Eric Bana diadala

Eric Bana diadala

Egy nemrég nyilvánosságra hozott döntés szerint az ausztrál filmszínész megszerezte a nevének megfelelő tartománynevet a legismertebb és így legértékesebb névtérben, a .com alatt.

A genfi székhelyű WIPO (Szellemi Tulajdon Világszervezete) néhány nappal ezelőtt adott hírt arról, hogy az ismert színész alternatív vitarendezési eljárást kezdeményezett az <ericbana.com> tartománynév megszerzése érdekében.

Kérelmében előadta, hogy a nevének megfelelő tartománynév alatt eddig számos különböző tartalom volt elérhető, így többek között kínálták azt eladásra is. Mivel azonban a színész 5.000 USD-ért sem volt hajlandó azt megvásárolni, a név alatt elérhető honlapon gúny tárgyává tették. Mivel ezek után végleg elzárkózott a vételtől, annak használói a név alatt pornográf tartalmat tettek elérhetővé.

A vitarendezési eljárás első feltételével ­– a panaszosnak védjeggyel kell rendelkeznie, amellyel az eljárás tárgyát képező tartománynévnek azonosnak vagy az összetéveszthetőségig hasonlónak kell lennie – kapcsolatban a színész arra hivatkozott, hogy az elmúlt egy évtizedben számos filmben szerepelt, amelyek ismertséget és népszerűséget hoztak számára, így neve az angolszász jogrendszerek által elismert lajstromozás nélküli védjeggyé vált. Ezt egyébként a tartománynév alatt hozzáférhető honlap is megerősítette, hiszen ott felsorolták a színész filmjeit is.

A többi feltétellel kapcsolatban a színész utalt arra, hogy a rosszhiszemű regisztráció, illetve használat egyértelmű bizonyítéka, hogy a nevet felajánlották számára értékesítésre, majd miután ő azt visszautasította, kifigurázták.

Az eljáró döntnök a döntés indokolásában a rosszhiszeműség további bizonyítékát látta abban, hogy a korábbi használó még aznap, hogy részére a színész eljárást megindító kérelmét kézbesítették, a tartománynevet más nevére íratta. Ugyanakkor a döntök úgy találta, hogy mivel a kapcsolat a régi és új használó között feltételezhető, ez nem jelentheti annak akadályát, hogy a színész kérelmének eleget téve az <ericbana.com> tartománynevet Eric Bana használatába adja.

menu
menu