Vigyázat! A domainjét konurense akarja!

Vigyázat! A domainjét konurense akarja!

Egy új domain regisztrálási módszer haznánkban

Számos alkalommal tudósítottunk az oldalainkon domain nevekkel kapcsolatos furcsa eseményekről. Az utóbbi napokban több olvasó kereste meg szerkesztőségünket azzal, hogy egy számunkra eddig ismeretlen cég felajánlotta "segítségét" már bejegyzett domain nevükhöz hasonló webcímek lefoglalására.

A Robin Hood módszer

A domainipar szereplői egy különleges jelzőt aggattak azon domain regisztrációs piac azon szereplőire, akik a rossztól való félelemre építve a "jótündér" szerepébe bújva igyekeznek az ügyfeleket meggyőzni arról, hogy az általuk kínált szolgáltatás az ügyfél érdekeit szolgálja.

A Robin Hood módszer követői általában e-maileben vagy telefonon arról tájékoztatják a cégvezetőket, hogy harmadik személy részéről olyan domain névre érkezett hozzájuk regisztrációs kérelem, amely hasonlít a címzett által használt domain névre. A cég a tájékoztatáskor sugallja, hogy az igénylő rosszhiszeműen kívánja megszerezni a tartománynevet, ezért felkínálja az adott név "megelőző" regisztrációjának lehetőségét. Erre azonban csak rövid ideig biztosít lehetőséget, így siettetve az igénylés benyújtását.
A kerettörténet általában az, hogy a vállalkozás konkurense kívánja a nevet lefoglalni. Van olyan verzió, amikor a bejegyezni kívánt webcímen erotikus oldalt akarnak üzemeltetni, de olyan történet is ismert, amikor erotikus segédeszközök, potencia fokozó készítmények forgalmazását kívánják indítani a rosszhiszemű felhasználók a bejegyzendő oldalon.

És Magyarországon is megjelent?

Eddig a Robin Hood módszer ismeretlen volt a hazai piacon, azonban az elmúlt hetekben egy hasonló módszert alkalmazó gyakorlat elérte hazánkat is. Az általunk leírt történetben szereplő vállalkozásról nem állítjuk, hogy törvénytelenül működik, mindössze az eljárással kapcsolatos megválaszolatlan kérdéseinknek adunk hangot. A cég számára – jelen cikk megjelenését megelőzően – lehetőséget biztosítottunk álláspontjának közreadására.

Ahogy minden kezdődött…

A szerkesztőségünket egy meghatározó miskolci grafikai vállalkozás a Rosvig Kft. ügyvezetője, Nagy Sándor kereste meg. A cégvezető által elmondottak szerint egy üzleti tárgyalásokkal teletűzdelt nap délelőttjén telefonhívást kapott egy számára ismeretlen vállalkozás munkatársától, aki közölte, hogy a cég jelenlegi webcímeihez (rosvig.hu és rosvig.com) megtévesztésig hasonló domain nevek regisztrációjára kaptak megbízást. A rosvig.net és a rosvig.eu domain nevekre – a hölgy tájékoztatása szerint – vélhetően a prosperáló grafikai cég konkurense "pályázik" és mindössze a jószándék vezérelte az ügyfélszolgálatot és csak tájékoztatni kívánta az ügyvezetőt a vélhetően rosszhiszemű domain foglalásról. A készséges munkatárs közölte, hogy rugalmasan kezelik az ügyet és ha még aznap megrendeli a domain nevek lefoglalását akkor könnyen "beelőzhetik" a versenytársat. A cég az azonnali ügyintézésért domainenként 50 Eurót kért, amely a megszokott piaci ár többszöröse. Az ügyfélszolgálatos munkatárs a döntésre pár órás határidőt adott és tájékoztatta a cégvezetőt arról, hogy a határidő lejárta után a konkurens cég megrendelését teljesítik. A segítőkész munkatárs egy webcímet és egy mobilszámot megadva kérte a mielőbbi ügyintézést. A cégvezető – rosszat sejtve – elfoglaltságaira hivatkozva időt kért az ügyintézőtől.

