Az ICANN-é a döntés a vitatott ".eh" domain hovatartozásáról

A tulajdonjogért két fél szállt harcba: Marokkó és a Frente Polisario szervezet.

A Nyugat-Szahara hovatartozása nemcsak földrajzilag vitatott, hanem a domainnevek világában is. A legfőbb kérdés az, hogy vajon Marokkó részének tekinthető-e, vagy sem.

Az ’.eh’ domainvégződés mindezidáig kiosztatlan maradt. A domainre két jelentkező nyújtotta be igényét: Marokkó és a Frente Polisario, a Nyugat-Szahara függetlenségéért küzdő Népfront, melyet a Sahrawi nép tagjai alkotnak. A vitatott sivatagos terület (mely egyébként a világon az egyik legritkábban lakott) Észak-Nyugat Afrikában található, mellyel északról Marokkó, északkeletről Algéria, északról és délről Mauritánia határos, tőle nyugatra pedig az Atlanti-óceán található.

A területi vita már régóta megoldatlan. Az ENSZ évek óta próbálkozik a felek kibékítésével, de túl nagy haladásról nem beszélhetünk. A legutóbbi tárgyalások a két fél közös nyilatkozattételével értek véget, mely szerint a jelenlegi helyzet tarthatatlan és a tárgyalások továbbfolytatása szükséges.

A vita immáron a domainvilágra is átterjedt, mivel mindkét fél szeretné megkaparintani az ’.eh’ domainvégződést. Képviselőinek elmondása szerint a Frente Polisario nyújtotta be elsőként igényét a domain birtoklására. Egyeztetések hosszú sora zajlott le a szervezet és az ICANN, valamint az IANA képviselői között, melyek végső célja a hőn áhított domain megszerzése lett volna. Időközben azonban Marokkó is igényt nyújtott be a domainnévre. A Frente Polisario szerint Marokkó elsődleges célja, hogy megakadályozza a Népfront domainszerzését.

A marokkói hivatalos vélemény (természetesen) némileg eltér ettől a feltételezéstől. Az ország nemzeti telekommunikációs hivatala, az ANRT szóvivője szerint a Nyugat-Szahara (hírközlési szempontból) vitathatatlanul hozzájuk tartozik. Az ANRT képviselője azt is elmondta, hogy az ICANN felé benyújtott domainigényüket nemcsak a marokkói kormányzat, hanem a Nyugat-Szahara területén élő lakosság többsége, a civil szervezetek és a magánszféra is támogatta. Az ANRT elsődleges célja pedig (saját elmondásuk szerint) a Saharawi nép internethez való hozzájutásának elősegítése, valamint érdekeinek védelme.
Az ICANN tehát nehéz döntés előtt áll, ám a vitát valószínűleg a következő kérdésre adott válasz fogja eldönteni: „Melyik fél tudja jobban a saját lakosságának javára fordítani az ’.eh’ domain birtoklásából származó előnyöket?”

Elmondhatjuk tehát, hogy az ICANN különös dilemmával áll szemben. Bár a szervezet elméletben csak a domainvilágban lát el döntéshozó és szabályalkotó szerepet, némely ritka esetben (mint ahogy a példa is mutatja) akár a politikába is beleszólhat.

menu
menu