Amikor a védjegy sem segít

Amikor a védjegy sem segít

Németországban a tartománynév-vitákat csak rendes bíróság előtt lehet rendezni. Az ottani bírósági ítéletek gyakran több tanulságot hordoznak a külső szemlélők számára, mint egy alternatív vitarendező fórum döntése. Egy ilyen esetet mutatunk be.

A müncheni tartományi bíróság egy nemrég kihirdetett ítéletében elutasította a <neu.de> tartománynév használójának a <neu.eu> domain név használója ellen előterjesztett keresetét.

Nem az újra

A felperes Neu.de GmbH 2003-ban alakult, 2004. évi elsőbbséggel jogosultja a „NEU.DE” szóelemet is tartalmazó ábrás védjegynek, valamint a „NEU.EU” közösségi ábrás védjegynek. Az alperes a <neu.eu> domain név használója, amelyet még az európai névtér megnyitásakor, a szintén frissen lajstromoztatott „NE u” szóvédjegyre alapozva, a szakaszos bejegyzés első felében szerzett meg, mivel igénylése – megelőzve többek között azon ügyvédi iroda igényét is, amely a Neu.de GmbH jogi képviseletét is ellátja – elsőként érkezett meg a nyilvántartó rendszerébe.

A felperes Neu.de GmbH a német védjegy- és versenytörvény rendelkezéseire hivatkozással elsőlegesen a <neu.eu> domain név részére történő átruházását, másodlagosan pedig annak törlését kérte. Ezek mellett kártérítés iránti kereseti kérelmet is előterjesztett.

Az alperes ellenkérelmében arra hivatkozott, hogy a .eu tartományra vonatkozó EU rendelet alapján a felperesnek először alternatív vitarendezést kellett volna kezdeményeznie.

Az ítélet indokolása

A bíróság a felperes keresetét további bizonyítás felvétele nélkül is alaptalannak találta és azt elutasította. Mindenekelőtt azonban az alperes hivatkozásával kapcsolatban rámutatott arra, hogy az alternatív vitarendezés csak lehetőség, de nem kötelező a .eu tartomány alatti domain nevekkel kapcsolatban felmerülő vitákban. A felperes kereseti kérelme azért alaptalan, mert a „NEU” megjelölés – amely mind a felperes cégnevében, mind a részére lajstromozott védjegyekben megtalálható – nem bír megkülönböztető jelleggel. Mivel a „neu” szó a német nyelv egy teljesen hétköznapi szava (jelentése új), ezért a védjegytörvény alapján – megkülönböztető jelleg hiányában – csak ábrás, illetve szóelemet is tartalmazó ábrás védjegyként lehetett azt lajstromoztatni olyan módon, hogy a szóelem mellett található ábra már megkülönböztető jelleggel bírjon. Mivel azonban domain nevekben nyilvánvalóan csak szavak jelenhetnek meg, a konkrét jogvita elbírálásakor a felperes védjegyeit az ábrás rész figyelmen kívül hagyásával értékelte a bíróság.

Ráadásul a <neu.eu> sem a felperes védjegyeivel, sem annak cégnevével nem téveszthető össze éppen amiatt, hogy a „NEU” megjelölés – jelentésével ellentétben – egyáltalán nem hordoz újdonságot. A versenyjogi alapon előterjesztett keresettel kapcsolatban a bíróság úgy ítélte meg, hogy általános, leíró jellegű tartománynevek használata nem tisztességtelen versenycselekmény.

Továbbá a fentiek miatt szinte kizárt, hogy a <neu.eu> látogatóit az alperes eltérítené a felperes honlapjától, mert a felhasználók e domain név alatt nem egy adott személyt vagy szolgáltatást keresnének, hiszen a „NEU” szó német nyelvterületen – megkülönböztető képesség hiányában – senkihez sem köthető, és ezzel minden felhasználó tisztában kell, hogy legyen.

Tanulság

Valószínű, hogy mindkét fél azért lajstromoztatta a NEU szó különböző variánsait, hogy aztán ezekre mint korábbi jogokra alapozva szerezhessék meg a <neu.eu> domain nevet. A szakaszos bejegyzés során elért második helybe ugyanakkor a fenti jogeset felperese nem tudott belenyugodni, és vélt jogát mindenképpen érvényesíteni kívánta. Alternatív vitarendezésre minden bizonnyal azért nem került sor, mert az alperes is rendelkezett korábbi joggal a <neu.eu> névre. A német bíróság azonban a védjegy- és versenytörvény rendelkezéseit alkalmazva – anélkül, hogy az alperes védjegyével érdemben foglalkozott volna – a felperes védjegyeit megvizsgálva döntött úgy, hogy ezekre alapozva a felperes nem rendelkezik olyan joggal, amely alapján azt a gyorsabb alperestől megszerezhetné.

Forrás: domain-recht.de

menu
menu