A vállalkozások vezetői – félve a visszaélésektől és bízva a jó indulatú, meggyőző munkatársban – azonnal megrendelik a domain neveket, azonban ez a Rosvig esetén másképp történt. Portálunk profilját ismerő ügyvezető tájékoztatását követően felkerestük a cég által megadott webcímen a euwebdomains.com-on található weboldalt, majd az ügyfélszolgálatként megadott telefonszámon érdeklődtünk – mint a Rosvig megbízottja – a rosvig.eu és rosvig.net domain sürgősségi bejegyzésének lehetőségei iránt.

Az ügyfélszolgálati teendőket ellátó hölgy készségesen segített, majd a hívásunk hosszadalmas és szokatlanul érdeklődő jellege miatt türelmetlenné vált.

Kivel szerződünk?

Az ügyfélszolgálatos hölgytől – akiről utólag kiderült, hogy a cég Magyarországi részlegének ügyfélszolgálati vezetője – igyekeztünk kideríteni, hogy az anyacég – aki a fenti honlapot is fenntartja – milyen országban üzemel. A hölgy először hollandiai, majd ciprusi székhelyről tájékoztatott. A háttérben álló vállalkozás hovatartozását tovább bonyolítja, hogy az euwebdomains.com webcím a domain nyilvántartás szerint egy "IBS" nevű szervezet kezelésében áll, amely csak egy londoni postafiókon érhető el. Az euwebdomains.com-hoz tartozó honlap pedig egy svédországi szerverről töltődik be. A honlapon található adatok sem tartalmaznak arra vonatkozóan adatot, hogy ki az üzemeltető. A szűkszavú impresszum utal arra, hogy az üzemeltető az euwebdomains.com Ltd, azonban sem cím, sem elérhető telefonszám nem szerepel az oldalon. Az oldalon található általános szerződési feltételek egyik pontja utal arra, hogy a kontraktus a ciprusi hatályos jogszabályok alapján került kidolgozásra. Próbáltunk a cég honlapjának otthont adó szerver szolgáltatótól információt kapni, azonban megkeresésünkre a svéd cégtől sem kaptunk választ.

A honlapon tovább kutakodva a svéd származásra utaló jeleket találtunk. A weboldalt díszítő képek mindegyike svéd nyelvű filenevekből töltődik be: egy lepke található a fjaril.jpg (a lepke svédül fjäril) állományban, egy csigaház jelenik meg a a snacka.jpg megnyitásakor (snäcka=csigaház), cseresznye képét kapjuk ha a korsbar.jpg filet töltjük be (körsbär=cseresznye).

Hollandiai kapcsolatra utal, hogy az európai névterek közül csak a hollandban (.nl) van bejegyezve az "euwebdomains" élő webcímként. A webcím az ismert euwebdomains.com-ra van irányítva, kezelője az amszerdami EDS Domains Service, a kapcsolattartáshoz egy ingyenesen használható e-mail cím lett bejelentve a regisztrációkor.

Mennyi az annyi?

Az éves 50 Eurós domain regisztrációs díj meglehetősen magas, azonban az ügyfélszolgálatos munkatárs tájékoztatása szerint a díjat tovább terheli az ÁFÁ is, ami meglehetősen szokatlan, ugyanis bármelyik ország, amellyel összeköthető a cég az Európai Unió tagja és ilyen esetben – megfelelő feltételek teljesülése mellett – ÁFÁ-val nem terhelt számlát kell a számla kibocsátónak kiállítania.

A cég oldalán található szerződési feltételek szerint a domain névhez tartozó DNS módosításáért a cég 85 Eurót kér, ami más szolgáltatóknál ingyenes. A szerződés megkötését követően a vállalkozás automatikusan – a lejáratkor – megújítja a szolgáltatást és ennek a díját kiszámlázza.

Felveszik a beszélgetést

Az ügyfélszolgálatos kollégával történt beszélgetés kb. ötödik percében derült ki, hogy a beszélgetés "fel van véve". A vonatkozó jogszabályok szerint az másik fél számára a beszélgetést megelőzően tájékoztatást kell adni arról, ha egy hívás valamilyen oknál fogva rögzítésre kerül. Igyekeztünk utánajárni, hogy az általunk hívott szám mely céghez tartozik. Információink szerint a mobiltelefonhoz tartozó szám egy magánszemély előfizetése…

Iroda van, de nem lehet bemenni

Kérdésünkre a kolléganő tájékoztatott, hogy van Budapesten egy irodájuk, azonban oda személyesen nem lehet bemenni, mindent "kintről" intéznek a külföldi kollégák.

