A Facebook megszerezte a facebook.hu domain nevet

A Facebook megszerezte a facebook.hu domain nevet

A Facebook vitarendezés keretében tett szert a facebook.hu domainre.

Hosszú évek óta szerette volna a facebook.hu domain nevet megszerezni a Facebook. Bíróságon kívüli, alternatív vitarendezés keretében Mayer Erika regisztrációs döntnök a Facebook Inc. beadványa alapján határozott úgy, hogy a domain nevet a hódmezővásárhelyi Marketing Agency Kft-től visszavonja és a domain használati jogát a Facebook Inc. számára átadja.

A vitarendezési eljárás dokumentációja:

 

"A kérelem

Facebook Inc. (székhely: 601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, Amerikai Egyesült Államok.), mint kérelmező a www.facebook.com oldalnak, a világ legismertebb online közösségi ismeretségi hálózatának (social networking service) a tulajdonosa és üzemeltetője, mely az Egyesült Államokban 2004. február 4. napján kezdte meg (eredetileg Thefacebook, majd 2005-től Facebook néven) a működését. Az online statisztikák kimutatásai szerint a Facebook a világ egyik leglátogatottabb honlapja, továbbá az egyik legnagyobb adatforgalmat generáló honlap az Egyesült Államokban. A Facebookot az indulása óta folyamatos növekedés jellemzi, melynek eredményeképpen a Facebook 6 kontinens több, mint 200 országában fejti ki tevékenységét és 2012. október 4. napján a regisztrációk száma elérte és meghaladta az egymilliárd felhasználót. A Kérelmező a Facebook működése során nemzetközi jóhírnévre és elismertségre tett szert mind szolgáltatásai, mind védjegyei tekintetében. Magyarországon átlagosan havi 4 millióan látogatták a Facebook honlapját 2012-ben.

Nemzetközi elismertségén túl a Kérelmező jogosultja számos nemzeti, nemzetközi és közösségi védjegynek is, így többek között a 2001. december 3.-i bejelentési nappal, 772524 lajstromszám alatt nyilvántartott, Magyarországra is kiterjedő oltalommal bíró „FACEBOOK” nemzetközi szóvédjegynek, valamint a 2003. június 13-i lajstromozási nappal 002483857 lajstromszám alatt nyilvántartott „FACEBOOK” közösségi szóvédjegynek, melyek nyilvántartásba vétele időben megelőzi a kérelmezett domain név regisztrálásának időpontját, így a magyar jogszabályok alapján kizárólag a Kérelmező jogosult a FACEBOOK szó használatára.

Kérelmező az említetteken kívül további számos védjegy és domain név, így pl. a facebook.com, facebook.net és facebook.org jogszerű használója, illetve tulajdonosa. A Kérelmező a domaint számos ország nemzeti kiterjesztése alatt regisztráltatta, így a Kérelmező a jogszerű használója többek között a facebook.de (Németország), facebook.at (Ausztria), facebook.co.ie (Írország), facebook.me (Montenegró) és facebook.ca (Kanada) domaineknek.

A kérelmezett domain név először 2006. április 11-én került regisztrálásra a Kérelmező által pontosan nem ismert személy javára, a Kérelmező tulajdonába tartozó www.facebook.com elindulását követően. Számos átruházást követően a kérelmezett domain név a Marketing Agency Kft. (Kérelmezett) használatába végül 2010. május 18. után került. Kérelmező mindezt a felek közötti, az eljárást megelőzően keletkezett levélváltás becsatolásával támasztotta alá, amelyek a Kérelmezett részéről többször megismétlik azt az állítást, hogy a korábban regisztrált domain név használatához ellenérték fejében, átruházás útján jutottak.

Kérelmező álláspontja alapján Kérelmezettnek a kérelmezett domain névhez semmilyen tekintetben nem fűződik sem névhasználati joga, sem jogos érdeke. Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások tényleges felkínálásával kapcsolatban nem használta, a domain név alatt különböző tartalmakat tett közzé.

