A hadiipari cég „füstbe ment terve”

A hadiipari cég „füstbe ment terve”

Elutasították a Lockheed Martin hadiipari cég kérelmét, melyben bejelentette igényét egy olyan domain névre, amely alatt jelenleg marihuána fogyasztásához kapcsolódó termékek árusításával foglalkozik

A kérdéses co.uk domainről szóló mostani határozat egy korábbi döntést követő fellebbezés eredménye. Az ügy akkor a co.uk domainnevek regisztrálásával foglalkozó Nominet szervezet egyik bizottsági tagja elé került egy békéltető folyamat keretében. A Lockheed Martin elvesztette az ügyet, majd fellebbezést nyújtott be. A mostani meghallgatást követően azonban az immár háromtagú bizottság újból elutasította a hadiipari cég kérelmét.

A ´ukskunkworks.co.uk´ domain jelenleg a UKSkunkworks nevű cég tulajdonában áll, melynek fő profilja a cannabismagvak és a marihuána fogyasztásához kapcsolódó termékek árusítása. A ’skunk’ szleng kifejezés, melyet a különösen erős fajta marihuána elnevezésére használnak.

A Lockheed Martin arra hivatkozva akarta megszerezni a domaint, hogy titkos fejlesztőlaborjának neve, mely háborús időkben új hadiipari termékek kifejlesztésével foglalkozik, éppen a kérdéses ’Skunk Works’ kifejezés. A védelmi cég az Egyesült Királyságban több, ehhez az elnevezéshez kapcsolódó védjegyet birtokol.

Súlyos vádak

Az ügyben a Lockheed Martin képviselői elmondták, hogy a UKSkunkworks cég nyilvánvalóan azzal a szándékkal jegyeztette be a vitás domaint, hogy a hadiipari cég üzleti tevékenységét ily módon akadályozza. A védelmi cég álláspontja szerint a domain a jelenlegi helyzetben megtéveszti potenciális vásárlóit.

A vizsgálóbizottság arra a következtetésre jutott, hogy ezek az vádak nem állják meg a helyüket, főként azért mert a ´skunk works´ kifejezés az Egyesült Királyságban nem túl ismert, emiatt az emberek elsősorban nem a Lockheed Martin vállalattal azonosítják.

A panasztevő (Lockheed Martin) érvei túlnyomórészt az általa használt ´skunk works´ kifejezés ismertségén alapultak, melyeket több magazinban megjelent újságcikkekkel támasztott alá. A vita alapjául szolgáló három fő érvből kitűnik a védelmi cég azon feltevése, miszerint a kifejezés olyannyira ismert, hogy annak hallatán az emberek tudják, hogy az a Lockheed Martin használatában áll. A bizottság véleménye az volt, hogy az Egyesült Királyságban széles körben nem ismert a kifejezés ilyetén használata. Az ügy folyamán az alperes (UKSkunkworks.co.uk) is kijelentette, hogy korábban sosem hallott a Lockheed Martin cégről, illetve alvállalatairól.

A bizottság elégtelennek találta a Lockheed Martin érveit azzal kapcsolatban, hogy a UKSkunkworks cég törvénytelen üzelmeket folytat. A panasztevő nem tudta minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy az alperes illegális tevékenységekben venne részt, illetve hogy ezek miatt a tevékenységek miatt bármikor is folyt volna az angol cég ellen eljárás.

A Lockheed Martin számára csak az nyújthat vigaszt, hogy sokan legalább annyira nem szeretnék, hogy a nevüket harci repülőgépekkel hozzák bármiféle kapcsolatba, mint amennyire a Lockheed Martin nem szeretné, hogy neve hallatán az illegális drogfogyasztás jusson az emberek eszébe. Éppen ezért a kártékony képzettársítás kockázata alacsonynak tűnik – vélte a bizottság.

Hogy elősegítse ügyének kedvező elbírálását, a Lockheed Martin számos korábbi esetet mutatott be a bizottság tagjainak, melyeket a WIPO (World Intellectual Property Organisation – Szellemi Tulajdon Világszervezet) bírált el és amelyekből egytől egyig a hadiipari cég került ki győztes félként. A Nominet bizottság azonban megjegyezte, hogy ezek a döntések az Egyesült Államok területén születtek, ahol a ´Skunk Works´ kifejezést az esetek többségében a Lockheed Martin vállalattal azonosítják.

Precedens értékű döntés

John Mackenzie, a Pinsent Masons ügyvédi iroda egyik peres ügyekben jártas szakértőjének véleménye szerint az ügy remek példa arra, hogy a vizsgálóbizottságok előtt alapvető fontosságú a megfelelő bizonyítékok bemutatása.

"A nagyvállalatoknak kellő óvatossággal kell vitás ügyeiket a bizottságok felé bemutatniuk. A kérdéses ügyben a Lockheed Martin korábbi WIPO határozatokra alapozta taktikáját, ami végül elhibázott döntésnek bizonyult. A védjegytulajdonosoknak minden vitás esetet mellékszempontokra való tekintet nélkül kell prezentálniuk, valamint elegendő bizonyítékkal kell rendelkezniük, mielőtt vizsgálóbizottsághoz fordulnának."

A vita rendezési folyamatának végeztével bármelyik fél dönthet úgy, hogy bíróság elé viszi az ügyet. Ebben a konkrét esetben ez lehet bármelyik amerikai vagy angliai bíróság is.

menu
menu