Barcelona után Frankfurt is nyerő helyzetben

Barcelona után Frankfurt is nyerő helyzetben

Négy .eu végű vitás domainügy végkifejletéről számolhatunk be portálunk jogász szakértőjének köszönhetően.

A Cseh Köztársaság Választottbírósága mellett működő ADR (alternatív vitarendezési fórum) foglalkozik a .eu-s domainekkel kapcsolatos jogviták rendezésével. A legutóbbi döntések összegzése:

Marstall.eu (2006. 05. 29.) ügyszám: 00168

A Marstall GmbH cég, amely a MARSTALL közösségi védjegy tulajdonosa, azért fordult az ADR-hez, mert a „marstall.eu” domaint a Bajor színi társulatnak jegyezte be az EURid, amelynek színházépületét Marstall-színháznak nevezik. A riválisok bejegyzési kérelme között mindössze 20 perc különbség volt a színház javára.
A Marstall keresetében arra hivatkozott, hogy a vonatkozó 874/2004/EK rendelet szerint a „korábbi jog alapján történő bejegyzés annak a teljes névnek a bejegyzéséből áll, amelyre vonatkozóan a korábbi jog fennáll”, márpedig színtársulat neve nem MARSTALL, az épületet pedig teljes nevén Marstall-színháznak hívják. Az EURid azzal védekezett, hogy állami szerv által történő bejegyeztetés esetén a nevek hitelesítéséről a tagállamok rendelkeznek, a validációs pont pedig elfogadta a jelölést.
A döntnökök egyetértettek a felperes azon érvelésével, hogy a Marstall nem a teljes neve, nem a megnevezésére általánosan használt betűszó, és nem is elterjedt elnevezése a Bajor Színháznak. Megállapították a német validációs pont hibáját, amely azonban nem befolyásolja a .eu bevezetésével kapcsolatos rendelet érvényességét, így a panel elrendelte az EURid bejegyző döntésének visszavonását, és a felperes részére való átadását – amennyiben valóban a Marstall a soron következő jelentkező, és minden előírásnak megfelel.

DMC.eu (2006. 05. 30.) – ügyszám: 00232

A DMC Design for Media and Communication GmbH osztrák cég kérelmét a dmc.eu domain bejegyzésére azért utasította vissza az EURid, mivel a „DMC” védjegy jogosultja nem a kérelmező, hanem a tőle csak néhány betűvel különböző nevű DMC Design for Media and Communication GmbH & Co KG (a továbbiakban: DMC KG). Együttműködésük jellegére hivatkozva a felperes kifejtette, a két céget úgy kellene kezelni, mintha egy lenne. Kifejtette, hogy a kérelmező licenszeli a védjegyet, és hogy a cég neveként beírható 30 karakternyi hely miatt is problémás volt a regisztráció. A licensz-kérdés és a technikai problémák gyors átfutása (és már-már lényegtelenné nyilvánítása) után a döntnök az osztrák viszonyokat felmérve megállapította, hogy a kérelmező egyedüli korlátlan felelősséggel tartozó partnere (sole general partner) DMC KG-nek, tehát helyes az a meglátás, hogy egy cégként kezelhetőek. Ennek megfelelően elrendelte az EURid elutasító döntésének visszavonását és a dmc.eu domain bejegyzését a felperes részére.

Frankfurt.eu (2006. 06. 02.) – ügyszám: 00394

Barcelona városa után Frankfurt is áldozatul esett a Traffic Web Holding B.V. domain regisztrációs kísérleteinek. A cég a Benelux Védjegyhivatalnál jegyeztetett be olyan védjegyeket mint a BARC&ELONA vagy a jelen ügyben érintett FRANKF&URT. Az EURid elfogadta a cég regisztrációs kérelmét, és a 874/2004/EK rendelet 11. cikke szerint a védjegy a speciális karakter elhagyásával kerültek átírásra: esetünkben a cég megszerezte a frankfurt.eu domaint. Frankfurt városa – Barcelonához hasonlóan – azzal érvelt, hogy a 11. cikk szerint ha van lehetőség a speciális karakter átírására, akkor azt meg kell tenni, tehát a FRANKF&URT védjegy alapján csak a frankfandurt.eu domain lett volna bejegyezhető. Az döntnökök felidézték mint a 000398-as (barcelona.eu) és a 00256-os (live.eu) számú döntéseket, amelyek már a 11. cikk szigorú értelmezése mellett foglaltak állást. A kialakult gyakorlathoz igazodva az ADR helyt adott a felperes kérésének, visszavonta az EURid bejegyző döntését, a frankfurt.eu pedig átkerült Frankfurt városához.
Magyar vonatkozása az ügynek, hogy a Traffic Web Holding B.V. a jogosultja a budapest.eu-nak is, amelyen működik is egy Budapestről szóló honlap.

Nagel.eu (2006. 06. 02.) – Ügyszám: 00119

A német Nagel Verwaltung & Logistik GmbH a Nagel csoport nevében nyújtott be kérelmet 2005. december 13-án a nagel.eu domain bejegyzésére, amelynek alapjául a csoport egy másik tagjának, az Ernst Nagel Beteiligungen GmbH & Co. KG birtokában lévő „NAGEL” védjegyet csatolta.
Januárban az EURid elutasította a kérelmet, mivel a dokumentáció alapján nem volt megállapítható, hogy a kérelmező rendelkezik elsődleges jogosultsággal. A német cég február 24-én az ADR-hez fordult a döntés felülvizsgálatát kérve. Az eljárás során azonban több gond is adódott: az eljárás díja hiányosan érkezett meg, mint kiderült a Cseh Választottbíróság bankja 5 EUR eljárási díjat levont belőle, így a benyújtás dátumaként március 15. került bejegyzésre. Március 22-én újabb probléma merült fel: a cég az eljárás nyelvéül a németet választotta, és német nyelven is nyújtotta be a kérelmét, ami azonban ellenkezik a .eu regisztrációs feltételeket rögzítő dokumentum 16./3 pontjával, mely szerint az EURid ellen indított ADR eljárás angol nyelven folyik. A felperes angolul is beadta kérelmét március 28-án, így március 29. került bejegyzésre az eljárás kezdőnapjaként, ami újabb problémához vezetett: ADR eljárást csak az EURid döntését követő 40 napon belül lehetett indítani, ami azonban március 2-án lejárt. A döntnök – az ADR „gyakran ismételt kérdések”-ben leírtakat is figyelembe véve, hogy az eljárás kezdőidőpontja az online benyújtás napja, vagyis február 24. Ez eljárási kérdések tisztázás után azonban a döntnök jogosnak találta az EURid elutasító döntését, mivel a dokumentáció nem tartalmazott olyan okiratot, amely a védjegyhez kapcsolódó jogosultságát bizonyította volna. A kísérőlevélben leírt tényállás, miszerint a kérelmező és a jogosult is a Nagel csoport tagja, nem alapozta meg a kérelmező elsődleges jogosultságát, ezért az ADR elutasította a felperes kérelmét.

menu
menu