A kérelmezett domain név nem a Kérelmezett közismert elnevezése, és a domain név elsődlegesen a Kérelmező másoktól megkülönböztethető és jóhírnévvel rendelkező védjegyeire és szolgáltatásaira utalnak, azok a Kérelmezett helyett a Kérelmező közismert elnevezését, szolgáltatását takarják.

Kérelmező a kérelmezett domain korábbi használatának felderítéséhez a http://archive.org/web/web.php címen elérhető ún. Wayback-machine (melynek kimutatásait, archívumait a WIPO (Szellemi Tulajdon Világszervezete is rendszeresen felhasználja a UDRP -domain nevekre irányuló vitarendezés egységes eljárásrendje- eljárásrend alapján indult ügyek során a rosszhiszemű domain használat bizonyítása körében) keresőalkalmazást is felhasználta. A csatolt archív képernyőfotók egyértelműen bizonyítják, hogy a 2006 és 2011-es vizsgált időszakban a domain név alatt elérhető honlapon semmilyen tisztességes használatra utaló tartalom nem jelent meg, ezért megalapozottan feltehető, hogy a Kérelmező Facebook védjegyeihez fűződő jogait sértően, a felhasználókat megtévesztve tisztességtelenül használta a domaint.

A Wayback-machine 2011. május 11-i archív kimutatása a „Page cannot be crawled or displayed due to robots.txt” üzenetet jeleníti meg. A hivatkozott WIPO eljárásrend második kiadásának (WIPO Overview 2.0) 3.10 pontja alapján vélelmezhető, hogy a „robots.txt” és más hasonló mechanizmusok használata azt célozzák, hogy az internet-archívumokat generáló adattárak működését befolyásolva az akkori domain használó megakadályozza az archívumok generálását, melynek eredményeképpen egy esetleges későbbi eljárásban azok bizonyítékként nem használhatóak fel. A WIPO UDRP alapján meghozott számos ítéletben, a fenti üzenet alapján megállapításra került a domain használó rosszhiszemű eljárása.

2012. januárjában a honlap stílusjegyei (pl. betűtípus, színhasználat) a megtévesztésig hasonlítottak a Facebook bejelentkezési és regisztrációs felületére, mely önmagában felveti az adathalász tevékenység gyakorlásának gyanúját. A későbbiekben pedig előfordult, hogy a honlap betöltését követően egy automatikus átirányítás következtében egyebek közt a „Love Társkereső” és „Találka.hu” online társkereső szolgáltatók Facebook adatlapjára irányította a felhasználót. Kérelmező álláspontja szerint megalapozottan feltehető az is, hogy a flash alapú reklámok elhelyezéséből és az automatikus átirányításból a Kérelmezettnek jogtalan vagyoni előnye származott.

2012. július 27. napján a Kérelmező tapasztalata alapján a kérelmezett domain név alatt elérhető honlapon egy állítólagosan magyar fejlesztésű sokszereplős online szerepjáték („Metin2Mester”) reklámvideója volt a honlapon beágyazva, amely mellett a játék regisztrációs felülete állt. A honlap felső sávjában továbbá egy a Facebookra mutató link szerepelt. Kérelmező álláspontja szerint a tisztességtelen és jogellenes haszonszerzést célzó magatartás a honlap ezen vázolt állapotában is megvalósult.

A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a tárgyi domain név alatt az ajandek.hu online áruház honlapja volt elérhető. A honlap felső sávjában egy „Tovább a facebookra…” link található, amely a felhasználót a „Rádió Face” Facebook oldalára irányítja, valamint a kattintással egyidejűleg egy pop-up ablak is megjelenik, amely a http://www.sitetalk.com/start honlapot tölti be.

A fentieken túl megállapítható, hogy a tárgyi domain név és a hozzá kapcsolódó honlap tényleges tartalma között a megtévesztő jellegen túl nincs és nem is volt semmiféle összefüggés, a reklámozáson és a vélt adathalász tevékenységen kívül a honlapon tartalomszolgáltatás a domain regisztrációja óta nem történik.

