Érthetetlen a Spar nyomulása

Érthetetlen a Spar nyomulása

A Spar a spartai.hu domain nevet szerette volna

A spartai.hu és spartaivitamin.hu domain nevet a Media BOOM Kft. (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2013. augusztus 24-én. Az igény ellen a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással képviselője útján, és kérte a delegálás megtagadását.
Panaszos kifogásában hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontjának megsértésére, amely szerint a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. Továbbá előadta, hogy álláspontja szerint az igénylő magatartása ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjával, amely kimondja, hogy nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő. Panaszos a jogellenességgel kapcsolatban hivatkozott a 565539 lajstromszámú nemzetközi ábrás védjegyre, melyhez hasonló domain használatával a Panaszolt védjegybitorlást követne el. Panaszos utalt arra, hogy „SPAR” megjelölés világszerte, így Magyarországon is jó hírnévnek örvend. Panaszos álláspontja szerint a fentiekre való tekintettel a spartai.hu/spartaivitamin.hu domain név Panaszolt általi használata megtévesztő, mivel asszociációs úton a fogyasztók a spartai.hu/spartaivitamin.hu domaint a SPAR áruházláncaival, annak termékeivel és szolgáltatásaival hoznák összefüggésbe, holott a Panaszos és Panaszolt vállalkozásai közt gazdasági, kereskedelmi kapcsolat nem áll fenn. Panaszos a védjegyoltalom mellett a "SPAR" kereskedelmi névvel fennálló kapcsolatra is hivatkozott.

Panaszos kérte a Domainregisztrációs Szabályzat alapján a Tanácsadó Testület eseti állásfoglalását.
Panaszolt érdemi nyilatkozatában előadta, hogy Panaszos alaptalanul hivatkozik a "SPAR" 565539 lajstromszámú nemzetközi védjegyre, mivel annak jogosultja nem a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., hanem a SPAR International B.V. . Ezen az alapon kiemelte azt is, hogy a Panaszos által hivatkozott jogellenesség (jelen esetben védjegybitorlás) ellen is csak a védjegy jogosultja léphet fel. A megtévesztő domainnév-választással kapcsolatban Panaszolt nyilatkozott, hogy a cége étrendi kiegészítők, illetve vitamin termékek forgalmazásával, és elsősorban internetes kereskedelmével kíván foglalkozni, így az ő, valamint a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. termékei és szolgáltatásai tekintetében nem áll fenn megtévesztési lehetőség a fogyasztók irányában. Panaszolt elemezte a "SPAR", valamint a "spartai" és "spartaivitamin" megjelölések közötti konceptuális különbségeket, amelyek szintén a megtéveszthetőség ellenében hatnak. Panaszolt kérte a panasz elutasítását, és a spartai.hu, valamint spartaivitamin.hu domain nevek részére történő delegálását.

A Tanácsadó Testület eljárása során – előkérdések tisztázása után – a delegálás esetleges jogellenességét és a kérdéses domain név megtévesztő voltát vizsgálta. A testület a spartai.hu domain név Panaszoltnak történő delegálását nem találta jogellenesnek vagy megtévesztőnek.

Előkérdésként Panaszos kifogástételi jogosultságát vizsgálta a TT. A 565539 lajstromszámú nemzetközi ábrás védjegy  jogosultja a SPAR International B.V., így a védjegy jogellenes használatával kapcsolatban is kizárólag e jogi személy jogosult fellépni. A Tanácsadó Testület a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kifogástételi jogosultságát azonban a "SPAR" kereskedelmi névre tekintettel, a Domainregisztrációs Szabályzat 9.1. pontja alapján elfogadta, mivel úgy vélte, hogy e név tekintetében a jogos érdek fennáll.
A Tanácsadó Testület (TT) ezek után a "SPAR" megjelölést hasonlította össze a "spartai", valamint a "spartaivitamin" megjelölésekkel. Ennek során megállapította, hogy a Panaszos és Panaszolt által alkalmazott megjelölések megtévesztő, összetéveszthető volta nem áll fenn az alábbiak szerint. A "SPAR" szó, bár első négy karakterében is megegyezik a "spartai", valamint a "spartaivitamin" szavakkal, olyan módon, hogy a „spar” nem előtag, hanem önálló másik szó része (spártai). Másképp fogalmazva, a „spártai” kifejezés első négy betűje megegyezik a spar szóösszetétellel, azonban nyilvánvalóan semmilyen összefüggés nincs a spártai melléknév és a spar fantázianév között. A TT úgy véli, hogy a megjelölések konceptuális vizsgálata után is kizárható az összetéveszthetőség. A "SPAR" szó a német "sparen" szóból származik, amely spórolást, takarékosságot jelent, így összekapcsolható a SPAR áruházlánc által képviselt arculattal, amely a mindennapi bevásárlás költséghatékonyságát hangsúlyozza. Ezzel szemben a "spartai"/"spártai" kifejezés az ókori görög városállam lakóinak magyar nyelvű megjelölése.

A panaszos semmivel nem támasztotta alá, hogy fennállna az összetévesztés valószínűsége. A TT azt is megjegyzi, hogy a Spar sajátmárkás termékei kizárólag a spar üzletláncokban kaphatók, így a fogyasztók megtévesztésének valószínűsége teljesen kizárt. Az előzőekben összefoglalt tényezők – a TT véleménye szerint – nem vezetnek jogellenességre. A TT véleménye szerint a védjegybitorlás elemzése is hasonló következtetést vont volna maga után. A fentiek alapján a Panaszolt eljárása a domainnév-választás során nem ütközik a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. és 2.3.2. a) pontjában foglalt rendelkezésekbe.
A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása az, hogy a Panaszolt által választott spartai.hu, valamint spartaivitamin.hu domain név részére delegálásra kerülhet.

menu
menu