5 név igénylését tartotta jogellenesnek a TT

5 név igénylését tartotta jogellenesnek a TT

.

Hosszú idõ óta újra ülésezett a .hu domaintér vitás ügyeiben döntési jogkörrel felhatalmazott szervezet, az ISZT Tanácsadó Testület (TT). Összességében 6 webcímmel kapcsolatosan foglaltak állást. Mindegyik esetben ugyanazon magánszemély (Csernai Gábor) igénylését vitatta a hirdetõújságjairól ismert kiadó, az Express Magyarország Kft. A kepesauto.hu, a kepes-auto.hu, a kepesingatlan.hu, a kepes-ingatlan.hu és az expressauto.hu domainek esetében a TT helyt adott a kiadó kérelmének és úgy határozott, hogy a név nem delegálható a magánszemély számára, mivel azoknak a magánszemély általi használata megtévesztõ és jogellenes lenne. A hatodik vitatott ügyben, mely az expoauto.hu cím bejegyzésére vonatkozott a többivel ellentétes módon döntött a Testület és úgy határozott, hogy a név Csernai Gábor számára delegálható.

menu
menu