Az ENSZ választottbírósága a Cybinter Kft. javára döntött

Az ENSZ választottbírósága a Cybinter Kft. javára döntött

Az első domain perben, amelyben magyar céget kívántak felelősségre vonni a magyar vállakozás megvédte érdekeit.

2000. október 09-i keltezéssel keresetet nyújtottak be a genfi székhelyű WIPO Választottbírósági és Egyeztető Központ részére egy .com végű domain név használatával kapcsolatban.
Az eljárást a Monte-Carlo-i Casino tulajdonosa (La Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco) indította, egy magyar informatikai cég, a Cybinter Kft ellen. Az eljárás tárgya egy, a Cybinter Kft által bejegyzett nemzetközi domain név, a www.casino-monaco.com
A világ egyik leghíresebb, legnagyobb kaszinója 70 domain név ügyében 19 eljárást indított meg 2000. október közepén egyidőben, 8 keresetre érkezett érdemi válasz a WIPO felé.
A választott bíróság elé citáltak egyike a CYBINTER Kft, egy magyar, frissen alakult informatikai vállalkozás. A magyar cég az eljárás indítása előtt megvásárolt egy domain nevekből álló csomagot egy magyar Bt-től, amely ellen az eljárást indították.
A magyar céget a Sár és Társai Ügyvédi iroda /[email protected]/ képviselte, mely iroda hazánk egyik legnevesebb ügyvédi munkaközössége a szellemi alkotások jogával, így többek között az Internettel is összefüggő jogterületen.

A Monte-Carlo Casino három érvre alapozta keresetét a CYBINTER Kft ellen :

– A domain név megtévesztésig hasonló az általa bejegyeztetett “CASINO DE MONTE-CARLO” védjegyhez.
– A Cybinter Kft-nek semmiféle jogcíme nincs e domain nevet használni.
– A domain név regisztrálása és használata rosszhiszeműen történt.

A hazai fél és jogi képviselője több mint 50 oldalas, a magyar fél jóhiszemű joggyakorlását bizonyító, és a nemzetközi Internetes joggyakorlatnak megfelelő beadványával védte meg sikeresen saját álláspontját a monacói céggel szemben.
A WIPO által kijelőlt belga nemzetiségű bíró döntésében a magyar vállalkozásnak adott igazat és a kaszinós cég domain névre vonatkozó transfer kérelmét elutasította.
A monaco-i cég által benyújtott keresetben szereplő domain nevek mindegyikénél eddig a döntés az Ő javukra történt, vagyis a többi domain neveket át kellett adni részükre.
Az ítélet sok vitát válthat ki, ugyanis bizonyítéka annak, hogy ha konkrét üzleti terv alapján, tudatos felhasználására törekszik a domain név jogosultja és nem nyerészkedésből regisztrál, akkor van esélye a WIPO előtt megvédeni az igazát akár egy igen tőkeerős, tradicionális nagyvállalattal szemben is.

menu
menu