Magyar matekos kerekedett a Google fölé

Magyar matekos kerekedett a Google fölé

A Googol.hu domain bejegyzését szerette volna a Google megakadályozni, sikertelenül.

A googol.hu domain nevet Pásztor Gyula magánszemélyként, igényelte. Az igénylés ellen a Google Inc., jogi képviselője útján tett kifogást. A kifogásban előadta, hogy álláspontja szerint a „Googol” és a „Google” kifejezések összetéveszthetők, mert fonetikai hasonlóságot mutatnak.

A Google jogi képviselője a földrajzi árujelzők és védjegyek oltalmáról szóló törvény a védjegyjogosult kizárólagos használati joga alapján kéri a domain név delegálásának a megtiltását. Beadványához csatolta a védjegyoltalmat bizonyító okiratot, továbbá az Európai Bíróság általa hasonló tényállásúnak tekintett döntését.

Pásztor Gyula válaszában előadta, hogy álláspontja szerint a „googol” nem megtévesztő mert egy matematikai kifejezés és érdekes matematikai kifejezéseket szeretne az oldalán összegyűjteni és ő ezen domain alatt egy rockzenekart kíván népszerűsíteni. Állítása bizonyítására hivatkozott a ‘haromegesztizennegy.hu’ domain névre, amelyet szintén ő igényelt, és amelyet állítása szerint szintén egy rockzenekar népszerűsítésre kíván használni. Csatolta továbbá, hogy a „google”-hoz hasonlító más kifejezések is vannak a .hu tartomány alatt, amelyeket Panaszos nem kifogásolt.

Viszontválaszában a Panaszos arra hivatkozott, hogy szerinte valótlanok a Panaszolt állításai. Külön felhívta a TT figyelmét, hogy a hivatkozott weboldalon nincs tartalom. Elismerte ugyanakkor, hogy valóban matematikai kifejezés a „googol”, azonban álláspontja szerint ezt meglehetősen kevesen tudják.

A Tanácsadó Testület nem osztotta a Google jogi képviselőjének álláspontját abban, hogy a „googol” és a „google” hangalakja azonos lenne vagy hasonlítana, ezért a panaszt elutasította.

A TT külön figyelembe vette, hogy a „googol” és a „google” kifejezéseket elgépeléssel sem lehet összetéveszteni, ezért a delegálást teljesíthetőnek tartja. Felhívja azonban a Panaszolt figyelmét a jóhiszemű használat követelményeire, így arra, hogy amennyiben nem használja a nevet, vagy eladásra kínálja fel a Panaszos részére, abban az esetben felmerül a rosszhiszemű használat lehetősége, amely esetben az Alternatív Vitarendező Fórum elrendelheti a domain név átruházását. Mindaddig azonban amíg Pásztor Gyula állította tartalom szerepel a domain név alatt, a jóhiszemű használat feltételezhető.

 

A teljes döntés megtekinthető valamint forrás: ISZT TT hivatalos honlap.

menu
menu