Naponta 200 ügyfelet szolgálnak ki

A hívás során kiderült, hogy a cég közel 200 domain regisztrációját intézi naponta. A szám nagyságrendje igaz is lehetne, azonban a Magyarországon egy napon bejegyzett webcímek száma összesen nem éri el az 500-at, amelynek a 95%-a a .hu végű webcímeket teszi ki. A naponta bejegyzett félezer webcím 75%-át napról-napra ugyanaz a 6-8 cég végzi, míg a maradék 25%-on osztozik a többi 70-80 regisztrátor.

"Maga egy senki"

Miután a beszélgetés hosszadalmas jellege miatt vélhetően "gyanússá" válhatott hívásunk az ügyfélszolgálatos kolléga számára, kisebb szóváltás után kiderült, hogy a telefonáló kollégák egy "senki" a képviselt cégnél ezért további felvilágosítást a cég nem nyújt.

Holland modell is van

A hívást követően igyekeztünk az Interneten utánajárni az euwebdomains.com-mal kapcsolatos tapasztalatoknak. Egy holland fórumon hamar hasonló történetet leíró beszámolót találtunk, azzal a különbséggel, hogy a holland változat szerint a történetben érintett cég webcíméhez hasonló domaint egy pornó oldalakat üzemeltető vállalkozás szeretné lefoglalni és hasonlóan a fent leírtakhoz elővigyázatosságból hívták fel a cég figyelmét a domain regisztrációra.

Az ügyfélszolgálat nem válaszol

Cégünk tájékozódás céljából angolul és magyarul is emailt írt az ügyfélszolgálat számára, azonban arra több nap alatt sem kapott választ…

Márpedig véletlenek vannak

A regisztrátor cég ügyfélszolgálatát telefonon újra felkeresve felfedtük kilétünket és szándékunkat lehetőséget kívántunk biztosítani a vállalkozás számára is, hogy a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően tájékoztassanak bennünket, mint potenciális fogyasztót kilétükről. A magyarországi irodavezető hölgy tájékoztatása szerint a vállalkozás ciprusi és ebből kifolyólag a magyar jogszabályok nem érvényesek rá, így sem a fogyasztói ár feltüntetését sem a szerződő félként az azonosításhoz szükséges adatokat nem kell megadnia honlapján. Az irodavezető tájékoztatása szerint naponta 30 olyan üggyel találkoznak, amikor egy-egy .hu domain valamely nemzetközi párját (.com, .net, .eu) kívánja bejegyezni valaki és ilyenkor minden esetben felkeresik a .hu kezelőjét és felajánlják annak elsőbbségi regisztrációs lehetőségét. A webhosting.info friss adatai szerint a Magyarország legnagyobb nemzetközi domain állományával rendelkező regisztrátor cégét felkeresve azt a tájékoztatást kaptuk, hogy összesen nem találkoztak 30 ilyen véletlen egybeeséssel a cég történetében…

Sajnos az ügyfélszolgálati vezetőtől nem kaptunk választ arra sem, hogy miért nem válaszolnak az ügyfelek e-mail-jeire. Mindössze annyiról informálták kollégánkat, hogy a cég hat európai országban tevékenykedik és "nagyon sok" ügyük van, nem tudnak minden levélre azonnal válaszolni.

Nyitott kérdések

Az esettel kapcsolatos kérdés, hogy azon domainek, amelyek bejegyzési "veszélye" miatt felhívták az ügyet tálaló vállalkozást a két hét alatt miért nem lettek bejegyezve a konkurens cég által…

Megválaszolatlan kérdés maradt számunkra az is, hogy az a cég, amely többször találkozott ilyen "elővigyázatosságot igénylő üggyel", miért nem jegyezteti be a használt webcímét a leggyakrabban használt domain tartományokban is, hogy ő legalább ne legyen ilyen "visszaélés" áldozata… Jelen írásunk közreadásának időpontjában az euwebdomains.eu, az euwebdomains.net és az euwebdomains.hu is szabadon regisztrálható.

Várjuk azon cégek jelentkezését, akit az euwebdomains.com munkatársai telefonon megkerestek esetleg a felajánlott domain regisztrációs lehetőséggel éltek esetleg szerződést is kötöttek a vállalkozással.

menu
menu