Jogerős döntés: a Dire Straits zenekaré lett a direstraits.com

Jogerős döntés: a Dire Straits zenekaré lett a direstraits.com

A domaint az egyik leghírhedtebb domainfoglaló regisztrálta jogtalanul.

A WIPO (World Intellectual Property Organisation – Szellemi Tulajdon Világszervezet) egyhangú döntése alapján a Dire Straits zenekart illeti meg a ´direstraits.com´ domain tulajdonjoga. A angol rockzenekar még májusban nyújtotta be keresetét a domainnévvel kapcsolatban, miután tudomásukra jutott, hogy az illetéktelen kezekbe került. Az önkényes domainfoglaló nem ismeretlen a WIPO előtt, ugyanis a kanadai székhelyű Alberta Hot Rods vállalat időről-időre hasonló domainviták kétes hírű szereplője (nemrégiben született ellene elmarasztaló döntés az általa lefoglalt ´tomcruise.com´ domainnévvel kapcsolatban). A domainvita során az alperes nem válaszolt a WIPO megkeresésére.

A zenekar a keresetben azzal érvelt, hogy a rockbanda neve is ugyanolyan szellemi alkotás, mint bármelyik zeneszámuk és mint olyan, már 30 éve az ő tulajdonukban van.

A WIPO a végső döntésben megállapította, hogy az Alberta Hot Rods vállalatnak semmilyen joga és érdekeltsége nincs a kérdéses domainnel kapcsolatban, így megállapítható, hogy az rosszhiszeműen került regisztrálásra.

Az ítélet bővebben

A döntést megelőző alapos vizsgálat során kiderült, hogy a Dire Straits név nem védett márka. A zenekar képviselői azonban meg tudták győzni a döntőbírákat, hogy a nevet ettől függetlenül emberek milliói ismerik és ha valahol meghallják a szókapcsolatot, azonnal a zenekarra gondolnak. Így bizonyítottá vált a domain megtévesztő mivolta, amely az ilyen domainviták rendezésében az egyik legfontosabb kitétel, melynek teljesülnie kell.

Továbbá, mivel a zenekarhoz kapcsolódó összes szellemi tulajdon már törvényileg védett, ugyanez kell hogy vonatkozzon a zenekar nevére is. És mivel a domainnév csak a ´.com´ toldalékban különbözik a zenekar nevétől, elmondható hogy a végződés önmagában nem változtatja meg az alapszó jelentését, így tehát a domainnév is a zenekar tulajdonába kell hogy kerüljön. Ezzel a második fontos kitétel is teljesült, miszerint az alperes jogtalanul birtokolta a vitás domaint.

Az is nyilvánvalóvá vált, hogy az alperes üzleti megfontolásból regisztrálta a domaint és csak elterelésképpen jelzi a weboldalon, hogy tulajdonképpen egy rajongói portálról van szó, mivel a linkek haszonszerzés céljából létrehozott más honlapokra mutatnak. Ezzel teljesül a harmadik kitétel, miszerint az alperes nemcsak jogtalanul, de rosszhiszeműen, haszonszerzés céljából regisztráltatta a domainnevet.

Ezek után nem kérdés, hogy a zenekar kezébe kerültek a domainnévvel kapcsolatos tulajdonjogok. A domainvitát lezáró döntés 2007. augusztus 17-én született meg.

A döntés után

A domain így végül a zenekar tulajdonába került. A vitatott weboldal viszont még a mai napon is a régi tartalommal érhető el! Az oldal alján még mindig olvasható a jogtalan tulajdonos állásfoglalása, miszerint egy "nem hivatalos rajongói" weboldalt böngészünk éppen, amelyen viszont a linkek olyan portálokra mutatnak, melyeken koncertjegyek és egyéb, a zenekarhoz kapcsolódó relikviák vásárolhatók. Legalábbis most még…

menu
menu