Felhasználási feltételek

„Szakértő válaszol” rovatunkban felhasználóink domain nevek jogi vonatkozásaival kapcsolatos kérdéseket intézhetnek jogász szakértőhöz (a továbbiakban „Szolgáltatás”). Kérjük, alaposan olvassa el az alábbi Felhasználási Feltételeket, mielőtt igénybe veszi a Szolgáltatást, akár kérdés feltevése útján, akár csak böngészve a korábbi kérdések és válaszok között.

A Szolgáltatást a domainabc.hu hírportált kiadó med-pc Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság nyújtja, dr. Halász Bálint ügyvéd közreműködésével.

A Szolgáltatás ingyenes, nem minősül sem jogi, sem másfajta tanácsadásnak. Konkrét ügyekben nem nyújtunk tanácsot, ilyen kérdésekre ezért nem áll módunkban válaszolni.

A Szolgáltatás bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk, felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük.

Kérdésfeltevés

A kérdéseket interneten, a domainabc.hu oldalon elérhető elektronikus űrlapon keresztül lehet feltenni. Egyéb úton (e-mailen, faxon, postán stb.) érkezett kérdéseket nem áll módunkban feldolgozni. Az ilyen úton érkezett kérdéseket minden külön értesítés nélkül töröljük.

A kérdés nem tartalmazhat konkrét domain nevet, személy- vagy cégnevet, védjegyet vagy egyéb azonosításra alkalmas neveket. A kérdést maximum 2000 karakterben lehet feltenni.

A beérkezett kérdéseket megvizsgáljuk, és amennyiben nem felelnek meg jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseinek vagy a Szolgáltatás céljának, azokat saját belátásunk szerint módosíthatjuk, így különösen törölhetjük azokból a konkrét domain neveket, személy- vagy cégneveket, vagy egyéb olyan adatot, amely harmadik személyek jogait vagy jogos érdekét sértheti. Ha a kérdés így értelmezhetetlenné válna, a kérdést saját belátásunk szerint törölhetjük vagy emailen megpróbálhatjuk felvenni Önnel a kapcsolatot, hogy a kérdést átfogalmazhassa. A kapcsolatfelvétel sikertelensége esetén a kérdést töröljük.

Ön a kérdés felvetésével hozzájárul ahhoz, hogy a kérdését a fentieknek megfelelően átdolgozzuk, többszörözzük, és a domainabc.hu portál „Szakértő válaszol” rovatában megjelenítsük, azaz nyilvánossághoz közvetítsük. Abban az esetben, ha kérdése a szerzői jogi védelem alá eső szöveget tartalmazna, Ön hozzájárul ahhoz, hogy ezt a fenti módokon korlátlan ideig és ingyenesen felhasználhassuk, és szavatol azért, hogy a felhasználás engedélyezésére jogosult. E felhasználási engedélyét természetesen bármikor visszavonhatja, ebben az esetben a kérdést saját belátásunk szerint töröljük, vagy módosítjuk.

Ön a kérdés feltevésével nyilatkozik arról is, hogy a kérdése nem sérti harmadik személyek jogait, így különösen nem sért szerzői vagy személyiségi jogokat. Amennyiben minden igyekezetünk ellenére a kérdés tartalma harmadik személy jogait vagy jogos érdekét sértené, vagy harmadik személy (akár utólag) azonosíthatóvá válna, a kérdést (akár utólag is) saját belátásunk szerint módosíthatjuk vagy törölhetjük.

A válaszok

A feltett kérdésekre igyekszünk rövid határidővel válaszolni, konkrét esetben a válasz határideje azonban a kérdés tárgyától és összetettségétől függ. Tekintettel erre és a Szolgáltatás ingyenességére, nem áll módunkban konkrét vállalást tenni arra, hogy egy adott kérdésre mennyi időn belül válaszolunk.

A feltett kérdés és a rá adott válasz egy időben jelenik meg a Szolgáltatás weboldalán. Erről e-mailen értesítjük a kérdés feltevőjét, azonban az értesítés kézhezvételének elmaradásáért nem vállalunk felelősséget.

A választ és az adott kérdést bármikor, értesítés nélkül megváltoztathatjuk vagy törölhetjük. A válaszokat nem frissítjük és aktualizáljuk, így azok a körülmények megváltozása esetén vagy az időmúlásra tekintettel is veszthetnek aktualitásukból.

A felelősségünk kizárása

Minden felelősséget kizárunk az esetlegesen bekövetkezett olyan kárért (legyen szó vagyonban beállt értékcsökkenésről vagy elmaradt haszonról), veszteségért, költségért, amelyek a Szolgáltatás használatból, nem megfelelő működéséből, üzemzavarból, hozzá nem férhetőségéből, az adatok illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek számítógépes kártevő, vonal- vagy rendszerhiba, vagy más hasonló ok miatt álltak be.

Bármilyen döntés egy konkrét ügyben az Ön kizárólagos felelőssége. A válaszért, annak pontosságáért – tekintettel arra, hogy konkrét ügy részleteit nem ismerhetjük – minden felelősséget kizárunk.

Szerzői jog

A Szolgáltatást működtető rendszer forráskódja, a Szolgáltatást megjelenítő weblap elrendezése, képi és szöveges elemei, valamint egyéb részei a Szolgálató kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, amellyel kapcsolatban a Szolgáltató minden jogot fenntart magának.

A válaszok a közreműködő szakértő szellemi tulajdonát képezik, így azok további felhasználása (így különösen többszörözése és nyilvánossághoz közvetítése) előzetes engedélyhez kötött. A válaszok bizonyos részeinek idézése lehetséges, a közreműködő neve és a forrás feltüntetése esetén. Az idézés azonban nem jogosít fel a válaszok teljes szövegének átvételére, a közreműködő nevének vagy forrásnak az elhagyására. Az ilyen felhasználások a szerzői jog megsértésének minősülnek.

Harmadik felek jogai

Minden tőlünk elvárhatót megteszünk annak érdekében, hogy a Szolgáltatás során harmadik személyek jogai ne sérüljenek. Amennyiben ilyen személy azzal keresne meg bennünket, hogy a kérdés, vagy a kérdés alapján adott válasz jogait sérti vagy rá nézve sérelmes, a kérdést és a rá adott választ saját belátásunk szerint azonnal és akár véglegesen is törölhetjük vagy úgy módosíthatjuk, hogy a jogsértést megszüntessük.

Adatkezelés

A Szolgáltató a kérdésfeltevés során tudomására jutott személyes adatokat Általános Szerződési Feltételei, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeli.

A kérdés feltevésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy elérhetőségeit (emailcímét) a Szolgáltató annak érdekében kezelje, hogy a válasz feltöltéséről szóló értesítést erre a címre elküldhesse. Az emailcímét nem hozzuk nyilvánosságra, harmadik félnek nem adjuk át, valamint a fenti céltól eltérő célja (pl. direkt marketing) nem kezeljük, kivéve, ha eltérő nyilatkozatot nem tesz.