Keresés szakértőink válaszai között

Kérdezzen Ön is szakértőnktől!

A szakértő válaszol: Település nevével megegyező domain név visszaszerzése

2010-05-17 13:17:45
Szeged mintájára mi is fordulhatnánk "Döntnöki Tanácshoz"?
A szakértő válaszol: Település nevével megegyező domain név visszaszerzése

Tisztelt Kérdező!

A szeged.hu ügyében a korábbi használó nem rendelkezett semmiféle joggal vagy jogos érdekkel a SZEGED megjelölés használatára. Az Ön kérdésének tárgyát képező tesa.hu ügyben azonban két jogos érdek ütközik egymással: egyfelől Tésa település névviselési joga, másfelől egy jogi személy által lajstromozott, a TESA megjelölésre vonatkozó védjegy(ek).

 

Az ISZT mellett működő Tanácsadó Testület 2000. május 31-én hozott állásfoglalásában úgy határozott, hogy e két igény ütközése esetén a településnévviselési joga élvez prioritást: "A TT úgy véli, hogy a kereskedelmi funkciójú védjegyjogosultság nem előzheti meg a Szabályzat a magyarországi települések Internetre lépését segíteni kívánó céllal elfogadásra került, a települési önkormányzatok számára biztosított kizárólagos jogát."

 

Ahogyan arra a TT a fenti állásfoglalásában is utalt, a domain nevek, pontosabban a domain neveken fennálló használati jog átruházható vagyoni értékkel rendelkező jog, arról más javára - akár ingyenesen, akár ellenérték fejében - le lehet mondani. Az Ön által is hivatkozott cikk szerint a település ezt tette a TESA védjegyek jogosultjának javára. A cikk alapján úgy gondolom, hogy a lemondás és a domain név használati jogának a nagyvállalat által történő megszerzése nem volt jogellenes. (A védjegyjogosult későbbi eljárásának etikai minősítésétől tartózkodnék.)

 

Összefoglalva, nem látok túl nagy esélyt arra, hogy Tésa község a tesa.hu domain név használati jogát jogi úton sikerrel tudja visszaszerezni, főképp amiatt, hogy a nagyvállalat több, Magyarországon is érvényes védjeggyel rendelkezik a TESA megjelölésre.

 

Üdvözlettel,

dr. Halász Bálint

www.halasznet.hu