Keresés szakértőink válaszai között

Kérdezzen Ön is szakértőnktől!

Szakértő válaszol: Domain név és későbbi cégnév, illetve védjegy ütközése

2010-02-06 19:05:25
Jogosult-e egy cég megszerezni a jelenleg használt domain nevemet, ha az a cég később alakul ill. védi le a domain névvel egyező szót mint amikor én bejegyeztettem a domain címet? (tekintsünk el a nagy külföldi cégektől akik még nincsenek az érintett országban)
Szakértő válaszol: Domain név és későbbi cégnév, illetve védjegy ütközése

Kérdéséből nem derül ki, de feltételezem, hogy egy .hu alatti domain névről van szó. Szintén nem egyértelmű, hogy mit ért a domain név „használata” és a domain névvel egyező szó „levédése” alatt. Előbbivel kapcsolatban kérdés, hogy csak beregisztrálta, de nincs alatta tartalom, vagy ha van alatta tartalom, akkor azt gazdasági vagy magáncélra használja-e. A "levédés" szó alapján feltételezem arra gondolt, hogy a Cég védjeggyel rendelkezik a szóra. Ezzel kapcsolatban kérdés, hogy ez a védjegy már lajstromozott vagy még csak bejelentés státuszban van-e, illetve hogy ábrás vagy szóvédjegyről van-e szó.

Ahogy látható, a kérdésére a válasz számos tényezőtől, valamint attól is függ, hogy a Cég milyen eljárást választ a domain név megszerzése érdekében. A rendelkezésre álló információk alapján - feltételezve, hogy a domain név használata alatt azt kell érteni, hogy a domain nevet saját (gazdasági vagy magáncélra) tisztességesen és jóhiszeműen használta - feltételezhető, hogy alternatív vitarendezési eljárásban Ön jó eséllyel védhetné meg a domain nevet. Egyfelől, ha a domain nevet a vitarendezési eljárás megindítását megelőzően áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta (vagy erre bizonyítható előkészületeket tett), akkor arra jogos érdeket tud igazolni. Másfelől, ha a cég később jött létre, mint ahogyan Ön a domain nevet bejegyeztette, akkor semmiképpen sem lehet arról szó, hogy Ön azt rosszhiszeműen jegyeztette be. (Eltekintve attól az esettől, amire a kérdésben is utalt, nevezetesen ha egy ismert külföldi cég/márka magyarországi megjelenését megelőzően jegyez be valaki be domain neve(ke)t, azért, hogy annak piacra lépését követően húzzon hasznot az adott cég/márka ismertségéből). Ha a domain név használatával kapcsolatban sem bizonyítható a rosszhiszeműsége (pl. nem kínálta fel a domain nevet eladásra a Cégnek, vagy nem tett az alatt elérhetővé az alatt olyan tartalmat, amely összetéveszthető lenne a Cég termékeivel vagy szolgáltatásaival), akkor az alternatív vitarendezés másik esete is cáfolható. Az utóbbi kérdés azonban csak a konkrét tényállás ismeretében válaszolható meg.

Amennyiben a Cég nem alternatív vitarendezési eljárást kezdeményez, hanem védjegybitorlás miatt indít pert, akkor azonban nincs jelentősége az Ön jó vagy rosszhiszeműségének. Egy lajstromozott védjegy kizárólagos használati jogot biztosít jogosultjának arra, hogy a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban használja, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel, valamint olyan megjelölés használatára, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. Amennyiben ún. jó hírű védjegyről van szó (pl. "Coca-Cola"), akkor ezt a jogosultján kívül senki sem használhatja, mindegy milyen termékekről vagy szolgáltatásokról van szó.

A védjegyoltalom bejelentésének napjára visszaható hatállyal keletkezik és kizárólagos jogot biztosít a jogosultjának a védjegy használatára a védjegy áruosztályában szereplő árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban. Mivel azonban egy adott megjelölést egy konkrét tartomány alatt (pl. .hu) domain névként nem használhatnak egyszerre többen, így domain nevek és védjegyek ütközése esetén az árujegyzéknek nincs igazán jelentősége. Ha valaki a védjeggyel megegyező domain nevet a védjegy bejelentését megelőzően regisztrálta, ez önmagában nem értelmezhető védjegybitorlásként, de annak gazdasági tevékenység körében történő későbbi használata már igen. Ebben az esetben, ha biztosra akar menni, megfontolandó, hogy korábbi joga alapján a védjegy törlését kezdeményezze, ha ennek előfeltételei fennállnak. Ha a védjegy még nincs lajstromozva, akkor érdemes megfontolni, hogy felszólalással éljen a védjegy lajstromozása ellen, ha az erre nyitva álló három hónapos határidő még nem járt le.

A Cég indíthat névviselési jogának megsértése miatt is pert. Egy ilyen perben azonban jó eséllyel lehetne azzal érvelni, hogy a cég később jött létre, mint ahogyan Ön a nevet elkezdte használni, így a névviselési jog sérelméről nem lehet szó.

Összefoglalva, amennyiben a Cég védjegyoltalommal rendelkezik a megjelölésre, védjegybitorlási perben jó eséllyel léphet fel egy olyan domain név gazdasági tevékenység keretében történő használata ellen, amely egyezik vagy összetéveszthető a védjeggyel, függetlenül attól, hogy a cég mikor jött létre, vagy hogy mikor jelentette be a védjegyet. Egy ilyen perben a bíróság elrendelheti a bitorlás abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől, amely rendelkezés alapján az Internetszolgáltatók Tanácsa átírja a domain nevet a pernyertesre.

Üdvözlettel,
dr. Halász Bálint