Egy új visszaélés domain nevekkel

Egy új visszaélés domain nevekkel

Egy olvasónktól kétségbeesett levelet kaptunk, mely szerint a korábban általa használt, azonban meg nem újított domain nevével valaki visszaél.

Olvasónk mintegy tíz évig működtette a kapoli.hu domain alatt a Kapoli Múzeum honlapját. Négy éve úgy határozott, hogy hasznosabb lenne, egyértelművé tenni a hozzáférést, ezért bejegyeztette a kapoli-múzeum.hu nevet. De mert ennyi idő alatt lettek rendszeres olvasói, még két évre fenntartotta a kapoli.hu-t is, ahonnan letakarította az akkori lapját, és egy linket helyezett el, ami az új domainra mutatott. Igy a portál elérhető volt párhuzamosan mindkét domain alatt. Két évnyi párhuzamos működést követően a honlap fenntartója a kapoli.hu domain név megújítására vonatkozóan – szándékosan – nem intézkedett. Meggyőződése szerint a kapoli-muzeum.hu domain szolgálja inkább az érdekeit. 

A felmondott domain nevet annak bejegyezhetővé válása után előbb egy lengyel cég, majd egy német cég, a LUXCO DEVELOPMENTS S.A használta. A lengyel cég az újra bejegyzett domain név alá feltöltötte a Múzeum hivatalos honlapjának egy korábbi változatát, amely megtéveszti a látogatókat. Panaszos olvasónk többször kapott visszajelzést arra vonatkozóan, hogy a régi weblapot találják meg a látogatók ezért kezdeményezte a domain akkori és jelenlegi kezelőjénél, hogy a domain névhez csatolt – félrevezető tartalmat -, amely ráadásul a Múzeum szellemi terméke – távolítsák el. A domain  kezelője válasz nélkül hagyta a megkeresést. Egy domain nevek adás-vételére szakosodott portálról kiderül, hogy a webcímet 500 $-ért árusítja.
A károsult felkereste a domain magyarországi regisztrátorát is,t hogy mint kapcsolattartó, intézkedjék a nyilvánvalóan szerzői jogokat sértő tartalom eltávolításáról. A regisztrátor levelében arról tájékoztatta, hogy csak jogerős bírósági ítélet esetén teszik ezt meg. A panaszos kára jelentős, mert a keresőkben a régi domain egyes kulcsszavak esetén előrébb jelenik meg és az elévült, aktualitását vesztettlap pedig elriasztja az esetleges látogatót. (lásd Lehetőség a keresőkben c. keretes írásunkat)

Mit tehet olvasónk? Bele kell-e törődnie? Van-e kiút a helyzetből?

A Múzeumnak három lehetősége van arra, hogy a fennálló helyzetet megszüntesse.

Amennyiben a domain névhez kapcsolódó honlapot Magyarországon üzemeltetett szerveren helyezték el, akkor a szerzői jogok megsértésére hivatkozva a tárhely üzemeltetőjétől kérheti a domain kezelője, hogy a honlap működtetését a szolgáltató függessze fel. A szolgáltatónak ezen esetben nincs mérlegelési joga. A vonatkozó jogszabály alapján fel kell függesztenie a jogsértő tartalom kiszolgálását.

Másik kiút az Alternatív Domain Vitarendező Fórumnál a domain kezelési jogának visszavonását kezdeményezni. Jogalapként a rosszhiszemű használatot jelölheti meg. Az ADR által az eddig meghozott döntésekből várhatóan a domain visszavonása mellett határoz az eljáró döntnök.

Harmadik lehetőség a rendes bírósági úton történő eljárás megindítása. A szerzői jogok megsértését megfelelően alátámasztva ideiglenes intézkedés keretében akár a domain működésének felfüggesztése is kezdeményezhető már a bírósági eljárás kezdetén.

Az utóbbi két lehetőség azonban a panaszos olvasónktól több tízezer forintos nagyságú anyagi áldozatot igényel.

Az 500$-os eladási ár az az értékhatár, amely kérdésessé teszi a hivatalos út választásának szükségességét. Várhatóan az eljárási és az ügyvédi tiszteletdíjak költsége meghaladja majd a domainért kért 500 $-t. Bár jogi úton költségeinek érvényesítésére lehetősége van mégis meggondolandó a választandó út. Azonban egy hozzáértő és „szívós” ügyvéd segítségével érdemes harcba szállni. 

menu
menu