Hogyan tovább Internet?

Hogyan tovább Internet?

Az Internet működőképességét felügyelő szervezet, az ICANN nyilvánosságra hozta a 2010-ig tartó időszakra szóló stratégiai tervét.

Az "ICANN Stratégiai Terv" elnevezésű dokumentum megjelenését követően a domain-szakma érdeklődésének középpontjába került.

A Stratégia Terv főbb pontjai

A középtávú tervben az ICANN a legnagyobb hangsúlyt az Internet biztonságának és stabilitásának megőrzésére helyezte. A dokumentum szerint nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy mára az Internet a kereskedelem és a kommunikáció első számú átviteli közegévé lépett elő. Ezért is szükséges az Interneten történő visszaélésekkel (spam, domain-kalózkodás stb.) szembeni határozott fellépés és a különböző technikai megoldások közelítése, szabványosítása.

Összefoglalásként megállapítható, hogy a terv három területre helyez nagy hangsúlyt: a nemzetközi domain nevek terjedésére, új felső szintű domain nevek bevezetésére, valamint a biztonság és stabilitás megőrzésére.

A kívülálló talán túl általánosnak találja a fenti terveket, az ICANN azonban azt tartja szem előtt, hogy az Internet egyre szélesebb térnyerésével párhuzamosan, időben kerüljenek felszínre az annak jövőjével kapcsolatos elképzelések. Nem kevésbé tartják fontosnak azt is, hogy ezeknek megfelelő nyilvánosságot biztosítva minden érintett részére megadják a lehetőséget a tervezésbe való bekapcsolódásra. Ezért az ICANN mindenki részére biztosította a lehetőséget, hogy kifejthesse a véleményét a Stratégiai Tervvel, és így az Internet jövőjével kapcsolatban.

Az internetezők észrevételei

A legtöbb észrevétel az Internet egyre inkább nemzetközivé válásával kapcsolatban érkezett. Sokak szerint itt az ideje, hogy a megszűnjön az a helyzet, hogy a világháló felügyeletére – igaz csak közvetlenül – az USA kormánya befolyással rendelkezik. Fontosnak tartják azt is, hogy az ICANN tegyen meg mindent a – Magyarországon ékezetes tartománynevekként ismert – nemzetközi domain nevek (Internationalised Domain Names, IDNs) terjedésének elősegítéséért.

Kevés olyan valódi érv van, ami indokolja, hogy az ICANN hosszútávon megmaradjon kaliforniai jog alatt működő olyan non-profit szervezetnek, amelyben az USA kereskedelmi minisztériuma – és így az amerikai kormány – döntő befolyással rendelkezik. Egy lehetséges megoldás lehetne az, hogy az ICANN alakuljon át nemzetközi jog alapján működő szervezetté, hasonlatosan a Nemzetközi Vöröskereszthez vagy a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz.

menu
menu