Robbanásszerű növekedés a II. negyedévben

Robbanásszerű növekedés a II. negyedévben

A Verisign Inc. által a domain nevekre vonatkozó, negyedévente kiadott kutatási eredményeit a napokban tette közzé.

A .com és .net domain tartomány nyilvántartására kijelölt Verisign által az almúlt napokban megjelentetett 3 havonta kiadottfelmérés szerint a 2006. második negyedévének végén az összes bejegyzett webcím meghaladta a 105 milliót. A beszámoló szerint az Internet történetében ez az első olyan időpont, amikor, amikor a bejegyzett domain nevek száma meghaladta a 100 milliós határt. Az év első negyedévéhez képest a lefoglalt webcímek száma 8%-kal nőtt, az előző egy évhez viszonyítva a növekedés 27%-os. A regisztrátorok összesen 10 millió webcím bejegyzését kezdeményezték a vizsgált időszakban. Ez a növekedési arány minden idők második legdinamikusabb negyedévének számít.

[file=925_1.html]

Nemzeti domain tartományok

A nemzeti domain tartományok (pl. .hu, .de, .sk) alatti növekedés jelentősebb volt az eddigiekben megszokottnál: a Verisign az előző negyedévhez képest 10%-os növekedést mért. A bővülés elsősorban annak köszönhető, hogy áprilisban nyílt meg az .eu domaintér és a Versign a kutatásában a nemzeti domainterek között vette figyelembe a páneurópai végződést. A második negyedévben kiosztott 1,9 millió .eu végű domain jelentősen „torzít” az előző negyedévekben mért eredményekhez képest..
A felmérés szerint a 248 különböző nemzeti végződés alá átlagosan összesen 10000 webcímet foglalnak le naponta. A legnagyobb domain állománnyal rendelkező nemzeti domain végződések sorában a német (.de), a brit (.uk) és az .eu vezet, ezeket követi a kétmilliós határt a napokban átlépő holland (.nl) tartomány, az ötödik az olasz, a hatodik a kínai (.cn), a hetedik helyen az argentín (.ar), a nyolcadik a belga, a kilencedik az USA nemzeti végződése, az .us és a top10 utolsó helyezettje a brazil végződés, a .br.

[file=925_2.html]

A legjelentősebb növekedést a spanyol domaintérnél mérték. A spanyol nyilvántartó erős marketing munkájának és a szabályozás könnyítésének köszönhetően a spanyol tartományban (.es) bejegyzett webcímek száma az utóbbi egy esztendőben megötszöröződött. Belgiumban az elmúlt egy évben indított akciónak köszönhetően, mely szerint a regisztráció és az első év ingyenes volt az ügyfelek számára. A rendkívüli kedvezmény eredményeképp a tartománybeli domainek száma 119%-kal nőt egyetlen év alatt. A világ legszigorúbb szabályozásával „védett” francia tartomány (.fr) szabályozásában történt változásoknak köszönhetően a francia névtér 93%-os bővülést könyvelhetett el az elmúlt 1 évben. A magyar domaintér (.hu) nyilvántartója, az Internet Szolgáltatók Tanácsa által közreadott grafikus kimutatás szerint a .hu alatti webcímek száma kb. 30-32%-kal nőtt az elmúlt 1 évben.

.com és .net

A Verisign, mint a .com és .net tartomány kezelője pontosabb és hitelesebb adatokkal rendelkezik az említett két domaintérben tapasztalható trendekről. A .két végződés alatt a vizsgált időszak végén 57,5 millió webcím volt bejegyezve, a két tartományra vetített növekedés 30%-os volt az elmúlt egy esztendőben. A második negyedévben összesen 6 millió új .com és .net webcím talált gazdára. A felmérés szerint a második negyedévben a bővülés 26%-os volt, ami az előző időszakhoz képest visszaesést jelent.
A felmérés kitért a .com és .net domainek megújítási arányára is. A felmérés szerint az újonnan bejegyzett webcímek esetén a 65% kéri mindössze a webcímek megújítását, az első éves periódus lejárta után 35% nem kéri a fenntartást. A hosszabb ideje bejegyzett domaineket is tartalmazó kimutatás szerint az év második negyedévében lejárt összes domain tulajdonosai közül 76% kéri a megújítást és „csak” 24% mond le a webcíméről. (Utóbbi statisztika tartalmazza az egy éve bejegyzett domaineket is!)
A lefoglalt .com és .net webcímek 86%-a mögött található valamilyen valós tartalom, azaz legalább „fejlesztés alatt” szöveg. Az összes bejegyzett .com és .net webcím 60%-án van valós, értékelhető tartalom, 24% esetében a domain „parkolás” státuszban van.

Nemzetköziesített domain nevek

A Verisign negyedéves kimutatásaiban először tér ki azon domain állományra, amely különleges, un. nemzeti karaktereket is tartalmaz (pl. á, é). A nemzetköziesített domain nevek (Internatonalized Domain Names – IDN) iránti megnövekedett érdeklődést igazolta vissza a kutatás. Összesen 41 tartomány kezelője biztosít lehetőséget a különleges karaktereket is tartalmazó webcímek regisztrációjára. A vizsgált időszak végén összesen 1,2 millió ilyen webcím volt lefoglalva. Ezek közel fele a .com vagy a .net tartományban, közel 300 000 a német domaintérben (.de), majd sorrendben a taiwani (.tw), a kínai (.cn) a japán (.jp) és a koreai (.kr) domaintérben található a legtöbb nemzetközi domain. A tanulmány szerint áttörést jelenthet a Microsoft Internet Exploler 7.0 megjenelése, amely az előrejelzések szerint minden kiegészítő alkalmazás nélkül kezelni fogja az ékezetes webcímeket. A jelenleg használatban lévő 6.x verziók erre nem képesek és mivel az Internet használók közel 85%-a ragaszkodik a Microsoft böngészőjéhez, az IDN-ek használata számukra egyelőre csak egy kiegészítő alkalmazás letöltésével lehetséges.
Az IDN növekedését eredményezheti az a trend mely szerint az angol nyelvet nem beszélő Internet használók száma 266%-kal nőtt 2000 óta.

menu
menu