Lenyomta, mint a bélyeg(ző)t

Lenyomta, mint a bélyeg(ző)t

Az xpresselyegzo.hu domain miatt vitázott két bélyegzős cég.

A xpressbelyegzo.hu domain delegálását Sárvári Tamás Zoltán magánszemély („Igénylő”) kérte, amely ellen a Bélyegző Express Bt. („Panaszos”) törvényes képviselője útján nyújtott be határidőben kifogást.

A Panaszos előadta, hogy az Igénylő az xpressbelyegzo domain név delegálását kérte.

Előadta továbbá, hogy maga is bélyegzőkészítéssel foglalkozik 15 éve, és álláspontja szerint a cégnevével azonos kereskedelmi név az „expressz bélyegző”, amelyről álláspontja szerint társaságát azonosítják. Jogi érvelése szerint a domain név delegálása gyaníthatóan megtévesztő és jogellenes lenne. Érveinek alátámasztására saját weboldalára hivatkozott, amely a www.belyegzoexpressz.hu oldalon található. Levelén a Panaszos valóban használja az „Expressz Bélyegző” logót és kereskedelmi nevet.

Az igénylő reagált a panaszos levelére előadta, hogy a tőle telhető legnagyobb gondossággal járt el a név kiválasztásakor, mert a választott domain sem a cégbíróság, sem az SZNTH adatbázisában nem szerepel. Választását egyéb érvekkel nem indokolta, és nem adta elő, hogy milyen tevékenységet szándékszik folytatni a weboldalon.A TT megvizsgálta  a Panaszos honlapját, és megállapította, hogy a Panaszos valóban komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy társaságát az „expressz bélyegző” kifejezéssel azonosítsák. Ugyanakkor az „expressz” és a „bélyegző” kifejezések is közszavak, amelyek használatát egyetlen társaság sem sajátíthatja ki. Az „expresszbélyegző” szóösszetétel nem nyelvi lelemény eredménye, hanem leíró jellegű. A Panaszos nem adott elő olyan érvet, amely alapján a TT megállapíthatná, hogy megkülönböztető jelleggel bír a kifejezés. A „belyegzoexpress” sem szóalakjában sem kiejtésében nem hasonlít olyan mértékben a panaszos cégnevére, hogy a delegálása megtévesztő vagy jogellenes lenne, a két kifejezés jelentése azonos, amely a választott és a panaszos által védett név leíró jellegéből adódik.

Fentiekre tekintettel az xpressbelyegzo.hu domain delegálást az Igénylő javára teljesíthetőnek találta. 

A Tanácsadó Testület felhívja a Panaszos figyelmét a DSZ 9.7. pontjára, amely alapján a Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásában csak abban a kérdésben foglalt állást, hogy az adott domain az adott Igénylő számára delegálható vagy nem delegálható. Amennyiben az eseti állásfoglalás alapján a feltételes használatba adott domain törlésére kerül sor, a törlés napjától számított 60 napig az adott domainre csak a Panaszos jogosult új igényt benyújtani, feltéve, hogy az ilyen irányú szándékot a panasz benyújtásánál a Panaszos Regisztrátora a Nyilvántartásban jelezte.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

menu
menu