Kérelmező álláspontja szerint a honlapon található, Facebook szolgáltatásról szóló szöveges tájékoztató, valamint a Facebookra mutató link által a laikus Internet-felhasználókban az a téves feltevés alakulhat ki, hogy a kérelmezett domain és a Facebook szolgáltatás között összefüggés, kapcsolat áll fenn. Továbbá véleménye szerint az is megállapítható, hogy Kérelmezett a domain nevet abból a célból szerezte meg, hogy megakadályozza, hogy a Kérelmező az érintett nevet a .hu alatt domain névben felhasználja.

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett a domain név általa történő megszerzése időpontjában tisztában volt azzal, hogy a kérelmezett domain név sérti a Kérelmező védjegyeihez és jóhírnévhez fűződő jogait, tekintettel arra, hogy 2010. május 18. napján a Facebook szolgáltatás már közismert volt Magyarországon (a Kérelmező feljegyzései alapján 2010-ben havonta átlagosan 2,2 millió felhasználó látogatta a Facebook honlapját), így maga a megszerzés ténye is kizárja a Kérelmezett jóhiszeműségét.

A domain név Kérelmezettre történő átruházásának jogellenessége vonatkozásában a Kérelmező utalt a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1 pontjára, amelynek alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist. Jelen esetben a fentiek elmulasztása magával vonja, hogy a Kérelmezett rosszhiszeműen járt el, amikor a domain nevet megszerezte.

Bár a Domainregisztrációs Szabályzat alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni a jogsértések elkerülése érdekében, a Kérelmezett jelen esetben megkérdőjelezhetetlenül figyelmen kívül hagyta a gondosság tőle elvárt mértékét abban a tekintetben, hogy a domain név delegálása nem sérti harmadik személyek jogait, mint jelen esetben a Kérelmező védjegyeihez és jóhírnevéhez fűződő jogait.

Feltéve, de meg nem engedve, hogy a Kérelmezett nem volt tisztában azzal, hogy a kérelmezett domain név átruházása sérti a Kérelmező védjegyeihez és jóhírnévhez fűződő jogait, a Domain-regisztrációs Szabályzat egyértelműen megjelöli a domain név delegáláskor (beleértve, de nem kizárólagosan a domain név regisztrációjakor és későbbi átruházásakor) alkalmazandó gondossági kötelezettségének mértékét, melynek elmulasztásához, tekintettel az átruházás (2010. május 18. napja utáni) időpontjára és a szolgáltatás akkori magyarországi népszerűségére tekintettel kétség sem fér.
Az időről időre változó tartalom és a kérelem benyújtásának időpontjában működő átirányítás és a pop-up ablak mind azt igazolják, hogy a Kérelmezett a domain használatával a jogellenes haszonszerzést célozza, mely tevékenység alapját az Internet-felhasználók megtévesztése jelenti, ugyanis a kérelmezett domain név bizonyíthatóan, teljes mértékben megegyezik a Kérelmező javára lajstromozott, jelentős megkülönböztető képességgel és jóhírnévvel rendelkező szóvédjegyekkel, amely védjegyek alatt a Kérelmező gazdasági tevékenységet folytat a világ számos országában, és amelyről a domain megszerzésekor a Kérelmezettnek feltétlenül tudnia kellet.

A fentiekre tekintettel Kérelmezettnek a domain használatával nem lehetett és nem lehet más reális célja, mint a megtévesztésen alapuló, reklámok és átirányítások segítségével realizált jogtalan haszonszerzés oly módon, hogy a tárgyi domain név a Kérelmező védjegyeinek felhasználásával történik, melyre kizárólag a Kérelmező jogosult, azzal, hogy a tárgyi domain név összetéveszthető a Facebook világszerte közismert domain nevével.

