Keresés szakértőink válaszai között

Kérdezzen Ön is szakértőnktől!

Szakértő válaszol: védjeggyel azonos domain kezelése

2010-01-31 17:49:26
Mi a teendő olyankor, ha az általam, mint magánszemély által beregisztrált név egy cégnek a védjegye? (A cég neve teljesen más, mint a beregisztrált domain). Az adott domain alatt kialakított oldal tartalma, a tevékenységem nem jelentene sem konkurenciát a cégnek, és nem is sértené a védjegy jó hírnevét. Vegyem fel a céggel a kapcsolatot, és kérjek a használatra engedélyt?
Szakértő válaszol: védjeggyel azonos domain kezelése

Egy lajstromozott védjegy kizárólagos használati jogot biztosít jogosultjának arra, hogy a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban használja, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel, valamint olyan megjelölés használatára, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. Amennyiben ún. jó hírű védjegyről van szó (pl. "Coca-Cola" vagy "Google"), akkor ezt a jogosultján kívül senki sem használhatja, mindegy milyen termékekről vagy szolgáltatásokról van szó.

A védjegy és annak jogosultja cégneve közötti különbségnek nincs relevanciája. A védjegy vagyoni értékű jog, a brand egyik legfontosabb része és mint ilyen adásvétel tárgyát is képezheti.

A védjegy - mint az iparjogvédelmi jogok általában - csak gazdasági tevékenység körében történő használat esetén keletkeztetnek jogot az adott megjelölés kizárólagos használatára, azaz arra, hogy a jogosult pl. mást eltiltson attól, hogy a védjegyet használja. Ez azt jelenti, hogy egy ha egy magánszemély használ egy védjegyet oly módon, hogy azzal közvetett formában sem valósít meg gazdasági tevékenységet (pl. valaki egy futballcsapat rajongói klubját szervezi), akkor a védjegyjogosult nem tiltakozhat a csapat védjegyének ilyen módon való használata ellen. Abban pillanatban azonban, ha akár közvetetten is bevételre tesz szert (pl. a futballcsapat védjegyként lajstromozott emblémáját saját termékein helyezi el és ezeket árulja, vagy reklámokat helyez el a rajongói honlapon), vagy pl. magát, vagy termékeit/szolgáltatásait úgy tünteti fel, mintha azok a védjegy jogosultjától származnának, megvalósul a gazdasági tevékenység körében történő használat, ami ellen a védjegyjogosult bíróság előtt felléphet.

Ha egy domain névben szerepel egy védjegy (akár azonos, akár hasonlít arra), akkor számos végződés, így a .hu alatt is biztosított a védjegyjogosult részére az ún. alternatív vitarendezés igénybevételének lehetősége. Ez egy bíróságon kívüli eljárás, amelynek célja, hogy egyszerű megítélésű és nyilvánvaló jog- és érdeksérelmek esetén hatékony eszközt biztosítson pl. egy védjegyjogosultnak arra, hogy viszonylag egyszerűen és gyorsan megszerezhessen olyan domain neveket, amelyek azért jegyeztettek be mások, hogy hasznot húzzanak a védjegyének ismertségéből. Az alternatív vitarendezés nem védjegybitorlási eljárás. A kettő közötti különbség többek között abban megnyilvánul meg, hogy az alternatív vitarendezésnek nem előfeltétele a domain név gazdasági tevékenység keretében való használata. Alternatív vitarendezésben az a "perdöntő", hogy a domain név használója tud-e bármiféle jogos érdeket igazolni a domain névre, illetve hogy bizonyíthatóan rosszhiszeműen regisztrálta-e vagy használja-e a domain nevet.

Összefoglalva, amennyiben a más védjegyével megegyező domain nevet gazdasági tevékenység keretében kíván használni, mindenképpen javaslom, hogy erre írásban, előzetesen kérjen engedélyt annak lajstromozott jogosultjától. Ellenkező esetben könnyen alperesként találhatja magát egy védjegybitrolási perben.

Ha kizárólag magáncélra kívánja használni domain nevét, akkor ügyeljen arra, hogy a domain név alatti tartalom semmilyen mértékben se sértse a jogosult érdekeit, így pl. még véletlenül se legyen összetéveszthető annak oldalával. Fontos az is, hogy domain nevek betárolása, azaz tényleges használat nélküli regisztrációja a rosszhiszeműségként értékelhető.


Üdvözlettel,
dr. Halász Bálint