Élő domain árverés Magyarországon!

Élő domain árverés Magyarországon!

Domain árverésnek az Internet Hungary 2008. konferencia ad otthont.

A Tihanyban 2008. október 14 és 15-én megrendezésre kerülő Internet Hungary 2008. című konferencia ad otthont Magyarország első domain árverésének. Az esemény jogtulajdonosa, a Média Hungaria a domainabc.hu közreműködésével megrendezett első hazai domain árverésen várhatóan 15-20 domain név kerül kalapács alá.

Az arveres.domainabc.hu  oldalon folyamatosan frissítésre kerülnek az árveréssel kapcsolatos információk.

Az árverés helye: Internet Hungary 2008. Konferencia, Tihany, Club Tihany

Időpontja: 2008. október 15. 16,00-17,00  (lásd. még program)

Milyen domainek kerülhetnek be az árverésre?

– A védjegy- vagy névhasználati jogokat sértő vagy vélhetően sértő domain nevek nem szerepelhetnek az aukción.
– Reális kikiáltási áron meghirdetett domain nevek kerülnek be az akcióra.
– Csak a domain kezelője által adott nyilatkozat birtokában kerülhet domain név az árverésre.
– A szervezők fenntartják a jogot arra, hogy egy aukcióra felajánlott domain nevet elfogadjanak az akucióban való részvételre vagy elutasítsanak.

Hogyan történik az árverés?

a) Az árverés az Internet Hungary Konferencia részeként kerül megrendezésre, Tihanyban 2008. október 15-én.
b) Az árverésen eladni kívánt domain nevet/nevekre vonatkozóan kitöltendő nyilatkozat nyilatkozat kitöltésével az eladó felek vállalják, hogy az általuk kezelt domain nevet az árverés keretében értékesítni szándékoznak.
c) Az árverésre felajánlott domain nevek az aukción való szerepeltetéséről az árverés szervezője szubjektív elbírálás alapján határoz. A Szervező nem vállal kötezettséget a felajánlott domain nevek aukción való szerepeltetésére.
d) A Szervező a felajánlásokat 2008. szeptember 30-ig fogadja.
e) A Szervező az aukción való részvételről 2008. október 5-ig tájékoztatja a felajánlót.
f) A Szervező október 5-én nyilvánosságra hozza az árverésen szereplő árverési tételek (domain nevek) listáját a mediahungaria.hu honlapon.
g) A licitálni szándékozók a helyszínen a licitáláshoz szükséges adminisztrációs folyamatot elvégzik és a licitáláshoz szükséges licit kártyát átveszik.
h) az árverésvezető a sorra kerülő domain nevet felolvassa és a kikiáltási árát szóban kihirdeti,
i) a vásárolni szándékozók kézük feltartásával teszik meg ajánlatukat. Ha a vevő személye pontosan nem állapítható meg, az árverés folytatható. Amennyiben az árverés folyamán az árverési tételre a kikiáltási áron történő vásárlására egy vevő sem él, abban az esetben az árverés vezetője a licitet lezárja és a tételre történő árverést eredménytelennek minősíti. Leütés után semmiféle folytatásra vonatkozó megjegyzést vagy egyéb felszólamlást a Szervező nem vesz figyelembe.
j) a domain kezelési jogát az a vevő szerzi meg, aki a legmagasabb árajánlatot teszi. Amennyiben a Vevő a domain névre érvényes licitet tesz, abban az esetben PTK 211. § szerint köteles a domain név kezeliési jogát átvenni az eladótól.
k) az árverést követően a Szervező a legmagasabb ajánlatot tevő vevő részére az árvereztető adatait, valamint a vevő adatait az árvereztető részére átadja, amely alapján a felek egymással felveszik a kapcsolatot.
l) a vevő a leütési árat az árverés napján vagy 5 munkanapon belül megfizetni tartozik.
m) a domain név átírásához szükséges lemondó nyilatkozatot a vételár beérkeztét követő 5 napon belül az árvereztető köteles a Vevő számára kiadni.
n) A Vevő a domain név átíratásáról valamely akkreditált regisztrátornál a lemondó nyilatkozat kézhezvételét követő 5 napon belül köteles gondoskodni. Az átírással járó költségeket a Vevő köteles fizetni.

Mi a teendőm, ha egy domain nevet szeretnék az árverésre felajánlani?

Cégként:
– Az alábbi Nyilatkozat kitöltését és cégszerűen történő aláírását követően, a domain kezelőjének aláírási címpéldányát csatolva eljuttatni a 46/416-426-os fax számra.

Magánszemélyként
– Az alábbi Nyilatkozat kitöltését és aláírását követően két tanúval hitelesíttetítni a Nyilatkozatban szereplő adatok valóságát majd ezt követően eljuttatni a 46/416-426-os fax számra.

Mennyibe kerül az eladó részre az árverés?
– A szervezők – az esemény úttörő jellegére való tekintettel – közvetítési díjat nem kérnek.

Mennyibe kerül a vevő részre az árverés?
– A vevő köteles valamelyik regisztrátornál a domain átiratási folyamatát elvégeztetni. Az átírással járó költségeket a Vevő köteles fizetni.

Eladóként részt kell-e személyesen vennem az árverésen?
Az Internet Hungary 2008. Szervezői a árverésre azon domain neveiket feljánlók részére, akiknek legalább egy domain nevét a szervezők az árverésre elfogadták a konferenciára 2008. október 15-én, 15.00-tól kezdettel ingyenes belépést biztosítanak. Az eladók részéről nem kötelező az árverésen a személyes részvétel.

Vásárolni szeretnék. Megbízottam jelen lehet és licitálhat az árverésen?

– Az aukción bárki megbízottja részt vehet, amennyiben az árverésen a hiteles megbízását a szervezők részére bemutatja.

menu
menu