelen magatartás, még akkor sem, ha az igénylő arra közvetlen érdekeltséget nem tud felmutatni. Az ilyen általános megjelölések regisztrációja így csak attól függ, hogy ki igényelte azokat először. Egyéb körülmények, amelyek esetleg az alperes tisztességtelen magatartására utalnak, így pl. az, hogy az alperes által üzemeltetett honlapon nem egyértelmű, hogy azon nem egy állami szerv információ találhatók – abból a szempontból, hogy kit illet a domain név használati joga – nem bírnak jelentőséggel.

A kölni tartományi legfelsőbb bíróság fenti döntésében egyúttal kizárta a felülvizsgálati eljárás kezdeményezésének lehetőségét azzal az indokolással, hogy ilyen rendkívüli jogorvoslatnak azért nem lehet helye, mert az ügyben egyfelől nem merült fel alapvető jelentőségű jogkérdés, másfelől az ügynek a jogfejlődés szempontjából sincs jelentősége.

A szövetségi legfelsőbb bíróság egyetértett

A felperes tartomány a felülvizsgálati eljárást kizáró döntés miatt panasszal fordult a szövetségi legfelsőbb bírósághoz, amely azonban a panaszt elutasította. A német főtörvényszék a jogvita végére végleg pontot tevő határozatának indokolásában egyetértett a másodfokú bíróság álláspontjával a felülvizsgálati eljárás kizártságával kapcsolatban.

Megkérdőjelezhető erőfeszítések

Észak-Rajna-Vesztfália <mahngericht.de> domain név visszaszerzésért tett jelentős erőfeszítéseit tekintve ugyanakkor meglepő, hogy a 2004. szeptember 15-én a tartomány által regisztráltatott, a Mahngericht szó többes számának megfelelő <mahngerichte.de> domain név alatt mind a mai napig nem található tartalom.

Forrás: rechtsanwaltmoebius.de

menu
menu