Egymillió énekelhető ki az állam zsebéből egy domain regisztrációval!

Egymillió énekelhető ki az állam zsebéből egy domain regisztrációval!

A Tiszta Haszon Program keretében domain regisztrációról, domain fenntartásról szóló számlával is lehet pályázni.

A kormány által a gazdaság fehérítése céljából meghirdetett Tiszta Haszon Program keretében számos lakossági szolgáltatásról szóló számlájával részt vehetnek a magánszemélyek. Munkatársunk a programhoz kapcsolódó telefonos ügyfélszolgálattól kért tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a domain regisztrációs és tárhely szolgáltatásokról szóló számlákkal lehet-e pályázni a 10 személy részére, havonta kisorsolt 1-1 millió forint megnyerésére.
Bár a szabályzat kizárja a „vezetékes és vezeték nélküli távközlési szolgáltatások körébe eső lakossági telefon, internet és kábeltelevízió szolgáltatásokért fizetett díjról szóló számlákkal” való pályázás lehetőségét a domain regisztráció nem tartozik ebbe a körbe. – tudtuk meg az ügyfélszolgálattól. A telefonos munkatárs egyértelmű választ adott arra, hogy a domain bejegyzésről, fenntartásról szóló számlákkal lehet pályázni a www.szamlavalmilliokert.hu honlapon. Munkatársunk kérdése felkerült a program Gyakran Ismételt Kérdések rovatába is, ahol olvasható, hogy a „domain név vagy weboldal karbantartás”-ról szóló számlák – ha a többi feltételnek megfelelnek – részt vehetnek a nyereményjátékban.for

A program hivatalos honlapján található szabályzat az alábbi kritériumokat fogalmazza meg a pályázás feltételeként:

A Tiszta Haszon Programban részvételi jogosultság szerezhető 2009. évben kiállított számlával, ha:

– a számlát Magyarországon bejegyzett vállalkozás állította ki;
– a számla kiállításának dátuma 2009. évi;
– a számla teljesítése 2009. évi;
– a számla tárgya lakossági szolgáltatás, kivételt képeznek a 2.§(2) pontban felsorolt lakossági szolgáltatások számlái;
– a számla nettó (áfa nélküli) összege eléri az 1.000 forintot;
– a számlán szereplő vevő magánszemély;
– a számla a pályázó nevére van kiállítva.

Egy számlával csak egyszer lehet pályázni.

A számla illetve a számla adattartalma meg kell, hogy feleljen a hatályos jogszabályi előírásoknak:
– az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény X. (Számlázás) fejezetében foglaltaknak;
– a 24/1995. (XI. 22.) PM rendeletnek a nyomtatványként nyomdai úton előre előállított számla, valamint a számítástechnikai eszköz útján előállított, papírra nyomtatott számla adóigazgatási azonosításra való alkalmasságának szabályairól szóló szakaszaiban foglaltaknak.”

menu
menu