Keresés szakértőink válaszai között

Kérdezzen Ön is szakértőnktől!

Szakértő válaszol: névazonosság esetében mi a döntő?

2010-05-27 17:36:43
Kedves Ügyvéd Úr! Az [XYZ] Egyesület elnökeként fordulok Önökhöz. 2008-ban regisztráltuk a domain nevünket, amely www.[XYZ].hu . Ezt továbbra is szeretnénk megtartani. Megkeresett minket egy [XYZ] Kft, hogy igényt tartanának erre a névre, és a cégvezető szerint ez nekik jár, mivel ők régebben alakultak meg, mint mi (2007) még 1998-ban. A cégvezető szerint, ha kell, jogi útra terelik a domain megszerzését. Szeretnék állásfoglalást kérni, hogy elvehetik-e tőlünk ezt a nevet?
Szakértő válaszol: névazonosság esetében mi a döntő?

A rendelkezésemre álló információk alapján előzetes véleményem az, hogy az [XYZ] Kft. cégneve nem jelent kizárólagos jogot az <[XYZ].hu> domain névre, és ezen nem változtat az, hogy korábban jött létre, mint ahogyan az Önök egyesülete megalakult. Véleményemet az alábbiakra alapozom:

1. A Polgári Törvénykönyv névviselésre vonatkozó szabályai kimondják, hogy egy jogi személy nevének különböznie kell azoknak a korábban nyilvántartásba vett jogi személyeknek a nevétől, amelyek hasonló működési körben és azonos területen tevékenykednek. Tény, hogy mind az [XYZ] Kft., mint az Önök egyesülete jogi személy, ugyanakkor valószínűsítem, hogy sem a működési körük, sem a működésük területe nem azonos. Emiatt nem hiszem, hogy Önök azzal, hogy az [XYZ] nevet választották társadalmi szervezetük nevének, sértenék az [XYZ] Kft. névviselésre vonatkozó jogait.

2. A Cégtörvény szerint egy jogi személy nevének, illetve a cégnévnek más bejegyzett cég nevétől egyértelműen különböznie kell. A Cégtörvény hatálya ugyanakkor nem terjed ki a társadalmi szervezetekre, így az Önök egyesületére sem. Ez azt jelenti, hogy a Cégtörvény alapján a cégnév használóját kizárólagosság és védelem csak olyan körben illeti meg, hogy más cég azzal egyértelműen összetéveszthető nevet nem választhat/használhat.

3. Mind a Ptk. névviselésre vonatkozó szabályai, mind a Cégtörvény cégnév-választásra vonatkozó rendelkezései szerint a cégnév jogosultjának kizárólagos használati joga csak a (cég)nevek vonatkozásában érvényesül, tehát őt védelem csak ebben körben illeti meg, azaz a cégnév jogosultja pusztán bejegyzett cégneve alapján nem tilthatja meg harmadik személynek, hogy cégnevéhez hasonló megjelölést - nem cégnévként, tehát például domain névként - gazdasági tevékenység körében használjon.

4. Felmerül a kérdés, hogy az Önök egyesülete vonatkozásában lehet-e egyáltalán gazdasági tevékenység körében történő használatról beszélni. Erre nem tudok válaszolni, hiszen a domain név alatt jelenleg nem érhető el tartalom.

5. A fentiek ellenére elképzelhető, hogy a domain név iránt indított alternatív vitarendezési eljárásban az [XYZ] Kft. cégnevét az eljáró döntnök elfogadná olyan névnek, amely alapján megindulhat az eljárás, ugyanakkor a valószínűnek tartom, hogy egyesületük nevét viszont elfogadná a domain névre fennálló jogként, illetve jogos érdekként, ami miatt egy ilyen eljárás jó eséllyel Önök számára kedvező végeredménnyel zárulna. Esélyeiket tovább növelné, ha a domain név alatt érdemi tartalom is elérhető lenne.

6. Amennyiben maximális védelmet kívánnak szerezni az "[XYZ]" név használatára, akkor ajánlom, hogy nyújstanak be védjegybejelentést erre a megjelölésre, akár a szóösszetételre, akár egy ábrára, amely ezt tartalmazza. A védjegyoltalom a lajstromozással keletkezik a bejelentés napjára visszaható hatállyal és 10 évig tart, majd újabb 10-10 évre korlátlan számban megújítható. A kizárlóagos védelem tehát kb. évi 7.500,- Ft-ért biztosítható. A lajstromozást követően a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van arra, hogy a védjegyet az árujegyzékben szereplő árukkal kapcsolatban használja, illetve használatára másnak engedélyt (licencia) adjon. A bejelentés díja három áruosztályig 74.800,- Ft, amely majd a Magyar Szabadalmi Hivatalnak (MSZH) fizetendő, ÁFA nem terheli. A díjat a bejelentés napját követő 2 hónapon belül kell befizetni.

Üdvözlettel,

dr. Halász Bálint
ügyvéd

www.halasznet.hu