Csehországban tettek pontot az első .eu domainügy végére

Csehországban tettek pontot az első .eu domainügy végére

A Cseh Köztársaság Választottbírósága mellett működő ADR (alternatív vitarendezési fórum) foglalkozik a .eu-s domainekkel kapcsolatos jogviták rendezésével. Az .eu domain bejegyzések történetében 2006. április 18-án született meg az első döntés egy, az EURid ellen indított eljárásban.

A Peripherial System Technology nevű cég képviseletében Leonie Vestering azért indított eljárást, mivel a pst.eu domaint nem az ő cégük, hanem egy bizonyos PST Business Solutions nevű vállalkozás nyerte el.

A felperes kérvényében jelezte, hogy elsőbbségi jogokkal rendelkezett a vitatott domain bejegyzésére, mivel a „PST” kifejezéshez fűződő jogai korábban keletkeztek, mint a másik cégnek, hiszen már 2000. augusztus 1. óta jogosultja a védjegynek, amelyet a Benelux Védjegyhivatalnál jegyeztetett be.
Emellett kifejtette, hogy az a védjegyjogosultságot, amelyet az előregisztráció során a PST Business Solutions cég bemutatott, gyorsított eljárásban szerezték. Ráadásul mindaddig nem is lehetett volna erre a védjegyjogosultságra hivatkozni, amíg a bejegyzés elleni fellebbezés ügyében nem született döntés, a felperes cége ugyanis 40761530 számon megfellebbezte a bejegyzést a Benelux Védjegyhivatalnál, arra hivatkozva, hogy a bejegyzés megsérti a Peripheral System Technology védjegyjogosultságát, amely a PST logó és kifejezés használatára irányul.

Az EURid válaszában jelezte, hogy a regisztrációs folyamat során a jogosultság igazolására bizonyítékként elegendő egy másolat arról a hivatalos okiratról, amelyet az illetékes védjegyhivatal állított ki annak igazolására, hogy a kérelmező a bejegyzett jogosultja a regisztrált védjegynek. A PST Business Solutions egy bejegyzett védjegy alapján indította meg a domain regisztrációra irányuló eljárást, a Regisztrátor pedig elfogadta a PST Business Solutions regisztrációs kérelmét, és a „first come, first serve” elvnek megfelelően úgy döntött, bejegyzi a domaint.

A döntéshozatal során megállapították, hogy bizonyított tény, hogy a „PST” kifejezés védejegyjogosultjaként 2006. január 1-én bejegyzésre került a PST Business Solutions cég, és bár a felperes ez ellen valóban nyújtott be fellebbezést, az EURid által bemutatott iratok szerint a jogorvoslati folyamat lezárult, mégpedig anélkül, hogy a védjegyjogosultságot visszavonták volna a PST Business Solutions-től.
További bizonyítékként bemutatták, hogy mindkét cég 2005. december 7-én nyújtotta be a regisztrációs kérelmét, de a PST Business Solutions néhány órával megelőzte a Peripheral System Technology-t, márpedig a Regisztrátornak a „first come, first serve” elv alapján a hamarabb beérkező regisztrációs igénynek kellett eleget tennie.

A fentiek alapján hozott ADR döntése szerint nem ütközött a vonatkozó EU-s szabályokkal a Regisztrátor eljárása, így a felperes kérelme elutasításra került – a pst.eu tehát megmaradhatott a PST Business Solutions tulajdonában.

menu
menu