A KÉRELMEZETT ÉRDEMI VÉDEKEZÉSE

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet azzal küldte meg a Kérelmezettnek, hogy arra érdemi védekezését 30 napon belül terjessze elő, és figyelmeztette arra, hogy a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata szerint az érdemi védekezés elmulasztásakor vélelmezni kell a kérelemben foglaltak elismerését.
A Kérelmezett nem terjesztett elő érdemi védekezést, az erre vonatkozó felhívás ellenére sem.

A DÖNTÉS INDOKLÁSA

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, annak csatolmányai, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Kérelmezőnek a „Facebook” névre fennálló hazai vagy közösségi jog által biztosított névhasználati joga egyértelműen megállapítható a Kérelmező által becsatolt okiratokból. Ezen túlmenően kétségtelen az a tény is, hogy Kérelmező kereskedelmi tevékenysége és márkaneve világszerte jó hírnevet élvez és ismert, mely a kérelmezett domain névvel megegyezik.

Ezt követően annak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

Tekintettel arra, hogy Kérelmezett neve a kérelmezett domain névvel nem hozható összefüggésbe, érdemi védekezést nem terjesztett elő, valamint Kérelmező előadásával megegyezően, a kérelmezett domain név alatt érdemi tartalom nem található és az archive.org oldalon történő keresés alapján megállapítható, hogy a kérelmezett domain név alatt érdemi tartalmat korábban sem tett közzé, a Döntnök a Kérelmezettnek sem a névhasználati jogát, sem a jogos érdekét nem tudta megállapítani.

Habár a Kérelmezett az eljárásban nem terjesztett elő érdemi védekezést, a Kérelmező által csatolt, a vita békés rendezésére irányuló levelezésben azonban arra hivatkozott, hogy a domain nevet a számára megküldött értesítést megelőzően regisztrálták, és az ellen sem a korábbi domain használat alatt, sem az átruházáskor a Kérelmező nem lépett fel. Kérelmezett hivatkozott továbbá arra is, hogy a domain név megszerzésével kapcsolatban jelentős költségei merültek fel, ám a Kérelmező erre vonatkozó külön felhívása, és a költségek megtérítésére vonatkozó szándéka ellenére sem küldött tételes költség kimutatást.

E vonatkozásban a Döntnök fontosnak tartja kiemelni, hogy a Regisztrációs Döntnök töretlen gyakorlata szerint az a tény, hogy valaki egy korábban regisztrált domain név használatát átruházással szerzi meg, nem teszi a domain név használatát jogszerűvé. A Domainregisztrációs Szabályzat 7.1.c.) pontjában foglaltak szerint az átruházás alapján végrehajtott delegálás nem lehet ellentétes a szabályzatban foglaltakkal. Az átruházáskor a domain használatát átvevő félnek meg kell győződnie arról, hogy az adott domain név általa történő használata nem sérti-e más személy jogait. Abban az időpontban, amikor a Kérelmezett a facebook.hu domain név használatát megszerezte, a facebook.com domain alatt nyújtott szolgáltatás már olyan közismert volt, hogy alappal vélelmezhető, hogy a Kérelmezettnek erre irányuló külön ellenőrzés nélkül is tudatában kellett lennie annak, hogy a domain név általa történő használata más jogát sérti.

A kérelem részletes előadást tartalmazott arra vonatkozóan is, hogy a domain alatt – a Facebook ismertségének kihasználásával – komoly reklám és marketing tevékenység folyt, és a felhasználókat olyan oldalakra irányították, amelyekre szándékuk szerint nem kívántak navigálni. A döntés meghozatalának időpontjában is azt tapasztalta a Döntnök, hogy a domain alatt a Facebook design elemeire megtévesztésig hasonló keretben különféle reklámok jelennek meg, a „tovább a facebookra” feliratra kattintva pedig más web oldalakra jut a látogató.

A Döntnök a kérelemben előadottakat megalapozottnak találta, és az eljárási szabályzat 31. b) és d) pontjai alapján megállapíthatónak találta a Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát is.

A Döntnök mindezek alapján a kérelmet alaposnak találta, és annak helyt adott, és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban."

menu
menu